Učiteľ španielčiny a fitness tréner: Môžete dvíhať činky a zároveň sa modliť ruženec

Učiteľ španielčiny a fitness tréner: Môžete dvíhať činky a zároveň sa modliť ruženec

Štyridsiatnik Daniel Fernández Cantalapiedra žije na Slovensku už takmer desať rokov. Pôsobí ako učiteľ španielčiny, no jeho vášňou je, okrem Boha a modlitby svätého ruženca, aj zdravší životný štýl. A práve v spojení fitness cvičenia a ruženca nachádza príležitosť odovzdávať ďalej „dobrú zvesť“ – evanjelium.

Poznámka na úvod:

Keďže Danielovou najobľúbenejšou modlitbou je svätý ruženec, pozývame vás modliť sa ho pri čítaní tohto textu. Pod každým medzititulkom ponúkame desiatok na zamyslenie.

NEMOŽNÉ SA ZDÁ BYŤ MOŽNÝM

… ktorého si, Panna, z Ducha Svätého počala.

Daniel žil so svojou slovenskou manželkou v Madride až do roku 2014. „Finančná kríza nás tvrdo zasiahla. Nezamestnanosť v Španielsku dosahovala v tom čase 23 % a mali sme problém nájsť si prácu. Rozhodli sme sa teda prísť na Slovensko a skúsiť to tu.“ Usadili sa v Košiciach, kde sa Daniel začal venovať učiteľstvu. Najprv učil španielčinu a telesnú výchovu, no dnes sa venuje len svojmu rodnému jazyku. Okrem iného však trávi veľa času v posilňovni.

„Sme telo, myseľ a duch. Som človek, ktorý má tendenciu sústrediť sa len na jednu vec. Trénujem len toľko, aby som neskončil so zničeným zdravím z nedostatku pohybu. Keby bolo na mne, celý deň by som čítal knihy alebo študoval,“ opisuje Daniel a pokračuje: „Keď trénujem, cítim sa oveľa lepšie. A v tom je to čaro. Uvedomujem si, že keď sa cítim silný, ťažké veci sa zdajú ľahšie, nemožné sa zdá byť zrazu možným. A práve to chcem odovzdať aj ostatným ľuďom,“ zamýšľa sa.

Daniel sa však rozhodol, že posilňovňa bude miesto, kde sa bude snažiť odovzdávať Boha iným ľuďom. Priznajte sa, napadlo vám niekedy, že upokojujúci a stály rytmus Zdravasov môže dobre poslúžiť aj pri cvičení? „Môžete dvíhať činky a počas toho sa budete modliť svätý ruženec. Miesto hudby vám bude znieť v slúchadlách – Zdravas, Mária.“

Učiteľ španielčiny a fitness tréner: Môžete dvíhať činky a zároveň sa modliť ruženec

RUŽENEC SA MODLÍ S PREZIDENTSKÝM KANDIDÁTOM A MODELOM

… ktorého si, Panna, pri navštívení Alžbety v živote nosila.

Práve svätý ruženec je Danielovou najobľúbenejšou modlitbou. „Modlím sa ho najčastejšie,“ dodáva. A úplne najradšej sa ho, prekvapivo, modlí online. „S mexickým modelom a hercom Eduardom Verásteguim. Je to zároveň aktuálny mexický kandidát na prezidenta. Každý deň sa modlí ruženec pred mnohými ľuďmi, ktorí, rovnako ako ja, majú radi modlitbu ruženca a predovšetkým cítia otcovské objatie Ježiša Krista skrze jeho Matku plnú milostí.“

V Svätom písme ho oslovili najmä slová svätého Pavla v Prvom liste Korinťanom: „Keby som hovoril ľudskými jazykmi aj anjelskými, a lásky by som nemal, bol by som ako cvendžiaci kov a zuniaci cimbal. A keby som mal dar proroctva a poznal všetky tajomstvá a všetku vedu a keby som mal takú silnú vieru, že by som vrchy prenášal, a lásky by som nemal, ničím by som nebol. A keby som rozdal celý svoj majetok ako almužnu a keby som obetoval svoje telo, aby som bol slávny, a lásky by som nemal, nič by mi to neosožilo.“

ZRAZU MA ZAPLAVILI SLZY

… ktorého si, Panna, v Betleheme porodila.

Danielov život sa však predtým neuberal dobrým smerom. „Pochádzam z obyčajnej rodiny. Môj otec bol mäsiar, mama pracovala v štátnej správe. Mám dvoch mladších súrodencov, sestru a brata.“ Obrat v srdci zažil až na vysokej škole. „Dlhé roky som žil neusporiadaným životom. Mal som pocit, že môj život nemá zmysel alebo – presnejšie povedané – som ho nenachádzal.“ Počas jednej prednášky mu však prišlo zle a musel opustiť triedu. „Môj profesor, zhodou okolností evanjelický farár v jednom madridskom zbore, ma našiel na chodbe. Asi som vyzeral naozaj zle, keď sa vybral hľadať ma. Nič sa ma nepýtal, chytil ma za ruku, veľmi pevne mi ju stisol a dal mi leták,“ spomína Daniel.

