Veríte pápežovi a našim biskupom?

Veríte pápežovi a našim biskupom?
Ako je to s našou dôverou k cirkevným autoritám? Kresťania, ktorí sú verejnosti viac na očiach, odpovedali na otázku: Dôverujete ako kresťan pápežovi Františkovi a našim biskupom? Stotožňujete sa s ich myšlienkami a konaním?

 

MUDr. Ivan Wallenfels

lekár

 

Bol som a stále som veľkým obdivovateľom predchádzajúcich pápežov, ktorých pôsobenie a myšlienky som zažil takpovediac „naživo“ – Pavla VI., Jána Pavla II., Benedikta XVI. Stotožňujem sa s ich katolíckym konzervativizmom, najmä čo sa týka úcty k (nenarodenému) životu i sviatosti manželstva. Musel som si preto chvíľu zvykať na akýsi „liberálnejší“ prístup pápeža Františka k viacerým katolíckym témam. Keďže som však od začiatku pontifikátu nepochyboval o jeho najlepších úmysloch, snažím sa mu rozumieť a premýšľať o tom, čo chce, nám veriacim, sprostredkovať. Môžem povedať, že mu nielen dôverujem, ale aj fandím a veľmi rád počúvam alebo čítam jeho prejavy na audienciách či počas nedeľných pozdravení Anjel Pána.

Mám rád osobnosti, schopné vysloviť nahlas i konštruktívnu kritiku či nepríjemné veci – a priznajme si, že na Slovensku je dosť tém v rámci Katolíckej cirkvi aj mimo nej, ktoré si zaslúžia kritický prístup. Z tohto pohľadu som mal veľmi rád biskupa Baláža či z mladších biskupov napríklad vladyku Milana Lacha. Mám možnosť pravidelne sa stretávať so „svojím“ biskupom otcom Tomášom Galisom, a veľmi si ho vážim pre jeho nasadenie a ľudskosť v kontakte s nami, „obyčajnými“ veriacimi. Nepochybujem ani o ostatných našich biskupoch, že sa tiež zo všetkých síl snažia verne slúžiť ľuďom vo svojich diecézach, plniť v najlepšom svedomí svoje poslanie našich pastierov a byť nám príkladom v žití svojej katolíckej viery.

 

 

Janka Vilmanis

redaktorka Slova+

 

Pápež je pre mňa Ježišov zástupca na zemi. Tak ako ním bol svätý Peter, ktorého Ježiš určil za pastiera svojich oviec. Zažila som zatiaľ troch pápežov počas môjho života. Nemala som problém ich uznať ako hlavu našej Cirkvi. Rovnako aj pápež František, čo povie či napíše, je pre mňa prijatým učením. Sú to rozumné názory a iba potvrdzujú, že pápež žije svoj život denne s Bohom. Samozrejme, aj on je len človek a môže reagovať občas „obyčajne“ ľudsky či mylne. Rovnako aj otcovia biskupi. Ale myslím si, že sa všetci snažia ako najlepšie vedia, aby splnili Boží plán.

 

 

Veríte pápežovi a našim biskupom? Mgr. Marta Gromošová

riaditeľka CVČ sv. Jána Pavla II. v Prešove

 

Svätý Otec František sa mi pozdáva už od jeho cesty na konkláve. Usmievavý kardinál v kabáte a s aktovkou vyzeral za veterného počasia tak trochu ako poštár. Páči sa mi jeho humor, spôsob komunikácie, na srdci mu ležia témy sekularizovaného sveta. Jednoduchosť evanjelia prenáša do života modernej spoločnosti, nesúdi, ale vyzýva na sebareflexiu a apeluje na svedomie každého z nás.

Úloha pápežových najbližších spolupracovníkov, našich otcov biskupov, nie je o nič jednoduchšia. Často znášajú nepriazeň spoločnosti, nielen zo strany neveriacich. Ich postavenie v demokratickej spoločnosti nie je jednoduché. Často čelia útokom, nepochopeniu i otvorenému nepriateľstvu. Modlím sa za nich, aj za kňazov, veď nás so všetkou zodpovednosťou vedú k Otcovi.

