Hráme spolu …

Hráme spolu …
V pondelok 11.2. začína Národný týždeň manželstva 2019.

Kampaň Národný týždeň manželstva (NTM) na Slovensku sa koná už 9-ty krát. Je súčasťou celosvetovej kampane The Marriage Week, ktorá prebieha už od roku 1997. Prvý raz sa uskutočnila v Anglicku v sídle vlády spolu s vtedajším premiérom Johnom Majorom a jeho manželkou. V nasledujúcich rokoch sa kampaň rozšírila za hranice Anglicka a dnes je do nej zapojených takmer 30 krajín sveta. V minulosti Týždeň manželstva prebiehal výhradne vo valentínskom týždni, no s jeho rozširovaním po svete sa rozšírili aj obdobia, v ktorých sa organizuje v jednotlivých krajinách – napríklad na Ukrajine je to v máji, v Austrálii v septembri.

 

Jedným z cieľov NTM je povedať: Zobuďme sa! Manželstvo je úžasná myšlienka, tak ho poďme spoločne oslavovať ako vzácnu hodnotu pre jednotlivcov aj spoločnosť a poďme podporiť tých, ktorí v manželstve žijú alebo sa doňho chystajú. Stále väčšina dospelej populácie na Slovensku sa rozhoduje pre manželstvo.

 

Prieskumy ukazujú, že manželstvo zostáva stále veľmi populárnym – viac ako 90% mladých ľudí ho plánuje niekedy v budúcnosti a veľká časť z nich doňho aj vstúpi. Prieskumy tiež odhaľujú, že manželstvo poskytuje najlepší možný základ pre tých, ktorí sa rozhodli pre dlhodobý vzťah a poskytuje najprospešnejšie a najbezpečnejšie prostredie pre výchovu detí.

 

V posledných 10-tich rokoch sa na Slovensku znižuje index rozvodovosti (pomer rozvodov k sobášom) – zatiaľ čo v roku 2006 bol 49%, v roku 2017 už necelých 31%. Tiež sa zvyšuje dĺžka manželstva – zatiaľ čo v r.2000 priemerná dĺžka manželstva pri rozvode bola necelých 13 rokov, v r.2014 to bolo viac ako 15 rokov.

V r.2017 bol zaznamenaný najvyšší počet sobášov (a to 31309) v období uplynulých 25 rokov.

 

Hráme spolu …

Tohtoročným heslom kampane Národný týždeň manželstva na Slovensku je slogan: „Hráme spolu“. Organizátori ním chcú zamerať našu pozornosť na hru, hravosť, zábavu aj priateľstvo v manželstve. Pretože práve tieto charakteristiky pomáhajú udržiavať vzťah čerstvým, príťažlivým a odolným. V každodennom kolotoči života hrozí, že pomaly a celkom nenápadne sa môžu z manželstva vytratiť.

Mať čas vo dvojici, robiť to, čo nás baví a neprestávať objavovať jeden druhého – to všetko pomôže rozvíjať, alebo nanovo obnoviť hravosť a zábavu vo vzťahu. Obsah je vždy na konkrétnej dvojici. Pre niektoré páry to môže byť návrat k spoločným prechádzkam, pre iných to môže znamenať zájsť si z času na čas spolu do kina, pre ďalších pripraviť si večeru pri sviečkach (možno s pohárom vína), alebo si spolu zahrať nejakú spoločenskú hru …

 

V súčasnosti už o manželstve či partnerstve – veľa vieme (aj vďaka knihám, google-u, internetu). To, čo však často chýba, je praktická APLIKÁCIA – teda naozaj robiť to, čo vieme, že by sme mali robiť, pokiaľ chceme mať pekný vzťah. Aj preto NTM prináša množstvo tipov a praktických spôsobov, ako rozvíjať zručnosti, ktoré vzťah stmeľujú. A keďže len vedieť nestačí, povzbudzuje všetkých vyskúšať, ktorý z ponúkaných tipov a možností obohatí konkrétnu dvojicu.

Počas NTM 2018 sa objavila hra pre manželské páry, zameraná na lepšie spoznanie sa partnerov, ktorú pripravili odborníci z Centra pre tréning a rozvoj. Hra DUET sa stretla s vysokým záujmom nielen počas Týždňa manželstva, ale aj krátko po jeho skončení, keď sa v priebehu niekoľkých týždňov rozpredal celý náklad a hru si zakúpilo viac ako 880 dvojíc. Pre aktuálny ročník autorský tím pripravil rozšírené vydanie DUET 2, ktorú si je možné objednať … a samozrejme zahrať. V súvislosti s tohtoročnou témou NTM je to tiež príležitosť pre dvojice nielen zahrať sa, ale aj zohrať sa spolu. Ako skutoční spoluhráči.

 

Viac informácií o Národnom týždni manželstva 2019 na Slovensku, tipy aj články k téme nájdete na ntm.sk.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00