Svedectvá: Archanjel Rafael nám pomohol nájsť životného partnera

Svedectvá: Archanjel Rafael nám pomohol nájsť životného partnera
V biblickom príbehu Tobiáša a Sáry pramení patronát archanjela Rafaela nad tými, ktorí hľadajú svojho životného partnera. O tom, že svätý Rafael naozaj pomáha pri rozlišovaní svedčia štyria ľudia, ktorí s jeho orodovaním majú skúsenosť. Nie, nečakajte samú romantiku, reč bude napríklad aj o rozchode.

Eva Sabolová sa začala k svätému Rafaelovi utiekať pred vyše troma rokmi, presne na veľkonočnú nedeľu. „Obsah tej modlitby sa mi zapáčil hneď od prvej chvíle,“ spomína si, „jej slová išli do hĺbky od prvých slov.“ Upresňuje, že ľudia túžiaci po manželstve v tejto modlitbe prosia o vzájomnú nesebeckú lásku a o charakter, ktorý odráža vlastnosti Ježiša a Márie – a to pre seba i pre svojho životného partnera. „Teda romantika ide bokom a nastupuje cesta svätosti,“ s úsmevom vraví usmievavá mladá žena. Onedlho nato, ako začala prosiť o príhovor svätého Rafaela, vstúpila do vzťahu, v ktorom je aktuálne už tri roky. „Som vďačná sv. Rafaelovi, Panne Márii i nebeskému Otcovi,“ zakončuje Eva, „je to vzťah, v ktorom sa denne učíme, že Láska nechce zlo blížnemu a túži po spoločnom podporovaní sa a kráčaní do neba.“

 

Svedectvá: Archanjel Rafael nám pomohol nájsť životného partnera
Snímka: archív respondentky (Eva Sabolová)

 

NÁJSŤ SVOJU ŽIVOTNÚ CESTU JE KĽÚČOVÁ ZÁLEŽITOSŤ

„Moje čakanie na lásku trvalo pomerne dosť dlho,“ začína rozprávanie Andrea Dendisová. Ako mladá kresťanka vždy túžila po manželovi, ktorý bude darom od Boha. „Za tie roky som vyskúšala všelijaké modlitby za budúceho manžela i za seba samú,“ spomína si, „proste, nech ho stretnem a nech je to ten pravý.“ Mladá žena, ktorá roky slúžila ako dobrovoľníčka, vraví, že nebolo ľahké nájsť si v radoch svätých orodovníka v tejto dlhej dobe čakania. „Až po čase som narazila na svätého Rafaela archanjela,“ pokračuje, „a tak sa mi stal blízky.“ Okrem modlitby, čo si k nemu našla, často vyslovovala aj zvolanie: Svätý Rafael, oroduj za nás. „Nás ako mňa a môjho – zatiaľ tajomného – milého,“ vysvetľuje Andrea. Neraz i uvažovala, čím si Rafael zaslúžil titul archanjela. „Nevykonal o nič menší čin oproti Michalovi či Gabrielovi,“ delí sa o svoje uvažovanie, „veď nájsť svoju životnú cestu, svoje povolanie, je vlastne kľúčová záležitosť.“ A Rafael veru nesklamal ani Andreu. „Naopak, pomohol mi,“ hovorí s vďačnosťou, „po čase som naozaj našla toho, s ktorým verím, že raz vstúpim do manželstva.“

Svedectvá: Archanjel Rafael nám pomohol nájsť životného partnera
Snímka: archív respondentky (Andrea Dendisová)
RAFAELA SOM ODPORUČIL AJ SVOJEJ NESKORŠEJ PRIATEĽKE

