Speváčka Daša Žabenská: V škole som si musela obhájiť kresťanský obsah

Speváčka Daša Žabenská: V škole som si musela obhájiť kresťanský obsah
Je speváčkou a hudobnou producentkou, pracuje pre TV Lux. Spolu s ďalšími kresťanskými umelcami vytvorila hudobný album jedno.tu s dvanástimi chválovými či modlitebnými piesňami. Práve ten bol jej magisterskou prácou na vysokej škole, kde ho musela obhájiť aj pred neveriacimi profesormi. Daša Žabenská (28) svedčí o svojej viere.

Ako si našla svoj vzťah s Bohom?

Viera mi bola daná ako dar už odmala, k Bohu sme vždy boli vedení a tento vzťah sa postupom času len prehlboval. Veľmi tomu pomohli rôzne mládežnícke zbory, s ktorými som hrávala, neskôr spoločenstvo a chvály a nakoniec aj vlastná tvorba, v ktorej tento vzťah odzrkadľuje a vďaka ktorej aj neustále rastie.

 

Na albume projektu jedno.tu zaznieva slovo: „Nie sú zo sveta, ako ani ja nie som zo sveta…“ Čo to pre teba znamená?

Znamená to pre mňa mať opačnú logiku, než na akú sme zvyknutí v dnešnom svete – v ťažkých situáciách si voliť postoj radosti, namiesto úspechu ísť cestou pokory a v situáciách, kde sa končia naše ľudské sily, vedieť všetko pustiť z rúk a dôverovať niekomu, kto je väčší než my a naše plány. Takýto postoj síce vyžaduje veľa trpezlivosti, ale vždy prináša dobré ovocie.

 

BOH SA K SVOJMU DIELU VŽDY PRIZNÁ

Vedela by si povedať, ako vieš žiť vo svete (hlavne mimo kresťanov) ako veriaca? Ocitla si sa v takej situácii, že si musela zabojovať o svoju vieru?

Aj so samotným CD projektu jedno.tu sme si toto zažili. Keďže to bol aj môj magisterský projekt, musela som si jeho kresťanský obsah obhájiť na umeleckej škole aj medzi neveriacimi. Vedúci mi radili ísť radšej svetskou cestou, aby bol projekt „vhodný“ aj pre neveriacich.

 

Čo si potom urobila?

Rozhodla som sa ísť cestou, na ktorú som sa cítila byť povolaná, a na obhajobách projektu ním nakoniec boli dotknutí aj neveriaci profesori.

 

Aká zmena u nich potom nastala?

Z výsledkov projektu boli veľmi milo prekvapení. Taktiež ocenili to, že ako novovzniknuté zoskupenie kresťanských umelcov, o ktorom nikto predtým nepočul, sme dokázali za taký krátky čas pomerne veľké úspechy – vyzbierali sme dostatok financií na realizáciu projektu, nahrali sme CD v profesionálnom štúdiu, boli sme zavolaní do rôznych ďalších spoluprác, boli sme súčasťou Godzone turné, kde aj naše skladby zazneli pred tisícmi ľudí. Myslím si, že je to svedectvo toho, že keď vytrváme na správnej ceste, Pán Boh sa k svojmu dielu vždy prizná. Mňa osobne to veľmi povzbudilo na ceste viery.

 

Prekáža niekomu, možno neveriacim ľuďom, že konáš a správaš sa podľa Božích pravidiel? Alebo ako reagujú na tvoju vieru?

Momentálne sa pohybujem väčšinu času v kresťanskom prostredí, kde sa navzájom vo viere vieme vždy povzbudiť a posunúť. Samozrejme, mám okolo seba rôznych ľudí aj mimo tejto našej „bubliny”, ktorí moju vieru rešpektujú, a zatiaľ som neprišla do nejakého väčšieho konfliktu. Skôr som sa stretla so vzájomným rešpektom a pochopením – a tak by to malo byť. Ak by rešpekt chýbal, myslím si, že je to pre nás dobrý priestor na modlitbu za týchto ľudí. Možno aj vďaka našim modlitbám raz pocítia Boží dotyk.

 

Speváčka Daša Žabenská: V škole som si musela obhájiť kresťanský obsah

 

POSTOJ DOBROSRDEČNOSTI MÔŽE NEVERIACICH VYRUŠIŤ

Máš nejakú radu, ako komunikovať, keď sa dostaneš do konfliktu s „týmto svetom“? Presviedčať? Ticho počúvať oponentov?

Myslím si, že ani presviedčanie, ani ticho nie je riešenie. Skôr by som povedala, že by sme sa mali snažiť prežívať vieru autenticky. Na nič sa nehrať a svedčiť svojím životom v každodenných situáciách, v láskavých reakciách a v službe druhým. Tento postoj dobrosrdečnosti vidíme vo svete čoraz menej, a preto môže neveriaceho až „vyrušiť“ v každodennom zhone a môže sa začať zamýšľať, čo nám dáva silu mať otvorené srdcia pre druhých.

 

Zrejme najviac evanjelizuješ hudbou. Máš spätnú väzbu, že aj takto niekto spoznal viac Boha?

Určite áno. Neraz sa nám stalo, že po chválach alebo len počúvaní nášho CD nám ľudia dali spätnú väzbu, že sa ich Pán Boh dotkol. Toto však nie je nejaká naša zásluha, ale Božia. A každý dotyk Boha nám dáva spoznávať ho o čosi viac. Takže pri hudbe sa to deje pomerne často a som vďačná, že práve týmto nástrojom môžem niekomu priblížiť Boha viac.

 

Snímky: Opinová

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00