Tri posolstvá pápeža Františka

Tri posolstvá pápeža Františka

Čo môže priniesť osemdesiatštyriročný pápež dnešným ľuďom, najmä mladým? Vidím tri silné posolstvá, ktoré so sebou nesie.

Prvé je, že prichádza Peter – skala. Opora, na ktorej Ježiš postavil svoju Cirkev. V dnešnej dobe chaosu, kde je človek bombardovaný protichodnými správami a nevie,ktorej z nich má veriť, prichádza opora pravdy. Pretože neprichádza vo svojom mene, ale prináša Boží pohľad. Viem, že mnohí sú v tomto zneistení a spochybnení, ale veľmi odporúčam nečítať to, čo o pápežovi Františkovi píšu iní, ale to, čo povedal a najmä napísal on sám.

Druhým posolstvom je, že nám prináša blízkosť a lásku Boha Otca. Pretože je nielen nástupcom svätého Petra, ale aj Kristovým zástupcom na zemi. A rovnako ako on nám zjavuje lásku Boha Otca, približuje sa k ľuďom, skláňa sa k tým najzraniteľnejším a prináša povzbudenie a Božie pohladenie. Vybral si našu krajinu a v nej si vybral miesta, ktoré by si vybral Ježiš, keby sem prišiel. Stretne sa s mocnými aj chudobnými, s predstaviteľmi štátu a Cirkvi, no aj s tými, ktorých spoločnosť vylúčila, ale Boh nie.

A tretím posolstvom je jeho aktuálnosť. Hoci som roky pracoval s mladými, keď som čítal jeho exhortáciu mladým Christus vivit, videl som, že v znalosti sveta a duše mladých je mi hlbokou studňou inšpirácie. A aj v iných oblastiach života je na tepe doby, avšak nedá sa ňou pohltiť, ale vždy veci pozdvihne do Božej perspektívy.

Príďme teda za ním otvorení na to, čo nám chce priniesť. Odložme nabok kritiku a posudzovanie. To sú nástroje kniežaťa tohto sveta. Vystrojme sa tým, čo nachádzame v Božom kráľovstve – otvorenosťou a žehnaním. Prichádza za nami Boží zástupca, a tak obzvlášť v tejto návšteve Svätého Otca môžeme byť otvorení na Boží hlas, ktorý môže hovoriť konkrétne ku mne. A začnime pápežovi žehnať už teraz, aby naozaj prišiel medzi nás v pomazaní Duchom a priniesol nám to, čo mu bude Boh klásť na srdce zvlášť pre Slovensko.

Ondrej Chrvala, katolícky kňaz, správca farnosti Abrahám

 

Titulná snímka: france24.com

Názory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00