Sv. Vincent de Paul opäť na Slovensku

Sv. Vincent de Paul opäť na Slovensku
Sv. Vincent po necelých troch týždňoch v Českej republike opäť prekročil hranice našej vlasti a putuje po slovenskom území. Potom ako 13. novembra navštívil Velehrad na Morave, zavítal do Kútov (14. novembra) a cez Malacky a Skalicu prišiel až do Banskej Bystrice, kde pobudne do zajtra (18. novembra).

Nitra 17. novembra 2019

Putovanie relikvií tohto veľkého svätca sa aj na Morave a v Čechách stretlo so srdečným prijatím. Sv. Vincent de Paul tu nie je kýmsi neznámym. Práve naopak, „v Českom kráľovstve bol etablovaný Spolok svätého Vincenta už 26. júna 1876,“ uviedla sr. Marianna Bucková, DKL, členka mediálneho tímu. Zakladateľom takzvaných „konferencií“ (SVdP) bol bl. Frederik Ozanam v spolupráci so sr. Rozáliou Rendu, DKL. Tento spolok sa rozšíril po území dnešnej Českej republiky a jeho členovia zakladali rôzne charitatívne organizácie inšpirované charizmou „otca chudobných“. Preto meno svätého Vincenta je v tejto krajine dodnes známe.

 

Sv. Vincent de Paul opäť na Slovensku

 

V Českej republike navštívil sv. Vincent de Paul ako prvé miesto katedrálu v Olomouci. Pokračoval k Dcéram kresťanskej lásky na Mendryku, cez Loštice, Ostravu, Kroměříž, Brno, charitný dom v Starej Boleslavi, centrum mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách, až po Uherský Brod a už spomínaný Velehrad. Relikviár celý čas sprevádzali kňazi Misijnej spoločnosti, P. Ján Jakubovič, CM a P. František Honíšek, CM, ktorí obaja v súčasnosti pastoračne pôsobia v rámci slovenskej provincie v Českej republike.

„Keď porovnáme putovanie na Morave, v Čechách a u nás, kvantitatívne bolo prítomných menej ľudí. Predsa však všetci prítomní prežívali túto udalosť veľmi hlboko. Aj u západných susedov je mnoho hlboko veriacich ľudí. Niekedy je ich viera možno ešte silnejšia ako naša,“ uviedla Silvia Lehutová, členka logistického tímu. K Vincentovi prišlo mnoho chudobných, postihnutých ľudí, ale aj duchovne chorých, ktorí túžili pristúpiť ku takzvanej generálnej spovedi (z celého života). Obaja spomínaní kňazi svedčia o hlbokých svätých spovediach, pri ktorých sa diali zázraky obrátenia. A nie je to azda najväčší zo všetkých zázrakov? Veď vtedy sa raduje celé nebo (porov. Lk 15)!

 

Sv. Vincent de Paul opäť na Slovensku

 

Na každom mieste majú veriaci možnosť napísať prosby k Pánovi skrze orodovanie sv. Vincenta de Paul a túto prosbu vložiť do košíka, ktorý sa prináša počas svätej omše ako obetný dar. „Najčastejšie ľudia na Slovensku i v Čechách prosia za svoju rodinu, harmóniu v nej a jednotu. Za vyliečenie zo závislostí ich rodinných príslušníkov alebo za uzdravenie vzájomných vzťahov,“ spomenula sr. Marianna Bucková, DKL. Organizačný tím všetky prosby zbiera a odkladá.

Z už spomínanej Banskej Bystrice (kde sa putovanie vďaka Božej prozreteľnosti spojí s hodovou slávnosťou sv. Alžbety Uhorskej) Vincent bude pokračovať do Krupiny, Lučenca a Rožňavy, kde sa práve v ten deň (21. novembra) otvorí nová komunita Dcér kresťanskej lásky. Ďalej príde aj do Košíc (22.-24. novembra), Sniny (27. novembra), Bardejova (1. decembra), na Spišskú Kapitulu (4. decembra), do Žakoviec (5. decembra), Kežmarku (7. decembra), Ružomberku (8.-9. decembra), Námestova (13. decembra), či Duboviec – rodiska Božieho služobníka Janka Havlíka (14. decembra), kde sa podľa plánu bude hrať aj pantomimické divadlo o životnom posolstve tohto kandidáta na blahorečenie v podaní mladých zo Združenia mariánskej mládeže. Celé putovanie bude ukončené v Bratislave, 15. decembra 2019 večernou slávnostnou svätou omšou.

 

Sv. Vincent de Paul opäť na Slovensku

 

„Srdečne pozývame ľudí prísť ku sv. Vincentovi, aj keby to malo znamenať prekonanie dlhšej cesty. Svedectvá zúčastnených pútnikov sú totiž dôkazom, že Boh nešetrí svojimi milosťami a napĺňa pokojom, radosťou a milosrdnou láskou, ktorá získava svet. Nechýbajú ani malé i väčšie zázraky,“ uviedol Juraj Švec, člen mediálneho tímu.

K dispozícii sú neustále internetové stránky www.vincentini.sk, facebook.com/putovanierelikvii a instagram.com/putovanierelikvii, kde záujemcovia môžu nájsť životopis sv. Vincenta, jeho citáty na každý deň počas putovania, ako aj najnovšie informácie a plagáty z miest, kam má relikviár prísť. Zároveň tu zverejňujeme fotografie a správy z miest, ktoré Vincent už navštívil.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00