Štefan Novotný: Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza

Štefan Novotný: Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza

Svoje typické pracovné oblečenie nosia lekári, vojaci, policajti, ale aj kňazi. Kňazské oblečenie má pre kňaza nielen praktický, ale najmä duchovný význam. Čo všetko okrem klasickej reverendy a rímskej košele ešte tvorí kňazov šatník? O význame kňazského oblečenia sme sa porozprávali s ThDr. Štefanom Novotným, PhD. – rektorom Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach.

Otec Štefan, ste rektorom Kňazského seminára v Košiciach. Čo všetko je vašou úlohou?

Mojou úlohou je zabezpečiť a viesť priebeh prípravy budúcich kňazov. Ide nielen o organizačné a ekonomické zabezpečenie, ale najmä o vytváranie spoločenstva so seminaristami a pravidelného overovania ich napredovania. Preto mám aj ďalších členov formačného tímu – vicerektora, špirituálov a prefekta propedeutického ročníka, s ktorými veľmi úzko spolupracujem.

Aký význam má pre kňaza kňazská reverenda, prečo ju vôbec nosí?

Kňazská reverenda je v istom zmysle uniforma kňaza, ktorou sa odlišuje od ostatných veriacich. Ukazuje sa tým navonok rozdiel medzi tzv. služobným kňazstvom, ktoré pochádza z kňazskej vysviacky a všeobecným kňazstvom, ktoré pochádza zo sviatosti krstu a máme ho všetci pokrstení.

Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza, ktorý sa má čo najviac pripodobniť svojmu Majstrovi. Ale v prípade nezrelého jedinca môže reverenda živiť neodôvodnené povyšovanie sa nad druhých a tzv. klerikalizmus, kedy sa pripodobnenie Kristovi – Dobrému pastierovi, ktorý „dáva život za svoje ovce,“ vytratí a ostane len vyparádená smiešna škrupina plná nenásytného mužského ega túžiaceho po obdive, privilégiách a pohodlnom živote. V tomto druhom prípade platí známe porekadlo, že rúcho nerobí mnícha.

Štefan Novotný: Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza

Ako sa menila kňazská móda počas histórie?

Mrzí ma to, ale nemám podrobný prehľad o dejinách kňazskej módy, podobne ako nemám prehľad o kňazskej bižutérii. (smiech) Kňazskú módu považujem za doménu, ktorá prislúcha skôr vnímavému ženskému svetu, ktorý vidí to, čo mužskému pohľadu uniká. Poznám šikovné návrhárky, ktoré vedia o kňazskom a liturgickom odeve všetko, a v prípade potreby sa na nich s dôverou obraciam.

Čo presne symbolizuje čierna farba kňazskej reverendy, biela farba kolárika a tzv. cingulum, ktorým je reverenda opásaná?

Čierna farba znamená dôstojnosť a vážnosť stavu, podobne ako to je s talármi sudcov a akademických hodnostárov. Biela farba kolára, resp. kolárika, ak je menší, na jednej strane ochraňuje golier reverendy od znečistenia a na druhej strane symbolizuje zasvätenie a celibát. Cingulum je širší pás, ktorým je prepásaný kňaz na povrchu reverendy a symbolizuje pohotovosť ohlasovať evanjelium a misijný rozmer kňazskej služby.

Líši sa niečím reverenda u gréckokatolíckych a rímskokatolíckych kňazov?

Líši sa názvom (podriasnik), strihom a spôsobom zapínania. Rozdiely však možno pozorovať aj v rámci rímskokatolíckeho kléru, kedy v jednom regióne vzhľadom na historické, klimatické a kultúrne okolnosti môžu byť reverendy v rozdielnych strihoch a dokonca aj farbe. Napríklad v Afrike majú biele reverendy.   

Koľko ich kňaz zvyčajne má?

