Taký iný adventný kalendár (nielen pre dospelých)

Taký iný adventný kalendár (nielen pre dospelých)

Deťom kupujeme adventný kalendár plný čokolády. Nemal by byť náš advent tiež plný niečoho sladkého? Ponúkame pre vás na každý deň jednu kocku lásky. V každom prípade: z tohto adventného kalendára bude nádherný dar vo vašom srdci pre Narodeného.

 1. december

Začínam sa vydávať na cestu k Betlehemu. Nemôžem niesť to, čo ma ťaží. Ak Izaiáš hovorí o tom, že Boh plní svoje sľuby, aké nesplnené sľuby mám „za ušami“ ja? Urobím zadosť dnes jednému z nich, aj s prídavkom.

 

 1. december

Zaradoval som sa, keď mi povedali, že pôjdem do chrámu… Žalm hovorí jasne. Čo mne bráni každý deň si privstať a ísť na roráty alebo určite každý deň na svätú omšu? Zariadim si to.

 

 1. december

Nesúdiť podľa zdania očí… Izaiáš je niekedy taký priamy! Dám si dnes za úlohu hľadať v každom človeku dobro, aj keď sa to zdá na prvý pohľad nemožné. A ak ho nebudem vidieť… vedieť nájsť, budem mu žehnať bez slovka odsúdenia.

 1. december

Pán vystrojí hostinu. Aká príjemná predstava! Akú hostinu som pripravil iným ja? Určite viem, čo má rád môj manžel, čo poteší deti, kolegov, aká sladkosť či dobrota. Dám si dnes na to osobitne záležať.

 

 1. december

Sviatok sv. Mikuláša. Dával tam, kde chýbalo a to tak, aby iných neprivádzal do pomykova a hanby. Určite aj ja mám okolo seba ľudí, ktorí potrebujú pomoc. Zistím, čo im treba a donesiem potichu pred ich dvere alebo zariadim mlčanlivého „kuriéra“.

 

 1. december

O svätom Ambrózovi sa hovorí, že mal takú sladkú reč, príjemnú na počúvanie, že stále okolo neho lietali včely. Aká je moja reč? Dnes si dám záležať na tom, aby som chválil iných aj za drobnosť.

 

 1. december

Dnes mi evanjelium znovu hovorí, ako Mária po krátkom rozhovore s anjelom uverila Bohu. Napriek tomu, že tento okamih úplne zmenil jej plány. Dnes nebudem reptať na nič, čo mi urobí škrt v mojich predstavách. Budem sa usilovať stále hovoriť: „Dôverujem ti, Pane!“

 

 1. december

Veľké veci urobil s nami Pán… S nami! Aj so mnou, aj s tebou! Ďakujeme za to? Dnes si dám zvlášť záležať na tom, aby som od rána ďakoval Bohu za všetko, čo mám – aj za ťažké veci. A rovnako budem ďakovať aj iným.

 

 1. december

Bude sa radovať vyschnutá zem… Radosť je často to, čo mi chýba – a koľko dôvodov na ňu mi Boh dáva! Dnes si dám za úlohu byť radostný a vtipný, bez ublíženia iným.

 

 1. december

Čo myslíte? Pýta sa dnes Ježiš na to, ako sa postaviť k tým, čo blúdia. Koľkokrát som ja hodil rukou nad niekým: „Už mi je fuk! Nemá zmysel sa ním zapodievať!“ Dnes znovu bude „hľadať stratených“, dám im svoj čas, lásku a milosrdenstvo v slovách aj skutkoch.

 

 1. december

Ja vás posilním… Ježiš nám ponúka úľavu v tom, čo nás ťaží. Skúsim byť dnes podobný jemu a dám slovko povzbudenia a vypočutie tým, čo trpia a trápia sa bez kontroly hodinových ručičiek.

