Svätý Otec zrušil pápežské tajomstvo pre prípady sexuálneho zneužívania

Svätý Otec zrušil pápežské tajomstvo pre prípady sexuálneho zneužívania
Svätá stolica dnes zverejnila dva právne dokumenty, ktorými pápež František zrušil pápežské tajomstvo v prípadoch činov sexuálneho násilia a zneužívania maloletých spáchaných klerikmi a upravil tiež normu týkajúcu sa trestného činu pedopornografie, keď zaradil prechovávanie a šírenie pornografických obrázkov osôb vo veku pod 18 rokov do kategórie veľmi závažných trestných činov, tzv. delicta graviora.

Prvý a hlavný z dokumentov je reskript s podpisom štátneho sekretára kardinála Pietra Parolina, ktorý dáva na vedomie, že Svätý Otec 4. decembra rozhodol o zrušení pápežského tajomstva ohľadom udaní, procesov a rozhodnutí týkajúcich sa trestných činov uvedených v prvom článku nedávneho motu proprio Vos estis lux mundi.
// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00