Sme skutočne generácia tých slabších?

Sme skutočne generácia tých slabších?
Často a radi spomíname na to, aká bola generácia našich otcov a mám silnejšia. „Keď som bol v tvojom veku, už som mal rodinu, zodpovednosť, povinnosti!“ Priznám sa, že som dlho žila v presvedčení, že tie naše mamy a otcovia to skrátka vedeli lepšie. Ale už si to až tak radikálne nemyslím. Dôvodov, prečo je aktuálna generácia dospelých tak zraniteľná, totiž nie je málo a sú viac ako legitímne.

Rodina, ktorá žila v osemdesiatych rokoch minulého storočia je úplne inou rodinou, ako je tá dnešná. Bola totiž vsadená do celkom odlišného kontextu dejín, hodnotového presvedčenia, žila v úplne odlišných istotách a takisto neistotách ako my. Zatiaľ, čo naše mamy zvládali výchovu piatich detí a nikdy sa nesťažovali na vyhorenie, dnešné mamy kolabujú už zopár mesiacov po začatí materskej.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00