Vaše modlitby nie sú vyslyšané? 10 dôvodov prečo

Vaše modlitby nie sú vyslyšané? 10 dôvodov prečo
Môjmu manželovi diagnostikovali cukrovku. Tak som urobila to, čo by urobila každá múdra manželka: začala som sa modliť, aby som zabezpečila Božiu pomoc vo svojom úsilí o znovuzískanie zdravia pre svoju polovičku. Boh však bol ticho.

Autor: Janet Perez Eckles

„Pane, ukáž mi, ako byť takou ženou, ako treba,“ prosila som v každej chvíli, keď ma počas bezsenných nocí pochytila beznádej. Manžel totiž nereagoval na túto najľahšiu zo svojich diagnóz ani spolovice tak, ako by mal. Ja som po prvotnom šoku z Jóbových zvestí prešla k akčnému plánu.

Ako milujúca a starostlivá manželka som neúnavne pracovala na tom, aby som pre neho vypracovala dokonalú diétu. Pousilovala som sa, aby som mu poslala linky na všetky videá, ktoré ukazovali, ako čo najlepšie bojovať s diabetom. Ale na moje rozčarovanie, moja polovička ostala voči môjmu frenetickému úsiliu ľahostajná a neprejavovala žiadne známky strachu.

Aj Boh mlčal. Nepodieľal sa na úlohe zmeniť môjho muža, jeho myslenie a jeho nesprávne stravovacie návyky. Ani ho nepopchol, aby začal cvičiť alebo prinajmenšom začal brať svoj stav vážnejšie.

Čím viac som sa modlila, tým viac nezdravej stravy môj drahý konzumoval. „Aaaach,“ vzdychala som, „chcem, aby bol zdravý, Pane.“ Majúc na pamäti diabetické komplikácie ako slepota, amputácie či zlyhanie obličiek, modlila som sa a modlila, no jeho glykemické hodnoty boli naďalej vysoké.

Až Boh mne samej naordinoval diétu svojej pravdy a moje myšlienky sýtil poživňou takou potrebnou pre moju vlastnú dušu.

 

Vaše modlitby nie sú vyslyšané? 10 dôvodov prečo

 

1. Ustavične sa len strachuješ.

Nasťahovala som si do domu obavy, svoju domácnosť som naplnila frustráciou a nechala som priestor strachu.

Jn 15, 7: „Ak ostanete vo mne a moje slová ostanú vo vás, proste, o čo chcete, a splní sa vám to.“

 

2. Potrebuješ odpustenie… a odpustiť.

Modlila som sa, ale nemala som poňatia o tom, že som najprv ja potrebovala odpustenie (dostať i udeliť). Juj!

Mk 11, 25: „A keď vstanete modliť sa, odpustite, ak máte niečo proti niekomu, aby aj vám váš Otec, ktorý je na nebesiach, odpustil vaše hriechy.“

 

3. Zameriavaš sa na problém, nie na Riešenie.

Keď som celú svoju pozornosť zamerala situáciu, často ma to odvádzalo od sústredenia a rozjímania o Božom zákone, jeho prísľuboch a pokynoch.

Prís 28, 9: (Ak niekto) odvracia svoj sluch, aby nečul zákon, jeho modlitba je priam hanebnosť.“

 

4. Váľaš sa v bolesti.

Prečo dopúšťame, aby zlé zvesti alebo trpké okolnosti vytesnili to, čo hovorí Ježiš?

Jn 14, 12-14: „Veru, veru, hovorím vám: Aj ten, kto verí vo mňa, bude konať skutky, aké ja konám, ba bude konať ešte väčšie, lebo ja idem k Otcovi. A urobím všetko, o čo budete prosiť v mojom mene, aby bol Otec oslávený v Synovi. Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.“

 

Vaše modlitby nie sú vyslyšané? 10 dôvodov prečo

 

5. Modlíš sa, ale neveríš.

Bolo ľahké len sa modliť a modliť. Ale veriť, naozaj veriť, že sa to plní, to bol naozaj boj.

Mk 11, 24: „Preto vám hovorím: Verte, že všetko, o čo v modlitbe prosíte, ste už dostali, a budete to mať.“

 

6. Nedopraješ si čas, aby si porozmýšľal(a) a zistil(a), kde robíš chybu.

Keď som premýšľala nad svojou minulosťou, chyby, ktoré som spravila, sebecké jednanie, nesprávne myslenie a všetky tie temné miesta, ktorými som sa brodila, museli vyjsť na povrch pred Pána.

Ž 66, 18: Keby som sa v srdci upriamil na neprávosť, Pán by ma nevyslyšal.“

 

7. Nestíšiš sa a nepočúvaš Pána.

V momentoch ticha uistenie, že Boh ma počul, vymazalo moje úzkosti.

1 Jn 5, 14-15: A toto je dôvera, ktorú máme k nemu, že nás počuje, keď o niečo prosíme podľa jeho vôle. A ak vieme, že nás počuje, nech o čokoľvek prosíme, vieme aj to, že dostaneme, o čo sme ho žiadali.“

 

Vaše modlitby nie sú vyslyšané? 10 dôvodov prečo

 

8. Nemodlíš sa za múdrosť.

Naša úzkosť rastie, keď nevieme rozlíšiť, o čo prosiť. Ale Boh má aj na toto liek.

Jak 1, 5: Ak niekomu z vás chýba múdrosť, nech si prosí od Boha, ktorý dáva všetkým štedro a bez výčitky, a dostane ju. Ale nech prosí s vierou, bez pochybovania. Lebo kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom.“

 

9. Snažíš sa nájsť správne slová miesto toho, aby si nechal(a) Ducha, aby sa za teba prihováral.

V časoch zúfalstva, keď je srdce zlomené, preberá vládu zmätok a oberá nás o slová.

Rim 8, 26-27: Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, po čom Duch túži: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.“

 

10. Nehľadáš predovšetkým to, čo je správne.

Mala som svoju zafixovanú prioritu číslo jeden a o čo mi išlo v prvom rade, bolo uzdravenie môjho manžela.

Mt 6, 33: Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“

A Boh pridal, čo ešte chýbalo – nové vedomie, že potrebujem hľadať na prvom mieste jeho. A v procese uprednostňovania jeho pred všetkým iným, aj pred snahou o uzdravenie môjho manžela, prišlo pochopenie.

Pochopila som, ako umocniť svoju vieru, vyhlásiť víťazstvo v Ježišovom mene, zaháňať úzkostné myšlienky, obavy a strach. A predovšetkým, že ho mám chváliť celou svojou silou bez ohľadu na to, aké okolnosti sa ukazovali.

Jedného večera môj manžel došiel domov s obrovskou taškou čerstvej organickej mrkvy, zeleru, uhoriek a zázvoru. Začal sa stravovať úplne inak a pridal aj hodinové prechádzky, a to každý deň. O niekoľko mesiacov nato mu znížili dávky liekov a jeho hodnoty cukru klesli na normálnu úroveň.

Jeho nové odhodlanie zamerané na zdravie ma motivovalo znovu sa modliť. Tentoraz som sa však modlila s vďačnosťou – vďačnosťou za Božiu odpoveď, ktorá prišla skrze zmenu, ktorú spôsobil najprv vo mne.

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00