Svedčili sme pápežovi – a on nás povzbudil

Svedčili sme pápežovi – a on nás povzbudil
Dva manželské páry – dva špecifické a občas i neľahké životné príbehy. Peter a Lenka, René a Nikola sa stretli so Svätým Otcom a svedčili mu o tom, že život s Bohom má naozaj zmysel.

NIKOLA A RENÉ HARAKÁLYOVCI

Pápežovi ste sa prihovorili na Luníku IX, odkiaľ obaja pochádzate. Svoje deti ste sa však rozhodli vychovať inde. Prečo?

Nikola a René: V príhovore sme podotkli, že naše obdobie dospievania bolo náročné, no súčasne sme ho prežili zmysluplne. Napriek tomu sme nechceli, aby naše deti vyrastali na mieste, ktoré bolo a je miestom odsúdenia len kvôli tomu, že sa tam človek narodí a žije. Ďalším dôvodom bolo dať našim deťom dôstojnejšie bývanie. Najdôležitejšie však bolo, že sme si uvedomovali, že bude náročné vychovať a odovzdať našim deťom správne hodnoty na mieste, na ktorom už niektoré deti podliehajú omamným látkam. S manželom sme boli odhodlaní pracovať na sebe.

 

Aký najsilnejší zážitok si odnášate zo stretnutia so Svätým Otcom?

Nikola a René: Nezabudneme na jeho pohľad a úsmev! Díval sa so záujmom a pochopením.

 

Svedčili sme pápežovi – a on nás povzbudil

 

Kto a ako vám pomáhal na vašej ceste životom?

Nikola: V prvom rade sme vďační našim rodičom, ktorí nás vo všetkom podporovali. Počnúc od vzdelania až po naše záujmy. V druhom rade sú to konkrétni saleziáni a saleziánky, s ktorými sme s radosťou trávili svoj voľný čas. Veľa sme sa rozprávali, radili nám, boli s nami. Ďalším hnacím motorom boli pre mňa vzdelaní Rómovia, ktorí ma motivovali a dodávali silu a motiváciu ísť napriek ťažkostiam vpred.

 

Ako ste sa pripravovali na návštevu pápeža?

Nikola: Pravdu? Nijako špeciálne. Všetok svoj čas venujem svojmu manželovi a našim dvom synom.

 

Čo by ste odkázali Rómom, ktorí by sa chceli rovnako ako vy dostať preč z Luníka IX?

Nikola a René: Odísť z Luníka je náročné. My sme išli proti prúdu. Možno sme boli iní, odlišní a vytrvalí. Vzdelanie a práca je najdôležitejším pilierom. My veríme, že aj Luník bude raz vďaka úžasným ľudom krásnym a dôstojným miestom pre ľudí.

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00