Tlačová správa konferencia o mládeži

Tlačová správa konferencia o mládeži
V priestoroch Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne sa v štvrtok 24. marca 2022 uskutoční konferencia na tému Dnešní mladí pre zajtrajšok Cirkvi, na ktorú Rada pre mládež a univerzity KBS pozýva pracovníkov s mládežou.

Konferencii predchádzali tri webináre, na ktorých prednášali: Marek Madro (zakladateľ internetovej poradne IPčko), tému Duševné zdravie mladého človeka a pandémia;   Denisa Zlevská (autorka projektu Vzťahovo) s témou Potreba spoločenstva počas pandémie a Branislav Kožuch (predseda O.Z.V.I.A.C., Inštitútu na podporu a rozvoj mládeže) s témou Ako aktivizovať mladého človeka. Tieto témy mali pomôcť zúčastneným lepšie pochopiť mladého človeka, akými zmenami prechádzal počas pandémie a ako s tým pracovať.

Rada pre mládež a univerzity KBS zároveň spustila v roku 2021 výskum  s názvom „Ako sa zmenil duchovný život mladého človeka počas pandémie.“ Jeho výsledky budú odprezentované na konferencii, zároveň sa na nej vytvoria pracovné skupiny, počas ktorých budú účastníci spoločne hľadať odpovede na výzvy súčasnej doby pre pastoráciu mládeže.

Konferencia bude sa bude zaoberať témou , ako sa mladý človek a  jeho prežívanie zmenili počas pandémie a zároveň chce ponúknuť pohľad na to, kde sa mládež nachádza z duchovného hľadiska. Predstaví tiež z toho vyplývajúce  pastoračné výzvy. “Kto z nás už nie je mladý vekom, potrebuje príležitosti, aby zblízka počul hlas a podnety mladých; „blízkosť totiž vytvára podmienky nato, aby Cirkev bola priestorom na dialóg a vydávanie svedectva o bratstve, ktoré fascinuje“” CV 38

Na konferencii budú prednášať- Branislav Kožuch (predseda o. z. VIAC), Ondrej Chrvala  (správca farnosti Abrahám, programový riaditeľ TV Lux), o. Ľuboš Laškoty (riaditeľ Komisie pre mládež v Spišskej diecéze),  Ján Buc (redakcia duchovného života RTVS), Miroslava Triznová, PhD. (konzultant pre výskum) a iní.

Na konferenciu je možné registrovať sa vopred cez online formulár za 13 €, s možnosťou objednať si obed, do 17. marca 2022. Registrácia je možná aj na mieste tiež za 13€, ale bez možnosti obeda. Podujatie sa uskutoční naživo podľa aktuálnych pandemických opatrení. Podujatie sa uskutoční pod záštitou Konferencie biskupov Slovenska. Registrácia je možná na tomto odkaze.

Tlačová správa konferencia o mládeži

PROGRAM*:

8:45     Registrácia

9:20     Ukončenie registrácie

9:30     Privítanie a úvodné slovo

9:40     Vyhodnotenie dotazníka o mládeži

10:10   Nové trendy mládeže počas pandémie

10:40   coffee break

11:00   Synoda o mládeži a súčasnosť

11:30   Aké smerovanie nám predstavil Sv.Otec počas návštevy na Slovensku

12:10   Obed

13:00   Panelová diskusia

13:40   Pracovné skupiny

14:40   Výstup zo skupiniek

15:20   Záver stretnutia

15:30   Svätá omša

*zmena programu vyhradená

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00