Terézia Grešnerová: Keď sa nepočujúci a počujúci bližšie spoznajú, zistia, že spolu vedia výborne komunikovať

Terézia Grešnerová: Keď sa nepočujúci a počujúci bližšie spoznajú, zistia, že spolu vedia výborne komunikovať
Terézia Grešnerová je špeciálnou pedagogičkou na internátnej Základnej škole s materskou školou pre deti a žiakov so sluchovým postihnutím v Bratislave, ktorá tiež poskytuje vzdelanie aj žiakom s vývinovými poruchami učenia a deťom s narušenou komunikačnou schopnosťou.

Na stránke školy, na ktorej pôsobíš, ma zaujal jeden z hlavných cieľov výučby:”…naučiť deti vhodne a zmysluplne využívať voľný čas.” Je toto problém dnešných detí?

Myslím si, že v súčasnej dobe nielen deti, ale aj my dospelí často nevieme zmysluplne tráviť svoj voľný čas. Keďže sme škola internátneho typu, u nás deti prežívajú celý svoj deň.

Počas dňa sa venujú vyučovaniu, potom sú v školskom klube, a večer sú na internáte v spoločnej komunite so svojimi vychovávateľmi. To znamená, že im musíme vyplniť aj ten čas, ktorý bežne deti venujú svojim rodičom a príbuzným. Snažíme sa im vymýšľať aktivity, z ktorých budú mať pôžitok a radosť, ale aby sa pri nich aj niečo naučili. Aj čas strávený na mobile a na iPade môže byť využitý zmysluplne.

 

Prispôsobujete tieto aktivity po vyučovaní aj tomu, aby ste do nich zapojili aj rodičov a príbuzných, ktorí prídu deti navštíviť?

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00