To, čo od nás naši zosnulí očakávajú nie sú vence, sviečky a kvety, ale modlitby…

To, čo od nás naši zosnulí očakávajú nie sú vence, sviečky a kvety, ale modlitby…
Často robíme v živote veci konvenčne, lebo sa to sluší a patrí, bez toho aby sme mali čas sa nad vecami hlbšie zamyslieť. Podobne je to aj s návštevou cintorína.

V týchto dňoch sa všetci ponáhľame na cintoríny, aby sme dali do poriadku hroby a spomenuli si na našich blízkych. Dávame tak najavo svoj vzťah k zosnulým, aj to, že sme na nich nezabudli, tak ako sme to niekedy sľúbili… Ak však ostaneme len pri ozdobe hrobu a zapálení sviečky, tak sme pre nášho zosnulého sme v zásade nič neurobili…

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00