Kňaz má minimálne jednu reverendu, ale na Slovensku je zaužívané mať aspoň dve. Jednu slávnostnú na sviatky a druhú obnosenú na bežné dni. Ja mám tri. Jednu som zdedil po kolegovi, ktorý odišiel z kňazstva, jednu som dostal od spolubrata, ktorému nesadla veľkosť a jednu som si dal ušiť kvôli návšteve pápeža Františka v našom seminári, lebo predchádzajúce dve boli s pelerínkou a dostali sme inštrukcie, že rímsky dress-code je pre kňazov striktne bez nej. Pelerínky v našom regióne sú vraj dedičstvom privilégií z čias monarchie.

Štefan Novotný: Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza

Rôzne farebné varianty rímskej košele nie sú celkom kóšer

A čo kňazské (rímske) košele? Tie zvyknú byť v rôznych farbách…

Rímske košele pôvodne boli v čiernej farbe. Ako už názov naznačuje, majú svoj pôvod v praktickom riešení náhrady reverendy čiernym oblekom s čiernou košeľou a bielym kolárom. V praxi sa neskôr ujali aj iné farby, či dokonca kombinácie farieb, hoci niektorí prízvukujú, že len čierna je originál rímska košeľa a jej rôzne farebné varianty nie sú celkom kóšer. 

Kde sa reverendy, kňazské košele, či koláriky kupujú?

Reverendu si môžete kúpiť na internete alebo zájsť do firmy, ktorá ich šije. Nie každý krajčír vie ušiť reverendu. Rímske košele aj koláriky si môžete kúpiť na internete aj v kamenných predajniach. Cena sa pohybuje v závislosti od kvality materiálu. Jedna reverenda stojí približne od sto do dvesto eur a jej cena sa odvíja od použitého materiálu, strihu, prípadne značky.

Ako je to s používaním biretu (pokrievky hlavy kňaza)? Pri akých príležitostiach sa používa? Nosia ho ešte kňazi?

Biret v čiernej farbe je kňazská čiapka, ktorá sa dá šikovne a prakticky poskladať do 2D formátu a držať v ruke spolu s knihou. Ak si v pamäti vybavíte napríklad sochu sv. Jána Nepomuckého, tak na našich mostoch a pri kostoloch je znázorňovaný s biretom na hlave a v kňazskom odeve.

Ja som biret nikdy nepoužíval ani ho nevlastním, ale niektorí spolubratia kňazi ho výnimočne používajú napríklad pri sprievodoch alebo na dedinských pohreboch v chladnejších mesiacoch, aby si ochránili hlavu a neprechladli. Fialový biret používajú aj vyšší cirkevní hodnostári napríklad kanonici a podobne.

Sú kňazi, ktorí dlhú čiernu reverendu nosia aj počas horúceho leta, napríklad počas letných mariánskych odpustových slávností. Vydržať v takomto oblečení určite nie je najľahšie. Je to pre nich aj istá forma obety?

Myslím si, že to niektorí aj tak berú. Pre mňa osobne je reverenda menej praktická ako oblek a rímska košeľa, ale trocha obety kňazovi nikdy nezaškodí, preto sa aj v lete potím v reverende, najmä pri spovednej službe. Navyše, dnes sú k dispozícii materiály, v ktorých sa človek až tak neparí. Mne sa veľmi osvedčila vlna, ktorá sa síce ťažšie udržiava, ale je to v horúčavách oveľa lepší materiál.

Štefan Novotný: Reverenda má kňazovi pomôcť uvedomiť si svoju identitu Kristovho kňaza

Ježiš nás neposiela šíriť kňazskú módu, ale ohlasovať evanjelium

Niektorí kňazi si reverendu, alebo aspoň rímsku košeľu s kolárikom, obliekajú takmer všade. Kedy je vhodné mať kňazské oblečenie a kedy skôr civil? 

Každý má nejaký štýl osobnosti a obliekania. Niekto rád zapadne do davu a niekto je rád stredobodom pozornosti. Existujú mantinely akceptovaného spôsobu obliekania kňazov, v ktorých je kňazské oblečenie účinným prvkom ohlasovania evanjelia a kňazskej služby. Extrémy na jednej a druhej strane nie sú zdravé, pretože preceňujú, alebo podceňujú, vonkajšie znaky.

