Tieto Vianoce môžu biskupi povoliť kňazom až štyri omše za deň

Tieto Vianoce môžu biskupi povoliť kňazom až štyri omše za deň
Kongregácia pre Boží kult umožnila miestnym ordinárom cez tohtoročné vianočné sviatky povoliť kňazom sláviť v hlavné sviatočné dni až štyri sväté omše. Cieľom rozhodnutia daného dekrétom je umožniť viacerým veriacim zúčastniť sa na eucharistickom slávení pri rešpektovaní opatrení proti nákaze COVID-19.

Dekrét vydaný 16. decembra podpísali prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah a sekretár kongregácie arcibiskup Arthur Roche. Povolenie sa týka troch sviatočných dní: 25. decembra, 1. januára a 6. januára. V latinskom texte sa okrem iného uvádza…
// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00