Valentínsky modlitbový list: Manžel píše manželke

Valentínsky modlitbový list: Manžel píše manželke
Modlíš sa za svoju manželku? Kedy by bolo vhodnejšie dať jej vedieť, že sa za ňu naozaj modlíš i to, o čo vo svojej modlitbe za ňu prosíš, než v Deň svätého Valentína?

Autor: Rebecca Barlow Jordan

Možno to bude ten najlepší valentínsky darček, aký jej môžeš ponúknuť. Napíš jej list, ktorý bude osobný. Tu je pár myšlienok, ako by si sa mohol modliť za svoju manželku.

 

Drahá,

V tohtoročný Deň svätého Valentína ti chcem dať vedieť nielen to, ako veľmi ťa ľúbim, ale tiež to, ako veľmi sa za teba modlím. A v tento rok sa moje modlitby stanú súčasťou darčeka, ktorý ti venujem.

Modlím sa k Bohu, aby ťa urobil ženou podľa svojho Srdca – ženu, ktorá miluje Pána celým srdcom, dušou i mysľou, a ostatných ako seba samu. Modlím sa, aby si chápala, akú hlbokú lásku voči tebe Boh cíti, a aby si sa cítila bezpečne ako žena veľkej ceny a hodnoty. Prosím Boha, aby uchránil tvoju myseľ pred myšlienkami, ktoré by ti nahovárali niečo iné. Modlím sa, aby ti dal vedieť osobným a nežným spôsobom, aký dobrý a úžasný je Nebeský Otec a že mu vždy záleží na tvojich najlepších záujmoch.

Modlím sa, aby starosti tvojho srdca neboli vážne a aby si nikdy neváhala podeliť sa o svoje hlboké potreby so svojou rodinou a s Pánom, ktorý ťa pozýva prísť smelo k Jeho trónu. Modlím sa, aby si naňho zložila každú starosť, s istotou, že počuje a odpovedá na tvoje modlitby. Modlím sa, aby si denne vzrastala v múdrosti, a aby ťa Boh bohato požehnával ako manželku, matku i v ostatných oblastiach tvojho života. Modlím sa, aby sa Ježiš v tvojom srdci vždy cítil ako doma, pretože mu dáš prvé miesto.

Modlím sa, aby veci, na ktorých záleží Bohu, boli dôležité aj pre teba, a aby sa jeho túžby stali tvojimi túžbami. Modlím sa, aby tvoje priateľstvá boli milé a povzbudivé, a aby ti Boh dal rozlíšiť, či každý tvoj vzťah slúži Jemu na slávu.

Prosím Boha, aby ti dával odpočinok v tieni Všemohúceho, aby si žila pod záštitou Najvyššieho. Modlím sa nielen o Božiu ochranu v každej oblasti, ale aby si cítila jeho ochranné objatie okolo svojich pliec všade tam, kam pôjdeš.

 

Valentínsky modlitbový list: Manžel píše manželke

 

Prosím Boha, aby ťa žehnal ako silnú ženu a aby si si uvedomovala, aký veľký význam má tvoja práca, dary a vplyv u tých, ktorí žijú okolo teba – vrátane mňa a našej rodiny. Modlím sa, aby si odolala satanovým snahám ťa znevážiť alebo spochybniť tvoju vieru alebo Božie veľké dielo v tvojom živote. Modlím sa, aby tvoje srdce ostalo vždy nežné a jemné, otvoreným Božiemu vedeniu a smeru. Prosím Boha, aby ti ukázal, že jeho moc sa najviac prejavuje v slabosti, a že jeho úžasná milosť je všetko, čo potrebuješ, aby si sa preniesla ponad čokoľvek. Modlím sa, aby všetky tvoje očakávania naplnil Ježiš, a aby si bola k sebe nežná a neočakávala od seba viac než od teba čaká sám Boh.

Prosím Boha, aby ti dal veľkú vieru uveriť aj v to, čo je nemožné, a urobiť aj to, čo je neslýchané. Modlím sa, aby ťa naplnil odvahou, ktorá vytlačí každý strach a pomôže ti čeliť budúcnosti s dôverou a istotou v Božiu vernosť. Modlím sa, aby Boh učinil tvoje svedectvo silným a naplnil ťa túžbou deliť sa o jeho lásku, kedykoľvek ťa o to požiada. Či ako žena, matka alebo manželka, kiežby si cítila Božiu ruku v každej modlitbe, ktorú sa modlíš a v každom slove, ktoré vyslovíš.

Modlím sa, aby si sa vinula k Božiemu slovu vždy, keď túžiš po upokojení, vyučovaní a pomoci v každej oblasti tvojho života. Modlím sa, aby ti smiech zdobil srdce, aby radosť naplnila tvojho ducha, aby prívetivosť charakterizovala tvoj život, a aby Boží zámer s tebou bol pre teba jasný po všetky dni tvojho života. Modlím sa, aby si vždy bola božím vzorom pre svoju rodinu, a aby ťa hlboká, hlboká láska k Ježišovi motivovala v každom čine a postoji.

Ako manželka a matka si milovaná viac než vieš, a ja sa modlím, aby ti to Boh vtlačil do srdca už teraz, ako ti vravím tieto slová. Kiež by si vedela nielen to, ako veľmi ťa ľúbim ja, ale ako veľmi si milovaná Bohom.

Ty si pre mňa Božou Valentínkou, a je mojou najvyššou radosťou a privilégiom sa za teba denne modliť. Toto je môj dar a prísľub tebe. Nech ťa Pán požehná a udrží, nech jeho tvár na teba žiari, nech je k tebe milostivý, skláňa k tebe svoju tvár a nech ti udelí svoj pokoj

S vďačnou láskou a nehou,

Tvoj manžel

Zdroj: crosswalk.com

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00