TOP

Komentár: TR SR potvrdila iba to, čo každý súdny človek vedel už dávno

To, že kňaz Marián Kuffa dlhodobo čelí nenávistným prejavom, ktoré prekračujú základné medze či už novinárskej etiky, alebo obyčajnej ľudskej slušnosti a morálky, sme vedeli už dávno.

Aj preto redakcia Slovo+ na konci marca tohto roku uverejnila vyhlásenie: Stojíme za kňazom Mariánom Kuffom. V ňom s ľútosťou konštatovala, že mediálny priestor, ktorý žije predovšetkým vraždou Jána Kuciaka a tiež bojom za slušné Slovensko, je v poslednom období novinármi zneužívaný aj na verbálny lynč voči hlavnému predstaviteľovi iniciatívy Zastavme zlo z Istanbulu. Oprávnene sme sa vtedy pýtali: „… kde zostala ich slušnosť, keď píšu o kňazovi Kuffovi? A tiež úcta, rešpekt k človeku?“

Jedným z mnohých atakov voči kňazovi Mariánovi Kuffovi bol aj nenávistný článok Michala Havrana v denníku SME – Pošlite Kuffu do cirkusu, z 27. júna 2018. Na tento komentár zareagovala advokátska kancelária Jána Čarnogurského ml., podľa ktorej Michal Havran obsahom článku verejne hanobil katolícke náboženstvo, vieru a jej predstaviteľov, a podala na neho trestné oznámenie. Marián Kuffa však nechcel, aby bol Michal Havran za nenávistné výroky odsúdený, a preto prosil oznamovateľov, aby trestné oznámenie vzali späť. Michal Havran tento ústretový krok kňaza pochopil po svojom a naznačoval dôvod zaradenia kňazovej spiatočky, keď povedal: „Kuffa vie, že by prehrali.“

Zo strany Jána Čarnogurského mladšieho to však nebolo všetko. Na obranu kňaza Kuffu podnikol ešte ďalší krok. Dal podnet na Tlačovo-digitálnu radu Slovenskej republiky, aby preskúmala, či článok Michala Havrana neporušil zásady novinárskej etiky, respektíve Etického kódexu novinára. Tá svojím rozhodnutím z 18. októbra 2018 konštatuje, že Michal Havran článkom o Kuffovi v denníku SME etický kódex novinára naozaj porušil.

V zdôvodnení TR SR sa okrem iného píše: „Tento komentár autora možno úrovňou i obsahom zaradiť medzi tzv. nenávistné prejavy (hate speech), nie nepodobné v dnešnej dobe, žiaľ, častým fašizoidným prejavom. Komentár totiž priamo vyzýva na potláčanie práv iných, menovite práva slobody slova osôb s náboženským vyznaním. Znevažovanie prejavov viery iných ľudí (aj keď sa s nimi autor článku nemusí nijako stotožňovať) je mimoriadne neúctivé a urážlivé a to bez ohľadu, či ide o prejavy viery kresťanov, moslimov, židov či veriacich iných náboženstiev. Takéto nenávistné prejavy sú mimoriadne nebezpečné, keďže v prvom slede smerujú k potlačeniu práva prejaviť svoj názor určitej skupine osôb.“

Je preto paradoxné, že akurát tento autor, ktorý podľa TR SR svojím komentárom priamo vyzýva na potláčanie práva slobody slova osôb s náboženským vyznaním, si pozve do svojej relácie Večera s Havranom diskutérov práve k téme: Sú európski kresťania prenasledovaní? Keď ho však jeden z hostí, Juraj Šust zo Spoločenstva Ladislava Hanusa, nepriamo upozorní, že sa sám svojím textom hyperbolizujúcim Mariána Kuffu, respektíve tých, ktorí kritizujú Istanbulský dohovor, takéhoto prenasledovania kresťanov dopúšťa, okamžite sa ohradí slovami: „Neriešte môj štýl, to je absurdné.“

Zaujímavé pritom je, že Havran túto „slobodu“ štýlu vyjadrovania sa na konci roku 2016 neakceptoval u iného známeho slovenského liberála, politika Richarda Sulíka, ktorého nazval „trapnučkým fašistom“. Dnes je to však práve jeho „štýl“, ktorý Tlačovo-digitálna rada SR vyhodnotila ako nie nepodobný fašizoidným prejavom…

Rozhodnutie TR SR je v každom prípade dobrou správou pre našu krajinu. Správou, ktorá môže povzbudiť k odvahe ďalej bojovať za skutočne slušné, demokratické a morálne Slovensko.

titulný obrázok: misiefilmom.sk

 Komentáre