TOP

Verím v Cirkev, milovanú Božiu nevestu

Modlíte sa za Cirkev? Lebo podľa spytovania svedomia by sme sa mali. Možno… aj takto:

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme. V toho Boha, ktorý sa nemýli, keď niečo plánuje a tvorí. Všetko, čo urobil, bolo a je veľmi dobré. Presne takto mal na mysli aj Cirkev. Pretože túžil, aby spoločenstvo lásky, ktoré zažíva on so Synom a Duchom, sme sa učili žiť už tu. Chcel, aby sa mohol zjavovať všade tam, kde sú veriaci zídení v jeho mene. Aby žehnal a rozdával. Aby znovu v nás tvoril nové srdce a nového ducha.

Verím i v Ježiša Krista, jeho jediného Syna, nášho Pána. V toho, ktorý kvôli nám prišiel, aby sme sa všetci ako spoločenstvo mohli vrátiť k Otcovi. Verím v Cirkev, ktorú čistý a nevinný Baránok spája svojím Slovom a telom. Verím, že práve cez Ježiša a jeho život sa Cirkev dennodenne učí vydávať na cestu „bláznovstva kríža“. Verím, že práve tento Ježiš je posilou Cirkvi, aby ukazovala skutočný obraz jeho svätej tváre.

 

 

Verím v toho Ježiša, ktorý sa počal z Ducha Svätého. Verím, že bez tohto Ducha nie je v Cirkvi nič, čo by bolo dobré, trvalé a hodné pochvaly. Z jeho vanutia a prítomnosti sa počne každé dobro v Cirkvi, v každom jej synovi či dcére.

Verím, že sa Ježiš narodil z Márie Panny. A rovnako verím a ďakujem, že práve ona sa stala Matkou Cirkvi. Je učiteľkou viery a tichého, no plného života, kde hlavné slovo má dôvera v Boha. Presne tak, ako to v Cirkvi má byť.

Verím, že Ježiš trpel za vlády Poncia Piláta. Verím v zmysel a hodnotu utrpenia, hoci vlády sa menia a utrpenie zostáva. Verím, že môžem vidieť jeho rany v trpiacej Cirkvi: v chorých, opustených, blúdiacich, neprijatých. V bezdomovcoch, látkovo a inak závislých, ale aj tých, ktorí žijú neveru a nepravdu voči sebe a iným. Verím, že v každej bolesti Cirkvi je prítomný Kristus, aby ju premenil a oslávil.

Verím, že Ježiš bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný. Verím, že Cirkev je hanobená, prenasledovaná, zabíjaná práve pre jeho meno. A niekedy ani nie pochovaná. Verím, že aj v týchto okamihoch Cirkvi a jej členov je Boh živý a prítomný, hoci tichý a strýznený.

 

 

Verím, že Ježiš zostúpil k zosnulým. A neopúšťa nikoho, kto prechádza údolím smrti. Verím v silu modlitieb Cirkvi za tých, ktorí odchádzajú z časnosti pred Boží súd.

Verím, že Ježiš tretieho dňa vstal z mŕtvych. Verím a ďakujem denne za nádej, že posledným výdychom sa život nekončí. Verím, že Cirkev je spoločenstvom, ktoré smrťou vďaka viere len mení podobu z putujúcej na oslávenú.

Verím, že vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha  Otca všemohúceho. Odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím, že nás tam všetkých, ktorí žijeme Cirkev tu pri stole jeho chleba a lámeme sa pre blížnych, čaká. Verím, že nám všetkým pripravuje miesto.

Verím v Ducha Svätého. Toho, ktorý je hybnou silou Cirkvi a každého, kto v neho verí. Verím, že stále vanie v Cirkvi kade chce a dáva dary, ktoré nemá Cirkev kde kúpiť, získať, naštudovať si. Verím, že Cirkev je vďaka nemu spoločenstvom zázrakov.

 

 

Verím v svätú Cirkev katolícku, moju kolísku, ktorá ma učí poznávať Syna. A to nielen slovami, ale predovšetkým láskou, ktorú dostávam a mám dávať tak, ako to robil Ježiš. Jeho svätým telom sa láskou a vierou stávame. Verím, že Cirkev je taká svätá, aký som ja svätý. A taká biedna, aký som ja hriešny.

Verím v spoločenstvo svätých. Verím v tú časť Cirkvi, ktorá bez prestania slávi hostinu s víťazným Baránkom. Verím v komunitu, do ktorej putujem každým dňom. Verím v radosť oslávenej Cirkvi, ktorá sa nikdy neskončí. Pretože tam sú moji bratia a sestry, ktorí si oprali rúcho v dennom pripodobnení sa utrpeniu Pána. Verím v tú časť mojej rodiny v nebi, ktorá nezabúda na Cirkev na zemi. Verím v ich pomoc a blízkosť.

Verím v odpustenie hriechov. Bez tohto kroku nemôže byť Cirkev spoločenstvom lásky, v ktorom je prítomný Kristus. Verím v silu odpustenia, ktoré mi Cirkev sprostredkúva medzi nebom a zemou, aby ma nezahubila ťarcha hriechu.

Verím vo vzkriesenie tela a v život večný. Verím v nádej, ktorú v Cirkvi mám. Verím, že ak s ňou a v nej žijem s Kristom, s ňou a v nej budem s Kristom vzkriesený.

Amen

 Komentáre