Veci, ktoré satan nedokáže

Veci, ktoré satan nedokáže
„Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie.“ (Jn 10, 10)

Ak satan dokáže kradnúť, zabíjať a ničiť, ako ho môžem premôcť? Dokáže ukradnúť slovo a Božie prísľuby priamo z mojej hlavy, bez môjho práva zabojovať. Dokáže spôsobiť tragické situácie či dokonca ma zabiť. Môže zničiť vzťahy a veci, ktoré si vážim. Čo môžem urobiť ja?

Môžem sa obrátiť na Ježiša a milovať Boha celým svojím srdcom, mysľou a silou. A potom sa tie strašné veci, ktoré satan dokáže, stanú omnoho menším problémom. Božia láska mnou v plnosti preteká a dáva mi schopnosť obstáť v bojoch.

Tu je deväť vecí, ktoré satan nedokáže.

 

1. Prinútiť ma zhrešiť

„Nech nik v pokušení nehovorí: „Boh ma pokúša.“ Veď Boha nemožno pokúšať na zlé a ani on sám nikoho nepokúša. Ale každého pokúša vlastná žiadostivosť, ktorá ho zachvacuje a zvádza. Žiadostivosť potom, keď počne, porodí hriech a keď je hriech dokonaný, splodí smrť.“ (Jak 1, 13-15)

Moja slobodná vôľa je príčinou môjho hriechu. Zlý ma nemôže donútiť urobiť nič. Satan môže predo mňa položiť zlú myšlienku, ale je mojou vlastnou chybou, ak do nej vstúpim. Niekedy vidím úplné následky až po tom, ako padnem.

 

Veci, ktoré satan nedokáže

 

2. Prinútiť ma báť sa smrti

Neviem, aká bude dĺžka môjho života, a neviem, kedy príde môj koniec. Strach zo smrti vyzerá prirodzene; veď môže obsahovať bolesť a utrpenie. Príde bolesť, že strácam dobré veci, ktoré sú na tejto zemi a ktoré mi budú chýbať. Pravdepodobne príde i ľútosť, keď si uvedomím, že nie vždy som žil ako dobrý a milujúci človek.

Ale tieto negatívne veci sa stanú iba počas umierania, nie po ňom. Osteň smrti je preč vďaka Ježišovi. On mi zotrie slzy a budem na mieste vrúcnosti a lásky, ktoré si teraz neviem ani predstaviť.

 

3. Vziať mi odhodlanie

Boh mi vždy dá silu obstáť v pokušení, ak ho o to poprosím. Ale potrebujem si pamätať, že sa mám modliť a prosiť Boha o silu.

Niekedy si môžem myslieť, že som silný, keď práve stojím na svojej pýche a rozhodnosti. Ale to je moment, keď padám. Keď sa spoľahnem na Boha a jeho silu, je verný a pomôže mi obísť akékoľvek pokušenie, ktoré ma ohrozuje (1 Kor 10, 12-13).

 

Veci, ktoré satan nedokáže

 

4. Unavovať ma po tom, ako odolám

Satan mi môže šepkať, že si zaslúžim dačo lepšie; môže ma pozvať do toho, aby som dačo získal rýchlejšie a jednoduchšie. Dokonca môže spôsobiť, že lži mi budú znieť ako pravda.

Ale keď sa raz rozhodnem, že sa vydám cestou Boha, Ježiš mi dá moc nasledovať ho a satan musí odísť. V Jakubovom liste 4, 7 sa hovorí, že keď sa podvolím Bohu a odmietnem satanove nástrahy, ujde odo mňa.

 

5. Ovládať ma

Keď prijmem Ježiša do svojho srdca, satan nado mnou stráca moc. Áno, môže ma stále otravovať. Stále mi môže šepkať lži, ktoré znejú ako pravda. Ale už ma nemôže ovládať.

Keď som vpustila Boha do svojho srdca, zavrel za ním dvere. Na to, aby satanov šepot, jeho lži a pokušenia získali nado mnou moc, musela by som najprv povedať „áno“. Nanešťastie, niekedy súhlasím s tými klamstvami – aspoň v konkrétnom momente. Ale hoci som vykročila nesprávnym smerom, môžem cúvnuť, kajať sa a vrátiť sa naspäť k tomu, koho moja duša skutočne miluje.

 

6. Byť všadeprítomný

Satan nedokáže byť všade naraz. Dokáže iba chodiť krížom-krážom (Jób 1, 7). Nie je všadeprítomný ako Boh. Pán plní nebesia a zem (Jer 23, 24). Nikdy sa nedá utiecť z Božej prítomnosti – vo dne či v noci. Boh je tu, keď sa teším a zvelebujem ho. Je tu, aj keď mám problémy, som zatrpknutý a zúfalo potrebujem pomoc.

Satan sa, samozrejme, neukazuje počas chvíľ, keď mám radosť. Nemá rád moju radosť, ale miluje, keď sa sťažujem. A je rád, keď zúfalo hľadám pomoc, pretože to je jeho cieľ – dostať ma do problémov.

 

Veci, ktoré satan nedokáže

 

7. Ukradnúť mi vieru

Jób stratil všetko: priateľov, deti, ženu, postavenie, ale nikdy nestratil svoju vieru v Boha. Samozrejme, mal veľa otázok. Nerozumel, prečo Boh to všetko naňho dopustil. Ale ostal mu verný.

Keď si denne obliekam Božiu výzbroj (Ef 6, 13-17), som ochránený opaskom pravdy a Božej spravodlivosti. Topánky pokoja pokrývajú moje nohy a pomáhajú mi deliť sa o dobrú zvesť. Štít viery zastavuje šípy klamstiev, ktoré na mňa doliehajú. Prilba spásy mi dáva dôveru ísť vpred. A Božie slovo mám ako zbraň. Potom môžem stáť pevne proti satanovým trikom.

 

8. Zmocniť sa mojej budúcnosti

Hoci bojujem veľký boj dobra proti zlu, som schopný ustáť ho, pretože Boh je po mojom boku. Boh mi dáva večný život a ja nikdy nezahyniem. V mojom živote budú problémy, ale s pohľadom na večnosť budú vyzerať omnoho menšie.

Nikto ma nemôže vytrhnúť z Božej lásky (vrátane satana), pretože môj Otec v nebi je omnoho mocnejší než čokoľvek a ktokoľvek. Jeho ruka ma bezpečne podrží (Jn 10, 28-29).

 

9. Vyhrať

Na tejto zemi satan vyhrá mnoho zápasov. Ale na konci vekov to bude Boh, kto vyhrá túto vojnu. Autorita Krista zvíťazí prostredníctvom Baránkovej krvi (Zjv 12, 10-11).

Krv Baránka vytvára svedectvá všetkých ľudí, ktorí sa podvolili Kristovi. Vždy, keď vystúpim zo svojho pokušenia, vzniká ďalšie svedectvo Božej moci. Vždy, keď sa otočím hriechu a vrátim sa k Bohu, je ukovaný ďalší príbeh Božej sily. A vždy, keď prejdem tragickou situáciou s vierou v Božiu dobrotu, vzniká ďalšie svedectvo.

Satan je porazený svedectvami o Božej láske a milosti.

Autor: Jennifer Heeren

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00