Túto dobu prijala Jarka Pytelová s pokojom vo viere, že Pán vie, čo robí

Túto dobu prijala Jarka Pytelová s pokojom vo viere, že Pán vie, čo robí
Tento nezvyčajný karanténny čas prežíva lektorka anglického jazyka Jarka Pytelová z Popradu, ktorá pripravuje vo farnosti mladých na prijatie sviatostí, veľmi zaujímavo.

Bratislava 21. apríla (TK KBS) 

„Aj napriek všetkému, čo sa teraz vo svete deje, popri všetkom negatívnom, čo zaznieva z médií, veľmi konkrétne a bytostne prežívam Ježišovu prítomnosť a blízkosť. Keď sa mi po zavedení opatrení fakticky na dobu neurčitú odročila práca, prijala som to s pokojom vo viere, že Pán vie, čo robí a že mi ponúka čas a možnosť prehĺbiť moje obdobie pôstu, že mi dáva možnosť vstúpiť do neho s väčšou vážnosťou,“ povedala Jarka Pytelová pre Tlačovú kanceláriu Konferencie biskupov Slovenska. Je to pre ňu čas, kedy môže dovoliť Ježišovi pracovať na jej srdci, dovoliť mu nanovo sa jej dotknúť a uzdraviť ju. „A tak mi poukázal na „zopár“ miest, kde chcel vo mne „doladiť“ nastavenie mojej mysle a srdca. Veľmi ma oslovili slová pápeža Františka, ktorý povedal, že jedným zo slov, ktoré po ukončení tejto krízy zostanú, budú korene,“ zdôraznila.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00