Svedectvá matiek, ktoré prišli o nenarodené deti

Svedectvá matiek, ktoré prišli o nenarodené deti
V dušičkovom období si spomíname aj na deti, ktoré zomreli pred narodením.

 

Koľko detí bolo zabitých, že o tom ani ich mamy nevedia?

Čakala som tretie dieťa. V deviatom týždni som začala slabo krvácať a tak ma zastupujúci gynekológ poslal do nemocnice. Na príjme sa ma zdravotná sestra pýtala koľko mám detí a aké sú staré. Povedala som jej, že dve, a že sú ešte malé. Ona mi na to odpovedala, že mám s nimi dosť starostí.

Vypísala mi papier a poslala ma prezliecť sa do inej miestnosti. Tam už sedeli tri ženy a čakali, kým ich vezmú do ďalšej miestnosti. Najskôr zavolali jednu, po krátkej chvíli druhú. Tak som tam zostala len ja a jedno mladé dievča.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00