Určené všetkým, ktorí si myslia, že koronavírus Covid-19 je Božím dopustením

Určené všetkým, ktorí si myslia, že koronavírus Covid-19 je Božím dopustením
Nemyslím si, že koronavírus je bičom, ktorý na nás zoslal Boh, aby sme sa obrátili. Ani si nemyslím, že sa tak udialo na príhovor Panny Márie, aby nás vrátila na správnu cestu. Paradoxne však na to poukazujú mnohé „kroky ľudstva“, ktoré majú pôvod v nebezpečných situáciách takýchto „malých požehnaní“. Zdá sa, že momentálne je všetko podriadené malému vírusu.

Azda po prvý raz sa globalizácia prejavuje symptómami svojich hlboko závažných anomálií. Nečakaný vírus z Wu-chanu, ktorý narúša rutinu bežného života všetkým z bohatého sveta – ktorý je inak po celý rok „v pohode“ a kde sa zrazu veľmi úzkostlivo dbá na hygienu, vyľudňujú sa námestia, rušia sa lety, vytvárajú sa nové „múry“, znižuje sa intenzita sociálnych vzťahov na pracoviskách, v školách či športových kluboch –, pristriháva krídla obchodovaniu, spôsobuje nárast osobného i kolektívneho strachu, ktorý vyvoláva psychózy, rozpútava preteky v nákupoch základných potravín, bráni podnikom pracovať na plný výkon a prináša riziko hromadnej mobilizácie…

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00