Spolcast: Autentickosť

Spolcast: Autentickosť
Autentickým sa označuje osoba, ktorá povie všetko čo má práve na mysli bez rozmýšľania. No je toto autentickosť v pravom slova zmysle? Ako žiť autenticky a v zhode s našou stvorenou podstatou?

SPC018: Autentickosť

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00