 

 1. december

Nielen Izaiáš dnes hovorí: „Neboj sa, ja ti pomôžem!“ Aj svätá Lucia je symbolom svetla, bez ktorého sa nám ide ťažko. Dnes ochotne pomôžem každému, kto bude potrebovať tak fyzickú, ako aj duchovnú pomoc. A nebudem sa pýtať, či mám ísť.

 

 1. december

Blažení tí, čo kráčajú podľa Boha. Niekedy je to také ťažké! Dnes ale bez rozpakov jasne zachovám postoj, ktorý odo mňa očakáva Boh, nie ľudia, moja nálada či vypočítavosť.

 

 1. december

Pripravte cestu Pánovi! Táto výzva sa týka aj mňa! Čo je v mojom živote voči iným nevyrovnané, krivé, hrboľaté? Budem o tom premýšľať a budem dnes prosiť o odpustenie tých, ktorých som akokoľvek a kedykoľvek zranil.

 

 1. december

Čo máme robiť? To sa azda pýtame aj my v rozpakoch, čo ešte Boh od nás okrem povinnej omše a modlitieb, nezabitia a nekričania čaká. Robte viac, ako musíte! Dávajte viac, ako máte. Dnes dobre premyslím, čo mám doma navyše a nájdem niekoho, komu to urobí radosť.

 

 1. december

V tých dňoch bude prekvitať pokoj, hovorí žalm. Ako často sa nám s približovaním Vianoc práve zdá, že o pokoj prichádzame? Finišovanie v práci, nákupy, upratovanie, darčeky… Ale dnes to škrtnem: dnes budem prosiť o pokoj a dávať ho iným v každej situácii. Bez hnevu a urážok.

 

 1. december

Nebáť sa urobiť, čo hovorí Boh. To čakal anjel od Jozefa, keď váhal, či si vziať tehotnú Máriu. Nestáva sa to aj mne, že váham, či prijať Božiu vôľu? Dnes budem v každej situácii odvážny a urobím to, čo budem cítiť v modlitbe ako správne pred Bohom.

 

 1. december

Sú veci, ktoré ma v živote ťažia a nerozumiem, prečo mi ich Boh dal. Rovnako ako Zachariáša a Alžbetu ich neplodnosť. Stálo ich to veľa, no ostali verní. Dnes všetko, čo ma ťaží a nerozumiem tomu, položím Bohu znovu v dôvere do rúk. Veď on je naša skala a útočište.

 

 1. december

Pánova je zem aj všetko… Nezabúdam si všímať, ako nádherne Boh mení prírodu okolo mňa a chváliť ho za to? Dnes si nájdem čas na prechádzku, na vydýchnutie, pri ktorom budem chváliť Boha za krásu okolo mňa.

 

 1. december

Mária sa ponáhľala za Alžbetou. Nedbala na svoj stav ani na dĺžku cesty v tých časoch. A ty? Ak máš napečené… alebo niečo navyše kúpené… čo tak zabaliť to a potichu darovať niekomu, kto nevyhnutne potrebuje?

 

 1. december

Samuelova mama aj Mária. Obe chválili Boha, dnes to môžem počuť. Urobím si chvíľu času a ja sám si napíšem zoznam udalostí a vecí, za ktoré chcem vo svojom živote chváliť Boha. Aj mne robí Boh vecí zázračné! Zoznam si vyvesím tam, kde ho budem dobre vidieť – aby som mohol znovu chváliť.

 

 1. december

Hľa, služobnica Pána… Mária nás učí, ako napriek svojim predstavám odovzdať svoj život Bohu. Nájdem si čas na tichú modlitbu, v ktorej znovu poviem Bohu: Nie moja, ale tvoja vôľa nech sa stane…

 

 1. december

Už iba chvíľu… a je tu! Dnes si naplním srdce tichom a pokojom… a budem sa učiť žasnúť nad prítomnosťou Boha v mojej rodine, v manželovi, deťoch… namiesto nervov a naháňania sa… nech je slama v jasliach môjho srdca voňavá…

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00