Sv. Vincent de Paul putuje po Slovenskej republike

Sv. Vincent de Paul putuje po Slovenskej republike
Sv. Vincent od 26. septembra 2019 putuje po mestách i dedinách Slovenskej republiky.

Nitra 7. októbra 2019

Všetko sa začalo v Bratislave slávnostnou svätou omšou, ktorej hlavným celebrantom bol Mons. Stanislav Zvolenský, bratislavský arcibiskup metropolita. V úvode omše provinciálny predstavený P. Jaroslav Jaššo, CM všetkých povzbudil, že pri uctievaní relikvie srdca sv. Vincenta si môžeme uvedomiť „lásku, ktorá sa dotýkala jeho srdca, ktorá ho napĺňala, a ktorú potom rozdával tým najbiednejším a najchudobnejším.“ Spolu s ním dúfame, že putovanie pozostatkov sv. Vincenta de Paul pomôže nám všetkým nechať sa naplniť Božou láskou a milosrdenstvom, aby sme mohli slúžiť iným podľa vzoru tohto svätca.

Vo svojej homílii nás povzbudil aj otec arcibiskup, že „aj v našej krajine jestvuje veľmi veľa spoločenstiev, ktoré sú založené duchom svätého Vincenta. Teraz… svätý Vincent… pôjde a navštívi tieto spoločenstvá.“ A tiež sa nádejal, že príde k mnohým „duchovným vzkrieseniam“ všade tam, kam Vincent príde.

 

Sv. Vincent de Paul putuje po Slovenskej republike

 

Po viac ako týždni putovania musíme zhodnotiť tieto slová ako prorocké. Vincent sa na všetkých miestach, kam prišiel, stretol so srdečným prijatím, veľkou úctou a hojnou účasťou tisícok veriacich – kňazov, rehoľných sestier, a najmä laikov.

Po trojdňovom uctievaní v Bratislave sv. Vincent pokračoval v púti do katedrálneho kostola sv. Jána Krstiteľa v Trnave, kde privítaciu sv. omšu slúžil Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup a veľký ctiteľ sv. Vincenta de Paul. Počas dvoch dní prichádzali mnohí veriaci, okrem iného aj členovia Združenia mariánskej mládeže a Združenia Zázračnej medaily, ktorí patria do Vincentskej rodiny na Slovensku. Rovnako ako v Bratislave, aj v Trnave sa slúžila sv. omša pre žiakov základných a stredných škôl a gymnázií – v oboch prípadoch boli chrámy naplnené a Vincent tak mohol osloviť aj tých najmenších a pripomenúť im, že každý z nás je povolaný k svätosti už od útleho veku.

Okrem farností Trnava, Špačince, Ružindol, Šurany, Levice, Močenok a Bánovce nad Bebravou, navštívil sv. Vincent aj väznicu v Hrnčiarovciach n. Parnou, kde sa s ním počas sv. omše stretli desiatky väzňov. Boli dojatí až k slzám, ďakovali a ako jeden z nich výstižne povedal: „Keby nebolo tohto putovania, ani by sme nevedeli, že nejaký Vincent de Paul existuje.“ Sv. Vincent, ktorý už počas života navštevoval väzňov a povzbudzoval ich, že aj s nimi má stále Boh svoje plány, mohol tak aj dnes pozdvihnúť na duchu tých, ktorí sú neraz už spoločnosťou zavrhnutí.

 

Sv. Vincent de Paul putuje po Slovenskej republike

 

Na väčšine z týchto miest sprevádzal sv. Vincenta aj jeden z kňazov z jeho (ako ju sám volal) „Malej spoločnosti“ – vincentín (lazarista) a počas homílie priblížil prítomným život tohto svätca a najdôležitejšie aspekty jeho charizmy, ktorá už viac ako štyristo rokov ovplyvňuje Európu i celý svet. Ľudia svedčili z týchto miest, že sa ich slová pátrov veľmi dotýkali a chceli by aplikovať charizmu sv. Vincenta vo svojich životoch.

