TOP

Tieto Vianoce môžu biskupi povoliť kňazom až štyri omše za deň

Kongregácia pre Boží kult umožnila miestnym ordinárom cez tohtoročné vianočné sviatky povoliť kňazom sláviť v hlavné sviatočné dni až štyri sväté omše. Cieľom rozhodnutia daného dekrétom je umožniť viacerým veriacim zúčastniť sa na eucharistickom slávení pri rešpektovaní opatrení proti nákaze COVID-19.

Dekrét vydaný 16. decembra podpísali prefekt Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí kardinál Robert Sarah a sekretár kongregácie arcibiskup Arthur Roche. Povolenie sa týka troch sviatočných dní: 25. decembra, 1. januára a 6. januára. V latinskom texte sa okrem iného uvádza…
// Čítajte celý text //Komentáre