V letáku sa hovorilo o Bohu a potrebe obrátenia. „Myslel som si, že si ho ani neprečítam, ale aj tak som si ho vzal domov. A keď som si k nemu doma sadol a začal ho čítať, zaplavili ma slzy. Plakal som bez toho, aby som vedel prečo,“ rozpráva a ešte aj dnes sa mu pri spomienke na túto chvíľu lesknú v očiach slzy. „Cítil som bolesť sprevádzanú nevysvetliteľnou radosťou. Pravdou je, že až do tej chvíle som sa nepozastavil nad tým, ako zle žijem.“ Od tohto momentu dovolil Daniel Bohu konať vo svojom živote.

Modlitba si našla v Danielovom živote nezastupiteľné miesto. „Je to pre mňa rozhovor s Bohom. A aký iný lepší či dôležitejší rozhovor môžem viesť?“ pýta sa Daniel a pokračuje: „Boh ma predovšetkým upokojuje. Prihovára sa mi. On sám sa stáva vo mne pokojom. Zrazu som niekto pre Niekoho a som pre niečo a na niečo. Môj život dostal zmysel.“

DOBRÉ VECI SI NETREBA NECHÁVAŤ PRE SEBA

… ktorého si, Panna, v chráme so svätým Jozefom obetovala.

Priznáva však, že aj osobný tréning je jeho vášňou. „Je pre mňa veľmi dôležité, aby som sa cítil čo najviac kompletný, nemôžem sa toho len tak zbaviť,“ vysvetľuje, no vzápätí dodáva: „Avšak Boh je to jediné, čo mám, spolu so všetkými ľuďmi, skúsenosťami a vecami, ktoré mi prináša. Boh, to sú pre mňa jeho prísľuby, môj očakávaný koniec, môj spoločník, hlas, ktorý ma upokojuje, ktorý mi dáva vedieť, že všetko ide dobre.“

Naplnenie nachádza aj vo svojej profesii učiteľa. „Vzdelanie by malo v ideálnom prípade slúžiť na to, aby sme sa naučili milovať správne veci. Snažím sa odovzdávať radosť, aj keď nemám vždy najlepší deň. Nakoniec, vždy máme evanjelium – „dobrú správu“, či už ju aktuálne vnímame, alebo nie. Naozaj nie je dôvod na skľúčenosť, aj keď sa nám zdá, že niečo ide ťažko, doslova keď máme pocit, že naše vlastné telo je ťažké a niekedy nás potápa.“ A či už sa Daniel nachádza v triede, alebo v posilňovni, na mysli má stále jeden cieľ. „Sloboda je, keď robíte to, čo viete, že máte robiť, a ste s tým spokojní. Verím, že dobré veci by si človek nemal nechávať pre seba. Sú to dary, o ktoré sa treba deliť. Chcel by som priviesť ku Kristovi mnoho duší,“ vyznáva.

Daniel sa snaží svojim študentom, ale aj fitness zverencom poskytnúť niekoľko jednoduchých návykov, ktoré im pomôžu vytrvať na ceste a doraziť do cieľa. „Zaznamenávajte si motivačné citáty, ktoré čítate s určitou frekvenciou. Veďte si záznamy o svojich zlepšeniach v akejkoľvek oblasti, ktoré sú merateľné a ktoré môžete spočítať. Robte si však aj záznamy o zlyhaniach, aby ste ich mohli napraviť a lepšie sa pripraviť na podobné situácie. Sledujte, ako ste emocionálne nastavení hneď po prebudení. Zaznamenávate si, koľko hodín spíte a aká je kvalita vášho spánku, aby ste v prípade potreby mohli zasiahnuť a upraviť túto dôležitú, no často podceňovanú oblasť života,“ vymenúva.

Učiteľ španielčiny a fitness tréner: Môžete dvíhať činky a zároveň sa modliť ruženec

NETREBA MAŤ ZLÚ NÁLADU

… ktorého si, Panna, so svätým Jozefom v chráme našla.

Ako si však rodený Španiel zvykol na Slovensko? „Slovensko je pre mňa teraz mojím domovom. Snažím sa žiť podľa vety: Prinášať ovocie tam, kde nás zasadil Pán.“ A rozhodne sa mu páči sneh a naša zima. „Slovákov považujem za pracovitých ľudí.
Sú viac nábožensky založení ako v Španielsku. Hoci si to neuvedomujú, majú skromnú a pokornú povahu,“ dodáva. A vedia ho Slováci aj niečím nahnevať? „Je nebezpečné byť chodcom, autá tu jazdia naozaj bláznivo. A ľudia na seba kričia a majú zlú náladu kvôli maličkostiam,“ zamýšľa sa.

Daniel však cíti voči našej krajine najmä vďačnosť. „Chcem sa poďakovať Slovákom za to, že mi umožnili byť tu. Za to, že sa tu cítim dobre. Za to, že mi dávajú prácu, že sa cítim produktívny a užitočný,“ uzatvára.

Tu som, Pane, a toto ti chcem povedať:

Bože, daj, aby som nikdy nepustil tvoju ruku. Sám to nezvládnem. Poznám seba samého. Bez teba je všetko horšie. Ježiš, čo môžem dnes pre teba urobiť? Ako ťa môžem viac milovať a slúžiť ti?

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00