Slovo o imprimatur novín, o ktoré sme žiadali

Slovo o imprimatur novín, o ktoré sme žiadali

Číslo, ktoré držíte v rukách, je štyridsiate druhé od začiatku vydávania novín. Hneď v úvode sme požiadali miestneho biskupa o imprimatur – cirkevné schválenie. Žiadosti bolo vyhovené.

Čo to znamená mať v novinách imprimatur? Biskup poverí kňaza, v našom prípade dvoch, aby s nami spolupracovali na obsahu novín. Kňazi majú nevábny titul „cenzori“, no nevnímame ich ako stredovekých katov, ale našich pomocníkov, aby sme zvládali prinášať poctivé noviny s poctivým čítaním. Spoločnými silami.

Pretože dnes žijeme v chaose, polopravdách a neistote, a nám záleží na tom, aby sme bohatstvo Katolíckej cirkvi priniesli neskreslene a jasne. A pritom – to je naša výzva – pokračovali v obsahu, ktorý vás zaujme, je príťažlivý a inšpirujúci. Napriek hlasom mnohých – sme presvedčení, že sa to dá robiť rovnako dobre, ak nie aj lepšie „s požehnaním Cirkvi“ a radi vás o tom budeme presviedčať.

Otec arcibiskup Ján Orosch, trnavský sídelný biskup, pod ktorého pôsobnosť patrí aj sídlo redakcie, sa teda rozhodol, že noviny Slovo+ budú mať – na našu žiadosť – cirkevné schválenie a stane sa to už od nasledujúceho čísla 17/2018.

My sme mu za toto gesto vďační. Prečo?

… pretože túžime byť verní Cirkvi a nášmu biskupovi. Bohatstvo, ktoré nám Katolícka cirkev prináša, zosobňuje náš biskup – rovnako ako pápež – s autoritou, ktorá im bola daná od Boha. Áno – preventívne odpovedám na prípadné námietky – aj oni sú ľudia a aj oni môžu byť ľudskí, teda urobiť chybu. Áno, nemusíme chápať každý ich krok, ale prijímame autoritu, ktorú majú a podporujeme ich modlitbami;

… pretože chceme byť poctiví. Dnešné časy sú poznačené neistotou, mnohými falošnými názormi a polopravdami. Tak ako pri zdravej výžive siahneme po overených receptoch a ingredienciách, chceme ponúkať overené hodnoty a dary. Čo nevylučuje, aby sme na tejto ceste kládli otázky, pýtali sa a nedostali nalinkované odpovede;

… pretože si uvedomujeme našu neskúsenosť. Je slabosť si to priznať? Nie je. Tvoríme tieto noviny a niektorí ešte patríme medzi mladých – a možno aj dravších a vášnivejších – a nadhľad od starších spolupracovníkov nám môže pomôcť pozerať na veci inak. Okamžite neodsúdiť, ihneď veci neuzavrieť, dať im čas a odstup.

Imprimatur znamená po latinsky „nech sa tlačí!“. Od budúceho čísla privítame v tíme kňazov otca Ondreja Chrvalu a otca Miroslava Vanča, aby sme spoločne tvorili noviny, ktoré budú čoraz inšpirujúcejšie a príťažlivejšie. V jednom tíme a spoločnými silami. Tak: Nech sa tlačia ďalšie a ďalšie noviny!

Otec arcibiskup Ján Orosch, trnavský sídelný biskup, pod ktorého pôsobnosť patrí aj sídlo redakcie, sa teda rozhodol, že noviny Slovo+ budú mať – na našu žiadosť – cirkevné schválenie a stane sa to už od nasledujúceho čísla 17/2018.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+