Vďaka podpore zo Slovenska majú dievčatá v Keni lepší prístup k vzdelaniu

Vďaka podpore zo Slovenska majú dievčatá v Keni lepší prístup k vzdelaniu

Mladá Vato utiekla pred otcom, ktorý jej bránil zapísať sa do školy. Podľa neho je jej miesto doma, kde sa má starať o domácnosť a mladších súrodencov. Svojmu presvedčeniu bol natoľko verný, že sa vlastnej dcére vyhrážal smrťou. Ak chcela Vato študovať, musela utiecť. S podporou matky vycestovala na sever Kene do mesta Marsabit, kde sa zapísala v učňovke Saleziánov don Bosca na kurz krajčírstva. Okrem cenných zručností našla v Marsabite aj veľa dievčat ako ona. Dievčat, ktoré sa postavili stereotypom o tradičnom postavení žien a rozhodli sa študovať.

V Keni sa do kurzov praktických zručností zapisujú najmä muži, počet žien na učňovkách sa pohybuje v rozmedzí 30-40%[1]. Jedným z dôvodov sú prevládajúce stereotypy o postavení žien, od ktorých sa v kenskej spoločnosti najmä na vidieku stále očakáva výlučná práca v domácnosti. Vzdelávanie žien je aj v kraji Marsabit stále zaznávané, a to prevažne vo vidieckych oblastiach. Rodičia neradi investujú do vzdelávania dievčat, ktoré si radšej nechávajú doma na starostlivosť o mladších súrodencov a o domácnosť. V kraji Marsabit je na vidieku bežný aj skorý vydaj dievčat, vďaka čomu dostanú rodičia dievčaťa od ženícha dobytok – bohatstvo pastierskeho obyvateľstva. So stúpajúcim vekom dievčaťa klesá jeho hodnota, preto sa skorý vydaj dievčat ich rodičom oplatí viac. Ak muž ženu opustí, čo sa v miestnej spoločnosti stáva často, zodpovednosť za starostlivosť o deti ostáva na pleciach žien, ktoré majú bez vzdelania veľmi obmedzené možnosti zarobiť si na seba a svoju rodinu.

Vato sa v Marsabite ubytovala u vzdialených príbuzných. Tí vyžadovali, aby sa podieľala na živote v domácnosti a zháňala vodu, ktorá je v týchto končinách Kene veľkou vzácnosťou. Za vodou musela dochádzať ďaleko a aby ju dokázala zabezpečiť, často vynechávala školu. Niektoré z jej spolužiačok museli štúdium ukončiť, lebo stratili podnájom a nenašli vhodnú náhradu bezpečného a slušného ubytovania. „Ako veľmi by pomohol dievčenský internát v učňovke!“, vravievali si dievčatá v kurze krajčírstva.

Mnohým zo študujúcich dievčat v Keni sa nedarí štúdium dokončiť alebo školu často vynechávajú. Častými dôvodmi sú chudoba, vysoké výdavky na školu, nevhodné podmienky na štúdium, veľké vzdialenosti z domu do školy, ale aj sexuálne zneužívanie či skoré tehotenstvo. Vzdelávanie dievčat je nevyhnutné pre rozvoj spoločnosti. Vzdelané ženy sa vedia lepšie postarať o svoje deti a zabezpečiť im vzdelanie, ktoré je cestou zo začarovaného kruhu chudoby.

 

Vďaka podpore zo Slovenska majú dievčatá v Keni lepší prístup k vzdelaniu
Dievčatá pred internátom

 

SAVIO o.z. dlhodobo podporuje vzdelávanie znevýhodnenej mládeže v Keni. Situáciu dievčat v Marsabite zlepšuje od roku 2016, kedy boli v učňovke Saleziánov don Bosca otvorené kurzy krajčírstva, kaderníctva a kozmetiky. Aj vďaka tomu si mladá Vato mohla splniť svoj sen a stala sa krajčírkou. Problémy dievčat s ubytovaním v Marsabite sa stali podnetom pre ďalší projekt s názvom Lepší prístup k zručnostiam pre mládež v kraji Marsabit, ktorý bol s finančnou podporou SlovakAid realizovaný v rokoch 2019-2021. V rámci projektu bol v Marsabite otvorený nový kurz elektrotechniky so zameraním na solárne technológie a pre dievčatá bol vybudovaný internát, ktorý zlepšuje možnosti dievčat získať praktické zručnosti. Aktuálne je na internáte ubytovaných prvých 25 dievčat. Vďaka novým ubytovacím možnostiam sa zvýšil počet dievčat v učňovke a prvýkrát v histórii školy sa podarilo dosiahnuť, aby v nej študovalo viac dievčat ako chlapcov (zo 100 študentov je 54 dievčat a 46 chlapcov). Pre dievčatá znamená internát lepší prístup k učňovskému vzdelávaniu na ceste k sebestačnosti, ktorá je u žien v kraji Marsabit stále vzácnosťou.

Projekt bol finančne podporený z prostriedkov SlovakAid dotáciou vo výške 240 630 EUR.

Podpora štedrých darcov umožňuje občianskemu združeniu SAVIO už od roku 2005 skvalitňovať život mladých ľudí v menej rozvinutých krajinách. Medzi hlavné aktivity združenia patrí každoročná verejná zbierka Tehlička, adopcie detí a tried na diaľku, program vysielania dobrovoľníkov, ako aj projekty rozvojovej spolupráce.

 

Titulná snímka: Vato v kurze krajčírstva

Informovala: Adriana Mahdalová

 

[1] Kenya National Bureau of Statistics, 2017: Women and Men in Kenya, Facts and Figures 2017 (s. 44)

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00