Pôstne zamyslenie (2. deň): Učenie chudobných

Pôstne zamyslenie (2. deň): Učenie chudobných
„Keď som spoznal ich život, už to neboli pre mňa len akísi bezdomovci.“

Pôstne obdobie je príležitosťou naučiť sa hľadieť na druhých Božími očami. Pamätať, že každý človek má neodňateľnú dôstojnosť, pretože je stvorený na Boží obraz. Rovnako aj chudobní. Ako sa ja správam k chudobným, k ľuďom na ulici? Dokážem na nich hľadieť s láskou? „Aj keď im niekedy nemôžem pomôcť, môžem im dať čas a dôstojnosť, aby videli: áno, som pre niekoho dôležitý.“

 

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00