V Trenčíne sa konal 25. ročník stretnutia On je živý

V Trenčíne sa konal 25. ročník stretnutia On je živý
7. – 9. februára Trenčín hostil 25. ročník evanjelizačného stretnutia On je živý, ktoré organizuje katolícka Komunita Emanuel. Dni sa niesli v duchu slov: „Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie.“ (Jn 11, 25)

Stretnutie sa začalo svätou omšou v piatok večer. Hlavný celebrant otec Miroslav Hafera z Nitry otvoril myšlienku poznávania života, ktorý má človek v Ježišovi Kristovi. Nasledoval večer chvál a modlitieb za jednotu kresťanov vedený spoločenstvom Marana Tha z Prešova. Pozvanie prijali predstavitelia rôznych kresťanských spoločenstiev, aby sa spolu modlili za vzájomnú jednotu veriacich na Slovensku. Večer ukončilo eucharistické požehnanie.

 

V Trenčíne sa konal 25. ročník stretnutia On je živý

Sobotný program uviedli ranné chvály. Impulz na hlavnú tému prednášal Otto Neubauer (člen Komunity a riaditeľ Akadémie pre dialóg a evanjelizáciu vo Viedni). Účastníkom rozvíjal posolstvo vybraných evanjeliových slov, ktoré reflektovali aj situáciu ľudí na Slovensku (udalosti po smrti Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej). Pripomenul, že v súčasnosti sa doslova „bojuje“ o život. Kresťania sú povolaní prijať a žiť realitu, v ktorej však smrť nie je riešenie. Práve v mladých ľuďoch akoby odumierala nádej, lebo podliehajú smútku a depresii. Ale realitou kresťanov je, že na ľuďoch niekomu veľmi záleží. Všetci ľudia sú milované deti milujúceho Boha, to je skutočnosť, ktorá všetkým prináša nádej. V nedeľnom pokračovaní Otto pripomenul, ako je možné sprostredkovať aj ľuďom vzdialeným od Cirkvi život, ktorý máme v Ježišovi. Východiskovým bodom je osobné stretnutie s Ježišom, lebo aby sme o ňom mohli hovoriť, musíme najprv hovoriť s ním. Vyzdvihol hodnotu a význam ľudských priateľstiev, pretože cez ne ľudia milujúci Boha prinášajú Ježišov život. Svoje priateľstvo s Bohom máme sprostredkovať aj cez ľudské priateľstvá, aby sa slovami pápeža Františka z nášho putovania na zemi stala „svätá púť“.
Myšlienku života v Ježišovi rozvinul aj Mons. Peter Brodek, generálny vikár nitrianskej diecézy, v kázni počas sobotnej svätej omše. Účastníkom vysvetlil nutnosť nielen veriť všetko o Kristovi, ale vložiť doňho svoj život. Kresťan nemôže žiť akoby „v inkubátore“, ale musí zo svojich istôt vychádzať do sveta.

 

V Trenčíne sa konal 25. ročník stretnutia On je živý

V programe sobotného poludnia sa predstavila evanjelizačná škola ESM z Ríma. Kornél Fábry, kňaz z Maďarska, predstavil Eucharistický kongres, ktorý bude 13. – 20. septembra 2020 v Budapešti. Vzápätí sa účastníkom prihovorili hlavný moderátor Komunity Emanuel Michel-Bernard de Vregille a jeho manželka Catherine.

 

V Trenčíne sa konal 25. ročník stretnutia On je živý

 

Popoludní si účastníci mohli vybrať z ponuky workshopov: Osobná modlitba (Radovan Hasík), Boj o pekné manželstvo, boj s pornografiou (Amélia Jarásová), Plánované rodičovstvo (Zuzana Tomašová), Nácvik piesní Komunity Emanuel (Monika Šimorová a Ľuboš Majerech), Ekonomika spoločenstva pre spravodlivejší a inkluzívnejší svet (Tomáš Sepp), Hlas kresťana – ako si obhájiť nádej, ktorá je vo mne (Milena Dudášová).
Sobotný program zavŕšil večer milosrdenstva, ktorý ako zvyčajne ponúkol svedectvá a možnosť adorácie, spovede, modlitby príhovoru a požehnania.
V nedeľu sa na sv. omši účastníkom prihovoril nitriansky biskup Mons. Viliam Judák. Slovami povzbudenia a eucharistickým slávením ukončil stretnutie. Pripomenul, že život je dar, ktorý treba užívať a nie zneužívať a s radosťou a láskou, ktoré účastníci počas stretnutia zažili, je potrebné sa podeliť.

Komunita Emanuel ďakuje všetkým účastníkom, hosťom a organizátorom za každý prejav podpory, účasti a angažovanosti.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00