Pán Ježiš nás neposiela šíriť „kňazskú módu“, ale ohlasovať evanjelium. Kňazské oblečenie je okrem núdzových situácií potrebné nosiť vždy, keď ide kňaz vysluhovať sviatosti, alebo reprezentuje cirkev, farnosť resp. úrad, ktorý je mu zverený. Civilné oblečenie je vhodné pri manuálnej práci, športe a vo voľnom čase. Zväčša je taká prax, ale samozrejme sú aj výnimky. Dôležitý pritom nie je samotný odev, ale osoba, ktorá ho nosí.

Budúci kňazi sa s kňazským oblečením stretávajú už v seminári. Kedy presne začínajú seminaristi nosiť toto oblečenie?

Na rímsku košeľu si začínajú zvykať po propedeutickom ročníku, teda v druhom roku formácie a reverendy začínajú nosiť až po prijatí za kandidátov diakonátu a kňazstva tzv. kandidatúry, čo je v štandardnom režime vo štvrtom roku formácie.

Aké pocity u vás prevládali, keď ste si vy ešte ako seminarista prvýkrát obliekli reverendu?

Bolo to vedomie zodpovednosti za svoje povolanie ku kňazstvu a veľké povzbudenie dobre sa na to pripraviť.

Ako v dnešnej dobe reagujú ľudia na kňaza, ktorý preferuje nosenie skôr typickej kňazskej dlhej čiernej reverendy, než čierneho saka, rímskej košele a nohavíc?

Neviem presne, to sa treba spýtať ich. (smiech) Reverendu nosím najmä pri vysluhovaní sviatostí a rímsku košeľu na rôzne spoločenské a cirkevné akcie. Rozdiel v reakcii ľudí na reverendu a rímsku košeľu s oblekom veľmi nevnímam. Reverenda možno skôr udrie do očí, ale v obidvoch prípadoch je jasné, že ide o kňaza. Preto mám pocit, že ľudia reagujú podľa svojho vzťahu ku kňazom – buď sa potešia a s úsmevom pozdravia, alebo si kňaza s hnevom premerajú od hlavy po päty. Väčšina však je bez reakcie (aspoň teda v meste), čo sa dá pochopiť vzhľadom na anonymnosť mestského prostredia.

A čo samotní kňazi, čo preferujú viac?

Myslím si, že z praktických dôvodov sa pri pohybe v spoločnosti viac nosí rímska košeľa. V rámci voľného času kňazi používajú civilné oblečenie.

Čo nosíte najčastejšie vy?

Pri vysluhovaní sviatostí uprednostňujem reverendu, pri spoločenských a cirkevných podujatiach rímsku košeľu a oblek a v rámci voľného času, manuálnej práce a športe civilné oblečenie. 

Prečo podľa vás v dnešnej dobe klesá počet nových kňazských povolaní a naše semináre sú „prázdne“?

Tento jav ovplyvňujú viaceré faktory. Najzávažnejším je demografický faktor, pretože podľa odborných štúdií rok 2025 má byť rokom, kedy bude na vysokých školách študovať najmenej Slovákov.

Ďalším faktorom je znižujúca sa prax duchovného života na Slovensku vyplývajúca zo spoločenských a ekonomických zmien a sekularizácie. V neposlednom rade sú to aj problémy vo vnútri cirkevného spoločenstva.

Niekedy sa ma kňazi nie celkom prezieravo pýtajú, že čo robíme v tom seminári, že nemáme seminaristov. Ja im na to odpovedám protiotázkou, že ako žije ich farnosť, keď nemá duchovné povolania. Seminár je „výcvikové stredisko“, ale povolanie sa rodí a rozlišuje v rodine, farnosti a v spoločenstve. Ak budú zdravé rodiny, spoločenstvá a farnosti, tak budú aj povolania. Pán Ježiš nám odporúča, aby sme prosili pána žatvy, aby poslal robotníkov do svojej žatvy, preto sa nám treba za duchovné povolania stále modliť.

Snímky: Archív respondentov

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00