Svätý Rafael má nemálo ctiteľov i medzi mužmi. Peter Pastier tvrdí, že jeho život je bohatý na vzťahy. „Počas môjho štúdia na vysokej škole som sa viackrát zaľúbil,“ spomína si mladý muž, „nájsť pravú lásku je však náročné.“ V Univerzitnom pastoračnom centre, s ktorým boli jeho študentské roky úzko späté, prišiel do kontaktu aj s bratmi dominikánmi, mladými adeptmi na kňazstvo. Medzi nimi bol i jeden s rehoľným menom Rafael. Ten mu prezradil, že svätý Rafael je aj patrónom tých, ktorí hľadajú životných partnerov. „S veľkou radosťou som si na jeho odporúčanie vyhľadal Modlitbu za budúceho životného partnera k archanjelovi Rafaelovi, ktorú som sa začal pravidelne modliť,“ vraví Peter, ktorý túto modlitbu v priebehu rokov odporučil či daroval viacerým kamarátom, „okrem iného aj svojej neskoršej priateľke Zuzke.“ So Zuzkou sú v súčasnosti už siedmy rok manželmi a majú spolu tri nádherné deti. „Verím, že je tomu tak aj vďaka svätému Rafaelovi, ktorý mi pomohol nájsť moju manželku Zuzku, sprevádzal náš vzťah a drží nad našou rodinou ochranné krídla dodnes,“ hovorí milujúci manžel a otec, „svätého Rafaela jednoznačne odporúčam.“

RAFAEL MA ZACHRÁNIL VO VZŤAHU POČAS ŠTÚDIA NA VŠ

Ľubomíra Ščasnovičová má tiež špeciálnu skúsenosť s orodovaním svätého Rafaela. Tvrdí, že ju zachránil z istého vzťahu počas štúdia na VŠ. „Hoci bol ten chalan v mnohom úžasný, veriaci, sympatický, boli dôležité veci, v ktorých to medzi nami škrípalo,“ hovorí. Upresňuje, že mali odlišný pohľad na viacero vecí, napríklad na svätenie nedele, rodinné otázky či prežívanie čistoty vo vzťahu. Hoc žili čisto, vnímala, že z partnerovej strany je to silené. Uvedomovala si, že sú veci, v ktorých nie je dobré robiť kompromisy a prispôsobovať sa. „Od začiatku toho vzťahu som akosi cítila, že to nie je on,“ hovorí, „zvlášť keď som vyslovovala slová modlitby k svätému Rafaelovi, mala som silný pocit, že toto sa nemodlím za neho.“ Po uvážení sa rozhodla vzťah ukončiť. „Napriek tomu, že to bol rozchod z večera do rána, viem, že som urobila správne,“ spomína si Ľubomíra, „a nikdy som toto rozhodnutie neľutovala.“ Svätý Rafael však zrejme neprestal orodovať. Po celkovo pätnástich rokoch modlitieb za budúceho manžela je dnes Ľubomíra šťastnou manželkou a mamou troch dcér.

Svedectvá: Archanjel Rafael nám pomohol nájsť životného partnera
Snímka: archív respondentky (Ľubomíra Ščasnovičová)
MODLITBA K ARCHANJELOVI RAFAELOVI ZA BUDÚCEHO ŽIVOTNÉHO PARTNERA

Svätý Rafael, milujúci patrón tých, ktorí hľadajú snúbencov pre manželstvo, pomôž mi v tomto dôležitom rozhodnutí. Nájdi mi za manžela človeka, ktorého charakter odráža vlastnosti Pána Ježiša a Panny Márie. Nech je čestný, verný, čistý, úprimný a šľachetný, aby sme sa spoločnými silami, v čistote a nesebeckej láske, obaja usilovali o dokonalú jednotu tela a duše a prijali deti, ktoré Boh dobrotivo zverí do našej starostlivosti.
Svätý Rafael, anjel čistých vzťahov, žehnaj nášmu priateľstvu a láske, aby sa v nej nevyskytol nijaký hriech. Nech nás naša vzájomná láska zviaže tak pevne, aby sa náš budúci domov stále viac podobal domovu Svätej rodiny v Nazarete.
Prosím za nás oboch, aby sme dostali Božie požehnanie pre naše manželstvo, tak ako si ohlásil požehnanie manželstva Tobiáša a Sáry. Svätý Rafael, priateľ mladých, buď mojím priateľom, chcem ťa vzývať vo všetkých svojich potrebách. Do tvojej osobitnej starostlivosti zverujem rozhodnutia, ktoré mám urobiť o budúcom manželovi. Veď ma k človeku, s ktorým budem môcť najlepšie spolupracovať na plnení Božej vôle, s ktorým budem môcť žiť v pokoji, láske a harmónii v tomto živote a dosiahnuť večnú radosť v budúcom živote.
Amen.

Svedectvá: Archanjel Rafael nám pomohol nájsť životného partnera

 

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00