Spoločenstvo Ladislava Hanusa spúšťa prihlasovanie do formačno-akademických programov

Spoločenstvo Ladislava Hanusa spúšťa prihlasovanie do formačno-akademických programov
Spoločenstvo Ladislava Hanusa otvára aj v tomto akademickom roku 2021/2022 formačno-akademické programy. Popri prezenčnom programe v centre Bratislavy je v ponuke aj online program! Semestrálny program v Košiciach začíname už v zimnom semestri!

Program s 19-ročnou tradíciou ponúka mladým lídrom vo veku 18 – 30 rokov intelektuálny a duchovný rast. Cieľom programu je integrovať vieru do každej oblasti života a nebáť sa ohlasovať Krista tam, kde mlčanie o viere je najrozšírenejšie: v politike, kultúre, médiách, profesionálnom živote a intelektuálnej sfére spoločnosti.

VIDIEŤ, HODNOTIŤ, KONAŤ

Formačno-akademický program SLH je rozdelený do troch častí: “Prvý trimester je venovaný hlbšiemu spoznávaniu kresťanskej viery po intelektuálnej stránke. Cieľom trimestra je ponúknuť priestor pre prehĺbenie kresťanskej identity. Nasleduje trimester, v ktorom sa študenti učia artikulovať svoje názory a viesť dialóg so súčasným svetom prostredníctvom diskusie.” vysvetľuje Ladislav Hollý, koordinátor f-a programov SLH. “Na záver programu sa účastníci stretnú s významnými osobnosťami z verejného života a podieľajú sa na organizácii mestského akademického festivalu Hanusove dni. Súčasťou programu je aj duchovná obnova, akademická víkendovka a mnoho ďalších spoločenských udalostí.”, dodáva opäť Ladislav Hollý. Absolventi programu SLH sa po ukončení programu stávajú členmi spoločenstva.

Spoločenstvo Ladislava Hanusa spúšťa prihlasovanie do formačno-akademických programov
ONLINE ROČNÍK

Minulý rok sa po prvýkrát osvedčil samostatný online ročník formačno-akademického programu SLH. Vzhľadom na jeho úspešnosť ho SLH prináša aj v tomto roku. “Vnímame silnú potrebu sprístupniť hodnotné vzdelanie našich f-a programov aj mladým Slovákom žijúcim mimo Bratislavy a Košíc alebo v zahraničí. Aj takým spôsobom chceme prepájať nádejných slovenských lídrov v celej Európe!” približuje predseda SLH Juraj Šúst.

Uzávierka prihlášok je do 30. 9. 2021. Všetky potrebné informácie sú dostupné na webovej stránke SLH – www.slh.sk/formácia

Spoločenstvo Ladislava Hanusa je katolícke akademické spoločenstvo otvorené všetkým ľuďom hľadajúcim pravdu. V súčasnosti združuje vyše 500 angažovaných mladých ľudí pôsobiacich v rôznych sférach kultúry.

Informovala: Veronika Bočkayová

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00