Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
Mať päť detí pri dvoch materniciach a bez jediného potratu, donosiť všetky deti do termínu pôrodu, bez následných komplikácií a bolestí, je skutočne raritou vo svetovom meradle. Nie však v Božích očiach. Manželia Vierka a Dušan boli z lekárskeho hľadiska absolútne neplodným manželským párom. Dnes sú krásnou sedemčlennou rodinou. O svojom silnom osobnom svedectve nám porozprávala mama piatich detí – Viera Šulovová.

Vierka, s Dušanom ste manželmi už od roku 2004, no deti ste hneď po svadbe neplánovali. Chceli ste si dopriať čas na vzájomné hlbšie spoznávanie sa. V tomto vašom rozhodnutí bolo možno aj trošku sebectva, ktoré ste si však ešte vtedy poriadne neuvedomovali. Keď ste sa po vyše roku manželstva začali snažiť o otehotnenie, dlhodobejšie sa vám to nedarilo. Vyhľadali ste aj pomoc lekárov?

Áno, keď sme sa po vyše roku manželstva začali snažiť o otehotnenie, dlhodobejšie sa nám to nedarilo. Neplánovane som sa raz ocitla na pohotovosti v nemocnici (kvôli zdravotnému problému z minulosti), kde mi počas ultrazvukového vyšetrenia špecialista v oblasti gynekológie zistil, že mám zriedkavú diagnózu, dve maternice. Počas následnej konzultácie mi tento špecialista stanovil prvé štádium neplodnosti. Diagnóza dve maternice (uterus didelphys) však nebola príčinou neplodnosti. S manželom sme sa začali účelovo modliť k Bohu za otehotnenie, no neprichádzalo. Verila som však a vedela, že náš Boh počuje naše modlitby a nielen, že naše modlitby počuje, ale keď sa modlíme v súlade s Božou vôľou, tak on naše modlitby aj vypočuje. (Prvý Jánov list 5, 14 – 15) A vôľou všemohúceho Hospodina pre všetky jeho deti, ktoré Mu naozaj veria a poslúchajú jeho prikázania a jeho Slovo, je mať vlastné deti. (Deuteronómium 7, 12 – 14) S manželom sme sa rozhodli nezvoliť si cestu asistovanej reprodukcie, ale veriť všemohúcemu Bohu, že keď on stvoril celý vesmír i našu Zem, pre neho je maličkosťou učiniť z neplodnej ženy plodnú ženu, ktorá počne a porodí vlastné deti.

 

O DEVÄŤ MESIACOV BUDEŠ MAŤ DIEŤA

Nakoniec ste pochopili, že váš problém bol niekde úplne inde. Duch Svätý vás totiž usvedčil, že práve vaše slobodné rozhodnutie v odkladaní tehotenstva bolo jedným z dôvodov, prečo ste s manželom ešte stále nemohli mať deti. Ako ste tento problém vyriešili?

V tom čase sa mi dostal do rúk časopis „Kresťanský život“, v ktorom jedna veriaca sestra vydala svedectvo o uzdravení z neplodnosti. Pastor z ich cirkvi sa za nich modlil a vnímal od Ducha Svätého, že istý čas nechcela otehotnieť, a tak „bránila“ Pánovi v tom, aby ich požehnal dieťatkom. Uvedomila si svoj nesprávny postoj, vyznala ho ako hriech a krátko nato otehotnela.

Pri čítaní tohto svedectva mi Duch Svätý dal pochopiť, že toto bolo aj mojím problémom, resp. dôvodom, prečo som dovtedy márne čakala na tehotenstvo. Uvedomila som si, že deti sú dokonalým Božím darom. Vyznala som teda svoj nesprávny postoj pred Pánom ako hriech, urobila som hlboké pokánie z tohto hriechu a vtedy som pocítila, akoby doslova „spadol ťažký balvan“ z môjho srdca. No netušila som vtedy, že to bol len prvý krok k Božiemu uzdraveniu mojej neplodnosti. Nasledujúce obdobie som každý mesiac čelila sklamaniu a smútku zo zistenia, že som opäť neotehotnela. Vedela som, že Hospodin nevypočúva modlitby tých, ktorí páchajú hriech. Bola som dosť sebakritická a skúmala do hĺbky svoje postoje, no naozaj som si nebola vedomá žiadneho nevyznaného hriechu. No nevzdávala som sa vo viere.

 

Do cesty vám vtedy Pán poslal známeho evanjelistu a kazateľa Reinharda Bonnkeho. V roku 2007 ste teda vycestovali na CfaN konferenciu do Stuttgartu v Nemecku, kde on kázal. Čo konkrétne sa na nej udialo?

