Stanislav Horváth: Každý muž túži po výzvach. Exodus jednou takou je

Stanislav Horváth: Každý muž túži po výzvach. Exodus jednou takou je
Exodus 90 je 90-dňový program duchovných cvičení pre mužov založený na modlitbe, askéze a spoločenstve s ďalšími, ktorí sú tiež v tomto programe. Askéza je naozaj prísna: studená (nanajvýš vlažná) sprcha, žiadny alkohol ani sladené nápoje, jedlo iba trikrát do dňa, nepozerať televíziu, počúvať len hudbu, ktorá pozdvihuje dušu k Bohu, počítač využívať len na prácu, telefón len na nevyhnutnú komunikáciu, pravidelné a intenzívne fyzické cvičenie, najmenej sedem hodín spánku. Nie, účastník si nevyberá jednu ani dve z týchto možností sebazaprenia, počas 90 dní robí všetko toto.

Rozprávame sa so Stanislavom Horváthom, otcom rodiny a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa, ktorý tento program momentálne absolvuje po druhýkrát.

Program Exodus prišiel k nám z Ameriky. Prečo vznikol?

Exodus 90 vznikol ako program duchovných cvičení v seminári Mount St. Mary v Marylande pre potrebu formácie seminaristov, ktorí vyrástli v spoločnosti zotročenej hriechom a túžili po zdokonalení vnútornej slobody, aby mohli plnšie slúžiť Cirkvi. Po počiatočných úspechoch sa autori rozhodli rozšíriť program aj pre kňazov, biskupov a laikov. Dodnes Exodus 90 absolvovalo viac ako pätnásťtisíc mužov v Amerike i Európe.

Tri základné myšlienky, z ktorých vychádza, sú modlitba, askéza a bratstvo. Môžete nám povedať viac o týchto troch bodoch? Začnime modlitbou.

Myslím, že modlitba je najdôležitejšia časť Exodu. Skladá sa z čítania knihy Exodus, …

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00