Svet nás berie vážne, odkazujú slovenskí teológovia. Začína sa najväčší kongres o nádeji

Svet nás berie vážne, odkazujú slovenskí teológovia. Začína sa najväčší kongres o nádeji
Podľa hlavného organizátora podujatia profesora Miloša Lichnera postkomunistické Slovensko ukázalo, že neprejedlo pomoc Cirkvi zo západu.

Autor: Matúš Demko

Fotky: TKKBS/Peter Zimen

Za účasti viac ako 240 odborníkov sa dnes začína najväčší teologický kongres v strednej Európe. Téma nádeje spája teológov z 25 krajín a z viac ako 50 inštitúcií. „Slováci vytvorili partnerské a akademické vzťahy a dokážu viesť kultivované
prednášky na najvyššej intelektuálnej úrovni. Oplatilo sa do nás investovať,“ hovorí dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave (TF TU) Miloš Lichner, ktorý je hlavným organizátorom tohto podujatia. „Po páde komunizmu sa nám dostalo pomoci od cirkevných organizácií zo západu. Pomohli nám nakúpiť počítače a knihy, obnovili sa kostoly a fary, mohli sme ísť študovať do zahraničia. Aj týmto kongresom ukazujeme, že to neboli nadarmo vynaložené peniaze.“

Podľa docenta Bohdana Hroboňa, taktiež pôsobiaceho na TF TU, boli slovenskí teológovia práve kvôli bývalému režimu na celé desaťročia odstavení od kvalitných zdrojov a kontaktov a neboli vedení k poctivému výskumu. „Dnes však už nemáme
výhovorku a vyrastajú nám odborníci, ktorých začína svetová teológia brať vážne. Tento kongres je toho svedectvom a verím, že bude aj silným stimulom do budúcnosti.“

 

Svet nás berie vážne, odkazujú slovenskí teológovia. Začína sa najväčší kongres o nádeji

 

Kde leží naša nádej? sa stáva ústrednou otázkou bratislavského kongresu, ktorý organizuje Európska spoločnosť pre katolícku teológiu. „Existujú tri základné čnosti – viera, nádej a láska. Nádej vyzerá pri viere a láske ako ich menšia sestra, ale ak človeku vezmete nádej, zomiera,“ upozorňuje na jej dôležitosť prof. Lichner. Podľa B. Hroboňa nádej potrebuje aj celá spoločnosť. „Často v nej prevláda blbá nálada. A práve tu by mali vstupovať teológovia a biblisti s posolstvom nádeje na krásny život tu a teraz aj tam a potom.“

Na bratislavskom kongrese, ktorý sa koná v dňoch 28. až 31. augusta 2019, vystúpia súčasné osobnosti európskej i svetovej teológie, napríklad absolvent Harvardu a súčasný dekan Pápežského biblického inštitútu v Ríme Peter Dubovský. V Bratislave bude o nádeji hovoriť aj odborníčka na kresťansko-židovské vzťahy profesorka Amy-Jill Levine z Nashvillu, ktorá ako prvá Židovka vyučuje Nový zákon na Pápežskom biblickom inštitúte; ďalej s témou medzináboženského dialógu prichádza profesor dogmatickej teológie Zbigniew Kubacki z Varšavy a nádeji pre mladých sa venuje rektor Loyola University Chicago Michael Garanzini.

 

Svet nás berie vážne, odkazujú slovenskí teológovia. Začína sa najväčší kongres o nádeji
Medzinárodný teologický kongres v Bratislave, 2019

 

Európska spoločnosť pre katolícku teológiu (ESCT) existuje už tridsať rokov, jej cieľom je venovať sa interdisciplinárnemu výskumu a stáť na priesečníku medzi Cirkvou a spoločnosťou. Organizácia s viac ako 800 členmi je lojálna voči Cirkvi, ale pri uplatnení najvyšších akademických štandardov ponúka aj konštruktívnu kritiku. V súčasnosti je jej prezidentkou Marie-Jo Thiel zo Štrasburgu. Na záver bratislavského kongresu ju na tejto pozícii vystrieda profesor Miloš Lichner, dekan Teologickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, ktorý sa tak stane novým prezidentom Európskej spoločnosti pre katolícku teológiu.

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00