TOP

Uzdravenie z perfekcionizmu a nahota pred Bohom

Som perfekcionista, ale liečim sa. Perfekcionisti kdesi vnútri veria, že nebudú milovaní, pokiaľ nebudú dokonalí. Takže trávia svoj život snahou o dokonalosť a skrývaním svojich chýb a zlyhaní, aby si „zaslúžili“ lásku. Inými slovami, ich život je skrývanie sa za masku, pretože veria, že nemôžu byť milovaní takí, akí sú.

Autor: Christopher West

Ak tak ako ja bojujete s týmto postojom k životu, váš obľúbený biblický citát asi nebude: „Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19, 2) ani: „Vy teda buďte dokonalí, ako je dokonalý váš nebeský Otec“ (Mt 5, 48).

Mohlo by sa zdať, že tieto verše nás predurčujú na zlyhanie. Pozývajú nás, aby sme boli dokonalí a svätí, ale my s istotou vieme, že to teda nie sme. No Boh od nás nikdy nežiada niečo, o čo sa nepostará.

Ak tieto slová Písma čítame ako ultimátum („Buďte dokonalí, lebo inak…!“), veľmi sa mýlime. Božou podstatou, ako to učil svätý Ján Pavol II., je „dar“. Buďte svätí, ako ja som svätý/buďte dokonalí, ako som ja dokonalý, to je záruka, prísľub, že Boh nám venuje svoju svätosť, svoju dokonalosť ako dar.

 

 

A cesta k tejto svätosti nie je skrývať svoje chyby a pády. Práve naopak, k svätosti sa dostaneme cez ich odhaľovanie, vyznávanie, vynášanie na svetlo, aby sme videli, že sme milovaní práve takí, akí sme. „Vyznanie“ (v angličtine toto slovo znamená aj spoveď; pozn. prekl.) nie je len podstatou jednej zo siedmich sviatostí, je to pevný základ kresťanského života, ktorý má zvrátiť dôsledky Pádu v našich srdciach.

Od prvotného hriechu (podobne ako Adam a Eva) skrývame svoju „nahotu“ pred Bohom (aj jedni pred druhými) zo strachu, že nie sme „hodní lásky“. Viera v Božiu lásku tento strach vyháňa (porovnaj 1 Jn 4, 18) a umožňuje nám, aby sme všetku svoju zlomenosť vyniesli na svetlo, pretože vieme, že nás nebude karhať ani súdiť, ale že nás objíme, odpustí nám a uzdraví nás. Slová: „… bál som sa, lebo som nahý, a preto som sa skryl“ (Gn 3, 10; pozn. prekl.) sa zmenia na: „V pokoji som sa odhalil, lebo viem, že Boh ma miluje.“

 

Otázka: Čo môžeme urobiť v našich manželstvách, rodinách, na pracoviskách a v spoločenstvách, aby ostatní vedeli, že nemusia byť dokonalí, aby boli milovaní? Napíšte nám na stránku alebo na Facebook.

Tento príspevok z blogu vychádza s láskavým dovolením The Cor Project.Komentáre