V nedeľu nenakupujem #vnedeľunenakupujem

V nedeľu nenakupujem #vnedeľunenakupujem
Nedeľa patrí rodine. Pre nás, veriacich, predstavuje aj Deň Pánov, kedy chceme intenzívnejšie prežívať naše spoločenstvo s Bohom a medzi sebou.

My, ktorí ľahkovážne a často aj bez rozmýšľania ideme v nedeľu nakúpiť nejakú maličkosť, nútime  svojich blížnych v nedeľu pracovať. Nútime pracovať mamy a  otcov, ktorí aj kvôli nám chýbajú v nedeľu doma medzi svojimi. Práca v nedeľu, ak nie je nevyhnutná, napr. na záchranu životov, nie je znakom bohatstva, ale skôr chudoby.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00