Taizé: Púte do ekumenického spoločenstva pokračujú aj po lete

Taizé: Púte do ekumenického spoločenstva pokračujú aj po lete
Od júna prišlo do Taizé celkovo viac ako 7 000 hostí. Napriek tomu, že v auguste bolo v komunite niekoľko prípadov COVID-u po prvýkrát od začiatku pandémie, ochranný protokol zavedený v spolupráci so zdravotníckymi úradmi umožňoval naďalej prijímať návštevníkov.

Medzinárodné stretnutia budú teraz pokračovať, pričom ďalším vrcholom budú francúzske prázdniny okolo sviatku Všetkých svätých, počas ktorých bude môcť mnoho francúzskych stredoškolákov prísť do Taizé.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00