 

Veríte pápežovi a našim biskupom? Veronika Hoffmannová

poetka

 

Pápeža Františka rešpektujem ako hlavu Katolíckej cirkvi. Je v tom rešpekte úcta a všetko, čo prináleží k ponifikovi. To isté platí aj voči biskupom-duchovným otcom. Nechcem byť však pokrytcom a odpovedať „ľúbivo“ a frázovito…

Je v mojej povahe, že aj o ich myšlienkach, vyjadreniach, názoroch či odporúčaniach premýšľam a konfrontujem ich so svojím pohľadom na danú vec či problematiku. Považujem za ľudskú prirodzenosť a aj prirodzenosť kresťana zachovať si slobodu myslenia. Bezvýhradnú dôveru v mojom vnútri má Jediný a Jedinečný Boh.

 

 

Veríte pápežovi a našim biskupom? Dominika Gurbaľová

hudobníčka

 

Dôverujem Božiemu zámeru a plánu v tom, akých máme biskupov, kňazov i pápeža. Preto dôveru vkladám aj do nich. Verím, že Pán Boh si ich používa, niekedy aj veľmi špecifickým spôsobom, aj popri ich už špecifickej role.

Som za nich vďačná a rešpektujem ich. S ich odovzdanými myšlienkami, napr. v pastierskych listoch sa stotožňujem. Chvíľkami sa možno nájde konkrétna interpretácia týchto myšlienok v praxi jednotlivou osobou z autorít, kde možno veľmi občasne nenachádzam absolútne stotožnenie sa so spôsobom jej aplikácie na ten moment. Keď sa s tým náhodou stretnem, snažím sa mať nesúdiaci postoj, ale poslušný. Snažím sa neuzatvoriť sa so svojím úsudkom. Ja mám iba momentálny úsudok, súd má Pán Boh. Takže v tom dôverujem Pánu Bohu, hľadám, skúmam, chcem sa nechať poučiť a verím, že on si z toho vyťaží to, čo chce. Nie je dobré kvôli uzavretiu sa so “svojimi súdmi” previdieť Božiu ruku v tom. A tak si myslím, že dôvera k Bohu sa má odraziť aj v postoji voči autoritám, v snahe držať za jeden koniec, nepodrážať kolená, ale naopak. Som vďačná. Zároveň ktovie, nakoľko človek aj v pozícii autority a zasväteného môže samému sebe neoblomne veriť? Hádam tiež len v dôvere a bázni voči Pánu Bohu, ktorý je nad všetkým. Úcta podľa mňa má byť prejavená a dôvera budovaná v poslušnom oboznamovaní sa s Pravdou.

 

 

Vdp. Rastislav Dluhý

redemptorista

 

Pápež a biskupi – Peter a apoštoli – sú Ježišovým darom pre Cirkev a svet. Veľmi sa teším z bohatstva a originálnych chariziem, ktoré prišli na svet prostredníctvom všetkých pápežov, ktorých som zažil. Život, službu, skutky, gestá, rozhodnutia, výzvy pre Cirkev a Magistérium pápeža Františka považujem za mimoriadnu milosť a prorockú službu pre tieto časy. Verím mu.

Stotožňujem sa s každou snahou a krokom ktoréhokoľvek nášho biskupa smerom k vízii, ktorú nám načrtol v dokumente Evangelii gaudium pápež František. Nemám prečo pochybovať o dobrej vôli každého z nich. A predpokladám, že tak ako ja sa musím spovedať, že nie vždy žijem to, čo kážem, podobne sa spovedajú všetci biskupi a ako sme to často počuli, aj pápež.

 

Titulná fotka: Peter Zimen

Viera+

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Aktuálne tlačové vydanie

Na čo si dať pozor pred svadbou?

Číslo 7, 1. júla 2022

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00

Obchod+