Vedia vaše deti, že ich ľúbite?

Vedia vaše deti, že ich ľúbite?
Vediem denníky pre obe moje deti a z času na čas im do nich dačo napíšem. Píšem o zábavných veciach, ktoré vyviedli, a o spoločných zážitkoch; píšem myšlienky, ktoré chcem, aby si prečítali niekedy v budúcnosti, a opisujem, čo som si na nich všimla ako Boží zámer s nimi. Zaujímavé je, že si radi čítajú svoj vlastný denník, nie denník súrodenca.

Autor: Daniel P. Huerta

Deti milujú, keď ich poznáme, a naozaj si užívajú, keď otec len tak utrúsi poznámku o tom, čo kedysi urobili. Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa otcovia v našich rodinách pozerali na svoje deti cez optiku Listu Efezanom 2, 10: „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ Aby sme vedeli oceniť niečie dielo, musíme si najprv uvedomiť jeho hodnotu a potom si nájsť čas na obdiv a radosť z neho. Predstavte si svoj vzťah s deťmi, ak by ste vynaložili úsilie na pozorovanie, obdiv a radosť z nich – veď sú to diela stvorené samotným Bohom.

Všimnite si, že vo verši Ef 2, 10 sa nepíše „stvorení na obraz vášho pozemského otca“. Rozdielnosť v osobnostiach, záujmoch, talentoch a nápadoch je jedným z bohatstiev, ktoré si môžeme vo vzťahoch vychutnať. To je to, čo robí každého z nás výnimočným umeleckým dielom.

 

Vedia vaše deti, že ich ľúbite?

 

Niekedy večer robím so svojimi deťmi „päťku“. Poviem im: „Toto je päť vecí, ktoré o vás viem,“ alebo: „Toto je päť vecí, ktoré na vás milujem.“ Veľakrát sa stane, že moje deti zodvihnú obe ruky a natiahnu ku mne všetkých desať prstov, aby počuli až desať a nie päť vecí. A ja chcem, aby si uvedomili, že rovnako ich pozná a miluje aj ich otec.

Tiež majú radi, ak im ráno nechám na stole krátky ranný odkaz. Je to buď vtip, krátke uistenie o mojej láske, alebo povzbudenie či poznámka o tom, čo krásne som si na nich všimla. Je to len jeden z mnohých spôsobov, ako im ukazujem, že ich ľúbim.

 

Urobme si čas na to, aby sme spoznali, radovali sa, pozorovali a trávili chvíle s umeleckými dielami, ktoré sú tu – priamo pred nami.

Svet+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00