Správca SKM Rím Tomáš Šandrik: Vďaka mojej službe som stretol veľa Božích ľudí

Správca SKM Rím Tomáš Šandrik: Vďaka mojej službe som stretol veľa Božích ľudí
Ak si budete plánovať dovolenku či pobyt v Ríme, určite nevynechajte možnosť sláviť svätú omšu v slovenčine. Že nemáte so sebou kňaza? To vôbec nevadí, pretože otec Tomáš Šandrik, správca Slovenskej katolíckej misie Rím, slúži v Kostole San Girolamo della Carità svätú omšu po slovensky každú nedeľu – a to aj pre turistov a pútnikov.

Správca SKM Rím je špecifický v tom, že sám je študentom vo Večnom meste. Otec Tomáš, je to aj váš prípad? Ako ste sa dostali na túto pozíciu?

Áno, študujem v Ríme patrológiu, patristiku na Pápežskom inštitúte Augustinianum. Je to odbor, ktorý sa venuje starokresťanskej literatúre a cirkevným otcom, ich životom, dielam a teológiám. Misiu som po roku rímskeho štúdia ako nový kaplán prebral po tom, čo z Ríma odchádzal môj predchodca, kňaz našej Žilinskej diecézy otec Ľubomír Majtán.

 

Tešili ste sa na svoje nové pôsobisko? Je niečo, čo vás v Ríme naozaj prekvapilo?

Na štúdium som sa naozaj tešil. Počas prvého roka v Ríme mi nenapadlo, že by som po otcovi Ľubomírovi, s ktorým sme vtedy obaja bývali v slovenskom kolégiu, prebral misiu. Úprimne povedané, keď mi to tak neoficiálne povedal, v noci som potom dosť zle spal a vzbudzoval som si niekoľko úkonov dôvery v Pána.

 

Ako dlho už na misii pôsobíte a ako dlho ešte budete?

Doteraz je to päť rokov, čo mám misiu na starosti, budúci akademický rok má byť posledný.

 

V čom konkrétne spočíva vaša pastoračná činnosť?

Vzhľadom na situáciu rímskej misie a jej zloženie spočíva moje pôsobenie hlavne vo vysluhovaní sviatosti zmierenia, kázaní a slávení svätej omše v slovenčine.

 

Správca SKM Rím Tomáš Šandrik: Vďaka mojej službe som stretol veľa Božích ľudí

 

CHÁPEM, AK NIEKTO CHODÍ RADŠEJ NA TALIANSKE OMŠE

Asi najčastejšími farníkmi sú študenti – či už rímskych univerzít alebo programu Erasmus. Prečo prichádzajú na misiu oni?

Pred pár rokmi chodila na misiu veľmi milá skupinka slovenských „erazmákov“, už sa poznali viac-menej zo Slovenska a myslím, že stretnutia na slovenskej svätej omši a po nej ich priateľstvo ešte prehĺbilo. Viackrát sa však stalo, že na konci leta sa niekoľko študentov, ktorí mali prísť do Ríma na Erasmus, cez mail informovalo ohľadom slovenských svätých omší, prejavili o ne vážny záujem, ale po začiatku semestra napokon neprišli. Myslím, že po príchode do Ríma zistili, koľko je tu možností a že z tých pár týždňov pobytu v zahraničí chceli vyťažiť čo najviac aj jazykovo, a preto uprednostnili chodiť napríklad na talianske sväté omše. Úplne takému postoju rozumiem, takže to asi záleží od toho, či chce niekto zažiť kúsok domova a uprednostní slovenský kontext alebo si povie, že zahraničnú príležitosť využije aj čo sa týka jazyka bohoslužby.

 

A čo pútnici a turisti? Majú záujem o svätú omšu, prípadne o spoveď v slovenčine?

Ako som spomínal, v posledných rokoch sú to práve turisti a pútnici, ktorí na sväté omše prichádzajú. O slovenskej omši sa dozvedia prostredníctvom internetu, keď pred cestou hľadajú, či je v Ríme možnosť zúčastniť sa v nedeľu na slovenskej omši alebo im o nej povie niekto zo známych.

 

Kde v Ríme sa môžu Slováci ešte vyspovedať po slovensky?

Po slovensky sa dá vyspovedať aj v Bazilike Santa Maria Maggiore, kde slúži dominikán páter Ľudovít Melo.

 

Správca SKM Rím Tomáš Šandrik: Vďaka mojej službe som stretol veľa Božích ľudí

 

MISIA JE PRE MŇA MILOSŤ

Po nedeľnej svätej omši býva priestor na agapé – miesto rozhovorov a spoločného času. Môžu sa ho zúčastniť aj pútnici či turisti alebo je to priestor iba pre „miestnych“ farníkov?

Prvé roky sme v tradícii agapé pokračovali a každý týždeň takmer všetci pútnici zostali trochu sa občerstviť, niečo drobné si zajesť a navzájom sa spoznať. Covidové obdobie však zasiahlo aj nás, opatrenia boli v Taliansku omnoho prísnejšie ako na Slovensku. Nateraz v agapé preto nepokračujeme, no s pútnikmi sa po omši aspoň dáme do reči a je zaujímavé, že takmer vždy zistíme, že máme nejakého spoločného známeho.

 

Čím osobne je pre vás správcovstvo misie?

Pre mňa je to v konečnom dôsledku veľké obohatenie a veľká milosť, lebo za tých pár rokov som mohol vďaka misii stretnúť a spoznať veľa Božích ľudí. Pán mi cez tú skromnú službu dal naozaj veľa.

 

Rím je mesto bohaté na históriu a neodmysliteľne sa spája aj s Katolíckou cirkvou. Máte svoju obľúbenú pamiatku, prípadne konkrétne miesto, kde radi trávite čas?

Mám veľmi rád zeleň, ktorej v Ríme na môj vkus nie je až tak veľa, preto sa mi páči park Villa Borghese a Villa Pamphilli, a z chrámov Bazilika svätého Pavla za hradbami. Tá sa nachádza trochu mimo centra, a tak je, myslím, tichšia ako ostatné veľké baziliky.

 

Taliansko je známe aj svojou kuchyňou. Ak by ste mohli pútnikom či turistom odporučiť jedno talianske jedlo, ktoré by počas pobytu v Ríme určite mali vyskúšať, čo by to bolo?

Z talianskej kuchyne by sa dalo povyberať naozaj všeličo, no keby som mal odporučiť niečo dobré turistom v Ríme, asi by som im poradil práve niektorú z klasických rímskych cestovín – cacio e pepe, carbonara, amatriciana alebo grica.

 

 

Názov farnosti: Slovenská katolícka misia v Ríme

Adresa farnosti: San Girolamo della Carità, Via di Monserrato 62A, 00186 ROMA

Kontaktné údaje: +39 389 659 3506, [email protected], www.skmrim.sk

Pravidelné aktivity: Slovenská svätá omša každú nedeľu o 16:30 (s výnimkou letných mesiacov, vianočných a veľkonočných sviatkov) v Chiesa di San Girolamo della Carità. Vstup do kostola je cez bočný vchod na Via di Monserrato, 62A (nie cez hlavný vchod na Piazza di Santa Caterina della Rota). Vchod je otvorený od 16:00, je nevyhnutné prísť do 16:30, kedy sa tento vstup uzatvára.

Správca farnosti: Tomáš Šandrik

 

Tento projekt vznikol vďaka našim partnerom:

Správca SKM Rím Tomáš Šandrik: Vďaka mojej službe som stretol veľa Božích ľudí

 

 

Téma+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00