Už v sobotu EXODUS Retreat! Jedinečný deň s programovým riaditeľom Exodus 90

Už v sobotu EXODUS Retreat! Jedinečný deň s programovým riaditeľom Exodus 90

EXODUS Retreat je jedinečná príležitosť ako počas jediného dňa nadviazať na spiritualitu programu Exodus 90, ktorý je na Slovensku veľmi obľúbený. Tento program má za cieľ počas 90 dní priniesť cestu k slobode cez modlitbu, askézu a bratstvo.

V čom bude tento deň špeciálnym?

Sprevádzať nás bude Nathaniel Binversie z USA, samotný programový riaditeľ Exodu 90, ktorý sa s nami počas prednášok či zdieľaní podelí o rady a povzbudenia, ako žiť Exodus v každodennom živote. Keďže 90 dní v programe Exodus je štartovacou čiarou, nie cieľovou rovinkou. Tento deň je preto určený primárne pre tých mužov, ktorí už absolvovali cestu premeny Exodus 90.

Na čo sa môžu účastníci tešiť?

Exodus Retreat sa uskutoční v sobotu 26. júna. Začiatok programu je stanovený na 08:00 pri bazilike v Marianke a potrvá približne do 17-tej hodiny. Práve tu zanecháme ruch bežného života a spoločne sa vhĺbime do askézy. Účastníci sa môžu tešiť na duchovný program, prednášky, výdatnú fyzickú aktivitu, chutné jedlo a v neposlednom rade bratské spoločenstvo. Vstupné zahŕňa stravu a pokrýva náklady spojené s pobytom hosťa na Slovensku.

Stretnutie je organizované Spoločenstvom Ladislava Hanusa (SLH) v rámci kultúrno-akademického festivalu Bratislavské Hanusove Dni. Poslaním SLH je prinášať

Krista a Evanjelium do verejného života na Slovensku. Už viac ako 18 rokov sa usiluje

spájať vieru s rozumom duchovno-intelektuálnou formáciou mladých lídrov a angažovaním

sa pre spoločné dobro v najrôznejších oblastiach kultúrneho a verejného života.

Ďalšie informácie o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete na bhd.sk

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+