Okrem svätých omší však vo farnostiach veriaci pripravili bohatý sprievodný program. Prítomní sa mohli tešiť na moderované adorácie, novény k sv. Vincentovi i ružence so zamysleniami od tohto svätca. V nejednej obci pozerali film s jeho životopisom, či predstavili akadémiu o ňom a jeho dielach. V Ružindole popri predstavení, kým bol sv. Vincent, predstavili aj Božieho služobníka, adepta na blahorečenie, Janka Havlíka, seminaristu Misijnej spoločnosti, ktorý bol mučený a väznený počas totalitného režimu pre svoju vernosť povolaniu a na následky väznenia zomrel v roku 1965 ako 37-ročný. Mladí zo Združenia mariánskej mládeže zahrali prítomným aj dojímavé pantomimické divadlo.

Vincent sa momentálne (7. októbra) nachádza v Topoľčanoch, kde ho privítali ráno o 8:00 sv. omšou, po ktorej bola v kostole akadémia. Vincent tu navštívi miestne školy a v poobedných hodinách si ho veriaci môžu uctiť súkromnými i spoločnými modlitbami vo farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie. Po sv. omši o 18:30 Vincent poputuje do Bošian. Oficiálne ho privítajú ráno, 8. októbra, o 7:45 modlitbou posledného dňa deviatnika, po ktorej bude sv. omša s hl. celebrantom a kazateľom P. Pavlom Nogom, CM. Po celý deň budú môcť veriaci prísť a pomodliť sa súkromne pri relikviári, alebo sa zúčastniť viacerých modlitieb – posvätného ruženca, adorácie, korunky Božieho milosrdenstva, litánií k sv. Vincentovi či slávnostných vešpier. Večer o 18:00 bude sv. omšu opäť celebrovať P. Pavol Noga, CM.

 

Sv. Vincent de Paul putuje po Slovenskej republike

 

Od stredy (9. októbra) do piatku (11. októbra) bude sv. Vincent v Nitre. V stredu bude od 6:00 až do 16:00 program v Kaplnke Panny Márie Zázračnej medaily u sestier vincentiek na Oravskej 10. Po rozlúčke s relikviárom Vincent bude prenesený do kostola sv. Juraja v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde okrem iného môžu veriaci prísť na celonočnú adoráciu, ktorá začne o 21:00. Ráno, 10. októbra, po sv. omši Vincent odíde do kláštora Najsvätejšej Trojice – k „ružovým sestrám“ a odtiaľ do kňazského domova Promeritae Quieti sv. Svorada, ktorý spravuje nitriansky biskupský úrad a v ktorom pracujú Dcéry kresťanskej lásky. Tu navštívi starších pacientov, medzi ktorými sú aj viacerí kňazi na dôchodku. O 16:00 sa začne procesia s relikviárom od františkánskeho kostola do Katedrály sv. Emeráma. Tu o 18:00 bude slávnostnú sv. omšu celebrovať Mons. Viliam Judák, nitriansky diecézny biskup. Po omši bude adorácia za nové kňazské a rehoľné povolania. V piatok Vincent navštívi ešte kláštorný Kostol Navštívenia Panny Márie v Dolnom Meste a o 16:00 Kostol sv. Gorazda na Klokočine. Večer o 20:00 sa s Vincentom rozlúčia a z Nitry poputuje do Nitrianskeho Pravna.

Pre viac informácií povzbudzujeme záujemcov sledovať stránku na FacebookuInstagrame, ako aj internetovú stránku Misijnej spoločnosti sv. Vincenta de Paul, www.vincentini.sk. Každý deň tu zverejňujeme citáty sv. Vincenta, ako aj fotografie z miest, ktoré Vincent navštívil s krátkym popisom zážitkov veriacich s týmto veľkým svätcom 17. storočia.

Dúfame, že aj na ďalších miestach sv. Vincenta privítajú minimálne s rovnakým zanietením a láskou ako doteraz. Sv. Vincent de Paul, oroduj za nás!

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00