Slovo o tom, aby si sa už narodil

Slovo o tom, aby si sa už narodil
Keď počúvame v Adventnom období dávnych prorokov a ich slová o tom, ako túžili a predpovedali narodenie Mesiáša, dnes nám môžu ich riadky pripadať vzdialené. Starodávne. Zaprášené históriou.

Oslavný jazyk, vznešené slová, tajomné vety. Ako nám má v tejto starodávnej reči zahorieť srdce po narodení Kráľa kráľov? Jednoducho. Lebo aj dnes môžeme túžiť, aby prišiel. Aby sa narodil. Aby sa Slovo stalo telom.

Pane, príď už. Chceme, aby si sa už narodil do našich uponáhľaných dní. Do predvianočného stresu, kde ľudia (nie ako je to v reklame) nemajú k sebe bližšie. Aby si priniesol nádej a pokoj do preplnených obchodov, „Black Friday“ zliav, našej túžbe mať stovky darčekov a uchmatnúť si z vianočného biznis koláča.

Pane, príď už. Túžime, aby si sa narodil do našich vzťahov, pretože si nesieme z celého roka krivdy, zranenia, závisť či ohovárania. Bolí nás nedocenenie, sklamanie v druhých i v sebe, nezáujem. Bolia nás napäté vzťahy v manželstvách, rodinách, susedstvách i vo farnostiach. Iba ty môžeš liečiť tieto rany a trhliny, iba ty ich môžeš zaceliť láskou.

 

Pane, príď už, poponáhľaj sa.

Potrebujeme ťa, aby si sa narodil.

 

Potrebujeme zaplniť to prázdno, ktoré v nás zostane, len čo sa skončí štedrá večera, rozbalia sa darčeky a zúčastníme sa na polnočnej omši. Potrebujeme ťa, Dar, ktorý sa nám dáva, aby sme mali život v hojnosti. Potrebujeme Vianoce s tebou, nie bez teba – zaplnené iba materiálnymi vecami a vianočnou pozlátkou.

Pane, príď. Túžime, aby si sa narodil. Lebo bez teba by Vianoce neboli to pravé orechové.

 

 

 

Z pňa Jesseho vypučí ratolesť
a z jeho koreňov výhonok vykvitne.

A spočinie na ňom duch Pánov:
duch múdrosti a rozumu,
duch rady a sily,
duch poznania a bohabojnosti
a naplní ho bázeň pred Pánom.
Nie podľa zdania očí bude súdiť,
ani podľa počutia karhať,
ale v pravde bude súdiť maličkých
a rozhodovať priamosťou v prospech krotkých zeme.
I porazí zem prútom svojich úst
a dychom svojich perí usmrtí zlosyna.
Pravda bude pásom jeho bedier
a vernosť opaskom jeho drieku.
Iz 11,1 – 5

 

Pane, príď už. Chceme, aby si sa už narodil do našich uponáhľaných dní. Do predvianočného stresu, kde ľudia (nie ako je to v reklame) nemajú k sebe bližšie. Aby si priniesol nádej a pokoj do preplnených obchodov, „Black Friday“ zliav, našej túžbe mať stovky darčekov a uchmatnúť si z vianočného biznis koláča.

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00