#teologiatela_S ružencom hlbšie do tajomstva človeka

#teologiatela_S ružencom hlbšie do tajomstva človeka
Tí, ktorí poznajú Teológiu tela, zrejme vedia, že svätý Ján Pavol II. identifikoval problém moderného sveta v tom, že mu chýba základné porozumenie významu a cieľu ľudskej osoby. Je však málo tých, ktorí poznajú pápežovo presvedčenie, že ruženec môže pomôcť prehĺbiť pravdy o človeku.

Autor: Debbie Staresinic

Ak nevieme, kým sme a načo sme na zemi, budeme mať problém s cestou do svojho pravého cieľa. Aby sme vyplnili túto prázdnotu a tak vnikli do tajomstva človeka, pápež napísal Teológiu tela a v rokoch 1979 – 1984 ju po častiach prednášal na stredajších audienciách. Ján Pavol II. je však aj autorom apoštolského listu Rosarium Virginis Mariae o antropologickom význame ruženca. Podľa jeho slov „každý desiatok ruženca, ak o ňom sústredene premýšľame, vrhá svetlo na tajomstvo človeka“. Možno teda vidieť, že ruženec aj Teológia tela majú podobný vplyv na chápanie ľudskej osoby.

Mnohí čitatelia nášho projektu už sú oddaní modlitbe ruženca. Panna Mária sa vo Fatime nazvala ružencovou Pannou a žiada nás, aby sme sa modlili ruženec, a to každý deň. Ruženec je mocnou duchovnou zbraňou, pomocou ktorej sa podarili mnohé víťazstvá a udiali mnohé zázraky. Pozrime sa teda na to, ako by mohol ruženec, ak sa ho budeme modliť s optikou Teológie tela, dopomôcť k zázrakom a víťazstvám v oblasti dôstojnosti človeka.

 

#teologiatela_S ružencom hlbšie do tajomstva človeka

 

V rozhovore s kardinálom Caffarrom, zakladajúcim prezidentom Pápežského inštitútu Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny, vizionárka sestra Lucia z Fatimy predpovedala, že „posledný zápas medzi Pánom a vládou satana sa odohrá na poli rodiny a manželstva“. Tie slová akoby boli určené pre nás a našu dobu. Už roky sa budujú bašty bezbožného útoku vo forme antikoncepcie, potratov, pornografie, rozvodov, partnerstiev osôb rovnakého pohlavia, a v poslednom čase aj pod pláštikom gender ideológie. Trpkým ovocím tohto útoku je aj škandál zneužívania vo vnútri Cirkvi.

Ján Pavol II. vo svojej Teológii tela ozrejmuje, ako sú manželstvo a celibát dvoma stranami tej istej mince. Obe sú sviatosťou, pri oboch sa skladá sľub a obidve tiež vyžadujú úprimné a plodné sebadarovanie. Tak ako manžel a manželka sľubujú, že sa budú navzájom verne milovať, aj kňazi a biskupi sľubujú, že budú obrazom Kristovej lásky k Cirkvi, jeho Neveste. Vo svete, kde sa tak ochotne podporuje pokrútený pohľad na Boží plán s mužom a ženou v manželstve, musí napokon dôjsť aj ku kríze duchovného vedenia. V nedávnom článku pre The Catholic Thing píše Dr. Carrie Gress: „Ak sa ničí základná bunka spoločnosti, rodina, nemalo by nás prekvapiť, keď uvidíme podobný rozklad v Cirkvi. Od našich biskupov čakáme, že budú lepší ako my, svätí a sčítaní, ale aj oni sú produktom spoločnosti, ktorá sa rozpadá na kúsky.“

Musíme pomôcť svetu a aj sebe navzájom, aby sme si znovu osvojili svoju identitu a dôstojnosť Božích synov a dcér a aby sme prijali jeho láskyplný plán s nami. A nech nás v tomto pretrvávajúcom boji o manželstvo a rodiny povzbudzujú slová svätého Jána Pavla II.: „Nebojte sa!“ Dostali sme všetky prostriedky, aby sme mohli zvíťaziť, a teda máme dobrý dôvod na nádej. Písmo nám sľubuje, že Cirkev nepremôžu brány pekelné. Mária sa vyslovila, že jej Nepoškvrnené srdce nakoniec zvíťazí. Zjednoťme sa teda a prosme si príhovor svätého Jána Pavla II. Utiekajme sa pod láskavú ochranu a vedenie našej preblahoslavenej Matky a dôverujme jej prísľubu.

 

Podeľte sa o svoje postrehy na našom Facebooku.

Tento text vychádza s láskavým dovolením Corproject.

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00