Číslo 1108. septembra 2023

Laici – prekážka alebo dar pre Cirkev?

Laici – prekážka alebo dar pre Cirkev?

Sú “obyčajní” veriaci darom alebo prekážkou pre Cirkev?

Objednajte si jednoducho a rýchlo tlačené Slovo+.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00