Syntetické radosti. Alebo keď miesto modlitby volíme čokoládu.

Syntetické radosti. Alebo keď miesto modlitby volíme čokoládu.
Ak je na človeku niečo vznešené, je to jeho spaľujúca túžba po šťastí. Keď som bola malá, zažila som vzácny okamih uvedomenia, že túto nekonečnú túžbu môže naplniť jedine Boh. Nebol mi však zrejmý spôsob, ako sa k Bohu dostanem, či dokonca – akým vynálezom premiestnim celého Boha do svojho srdca. Dnes už viem, že tým tajomným vynálezom je modlitba.

So závisťou sledujem obrazy svätých, ktorých modlitba vyniesla na samotný vrch Neba. Žiarila im tvár, srdce zalievala neopísateľná blaženosť – tak mocná, až sa telo dvíhalo od zeme. „Už dosť  – už dosť!“, volal na Pána svätý Filip Néri, keď ho Božská prítomnosť svojou slasťou div nezabila. A ja? Kričím „už dosť“ pri prvom náznaku utrpenia, „už dosť“ len pri treťom desiatku ruženca. Telo sa búri, končatiny bolia, hlava padá od únavy. Lebo sa neviem modliť. A v znechutení mám tendenciu dokonca úplne kapitulovať a na chvíľu si odpočinúť pri švédskych stoloch svetských radostí. Nazývam ich aj syntetické radosti. Lebo sú v skutočnosti umelé a bez života. Sú len dymom, hmlou, ilúziou, ktorá sa rovná prázdnu.  A tak človek vypasený na hostine predsa umiera na podvýživu. Lebo kde nie je modlitba, tam nie je láska. A srdce živorí.

 

  • Syntetická radosť: Len si trochu pospinkám.

Je nespočetné množstvo vecí, ktoré nás odrádzajú od modlitby. Rozhodla som sa spísať aspoň niektoré – s ktorými sama bojujem. Na prvý pohľad ide o bežné, či dokonca osožné a dobré veci. No v konkrétnom načasovaní a v konkrétnej miere sa stávajú zlými a len odvádzajú pozornosť od modlitby. Prvou takouto záležitosťou je relax a oddych. Neviem, možno to poznáte. Máte voľno, doma upratané, nikde nikoho. A tak sa zababušíte do deky a zapálite sviečku. Úchvatný moment, ako stvorený pre ruženec. Len čo sa však vaše telo dotkne teplého gauča, je nenávratne po ruženci. Prvý desiatok odmumlete, druhý už spíte. A ešte s dobrým argumentom, že veď odpočinok je zdravý a spánok ešte nikoho nezabil. Spokojne – opakujte niekoľkokrát týždenne a uvidíte sami. Budete vyspinkaní, čerství a krásne ružoví. A nervózni, vznetliví a totálne náchylní k hriechu. Lebo hladina vašej lásky je opovážlivo nízka.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00