Prosila som Pána, aby cez kazateľa Bonnkeho prehovoril do mojej situácie ohľadom otehotnenia. V duchu som sa modlila: „Pane Ježišu, viem, že tam bude množstvo ľudí, ale viem, že tento pastor je tvoj Boží služobník, ktorý má s tebou blízky vzťah. Prosím ťa, aby si cez neho prehovoril ku mne.“ Pán Ježiš vypočul moju modlitbu a keď dal Bonnke výzvu, aby prišli dopredu všetci chorí, vystúpila som i ja a prvýkrát otvorene prosila Ježiša Krista o uzdravenie z neplodnosti. A presne v tom okamihu, ako som počas svojej modlitby k Bohu pomenovala svoj stav – neplodnosť a prosila ho z celého srdca o jeho uzdravenie a milosť počať dieťatko, Bonnke, vedený Duchom Svätým, prikázal: „Neplodnosť, buď uzdravená v mene Pána Ježiša Krista!“ A dodal: „O deväť mesiacov budeš mať dieťa!“

 

Verili ste, že sú to slová adresované priamo vám? 

Áno, prijala som Božie zasľúbenie do svojej situácie a ďakovala Bohu, že on to urobí! Domnievala som sa, že keď sa s manželom vrátime domov, hneď otehotniem. No nestalo sa tak, ani nasledujúci mesiac a ani ďalší. Verila som však neochvejne aj naďalej, pretože som vedela, že keď Pán niečo sľúbi, on to aj splní! Uvedomila som si, že keď tento pastor vedený Duchom Svätým vyslovil v nemčine tú vetu: „O deväť mesiacov budeš mať dieťa!”, tak to nemuselo doslovne znamenať, že o deväť mesiacov porodím dieťa, ale že do deviatich mesiacov dieťatko počneme.

 

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
Viera s manželom Dušanom

 

Zásadný zlom vo vašej túžbe po bábätku nastal v období, keď ste navštívili ďalšiu kresťanskú konferenciu. Modlila sa tam za vás G. Hibbert, manželka jedného pastora z Veľkej Británie. Následne po jej modlitbe ste v máji 2008 konečne otehotneli…. 

Áno, v máji 2008 sa konala jedna kresťanská konferencia v Bratislave, na ktorej som tlmočila sestre Gretel Hibbert jej seminár pre ženy. Po skončení seminára sa ma s. Gretel opýtala, čo by pre mňa mohla urobiť. Porozprávala som jej o našej túžbe mať vlastné dieťatko bez asistovanej reprodukcie. So sestrou Gretel sme sa vtedy videli prvýkrát v živote, takže absolútne nič bližšie o mne nevedela. Zrazu však, vedená Duchom Svätým, po modlitbe v jazykoch, začala v mene Ježiša Krista lámať poviazania, ktorými ma niekto z mojich najbližších v minulosti poviazal. Ani som dovtedy netušila, že správanie tej mne veľmi blízkej osoby voči mne v minulosti mohlo spôsobiť moju neplodnosť. G. Hibbert mi po skončení modlitby povedala, že nabudúce, keď sa stretneme, už budeme traja a ešte si môjho manžela a mňa na pamiatku odfotografovala. Plne presvedčená, že nabudúce, keď sa stretneme, už nás odfotografuje aj s dieťatkom. Pár dní po tejto konferencii, v máji 2008, osem mesiacov po konferencii s Bonnkem, som otehotnela!

 

NEVEDELA SOM, ČI JE DIEŤATKO EŠTE VO MNE ALEBO SOM POTRATILA

Váš gynekológ však od začiatku považoval vaše tehotenstvo za rizikové práve kvôli dvom materniciam. Prognóza lekárov bola taká, že žena, ktorá má dve maternice, musí najprv niekoľkokrát otehotnieť a potratiť, pokým sa jedna z materníc neroztiahne natoľko, aby bola schopná donosiť dieťatko do termínu pôrodu. Ako ste reagovali na takúto zdrvujúcu správu? 

Keď som to počula, zaujala som radikálny postoj a povedala som: „Tak toto teda nie! Nechcem, aby ani jedno moje dieťa zomrelo prv, než sa narodí. Veď keď náš Boh je všemohúci a taký obrovský, že stvoril celý vesmír, pre neho je absolútna maličkosť spôsobiť, aby som dieťatko donosila a porodila živé a zdravé na prvýkrát.“ S manželom sme sa zjednotili a radikálne túto prognózu lekárov v mene Ježiša Krista odmietli. Keď sme sa raz spolu modlili a rozmýšľali sme pred Pánovou tvárou, prečo on „dovolil“, aby sa moje dve maternice počas môjho vývinu v maternici mojej mamy nespojili v jednu maternicu, ale zostali dve (asi málokto vie, že keď sa vyvíja dievčatko v maternici svojej mamy, tak v počiatočnom štádiu vývoja má dve maternice, ktoré sa potom v priebehu vývoja väčšinou spoja do jednej maternice), čítali sme stať z Božieho Slova (Jn 9, 1 – 3), kde evanjelista Ján spomínal príbeh chlapca slepého od narodenia, na ktorého sa učeníci pýtali Pána Ježiša, či zhrešil on alebo jeho rodičia, keďže bol slepý. A Pán Ježiš vtedy povedal, že nezhrešil ani ten slepý mládenec, ani jeho rodičia, ale stalo sa to preto, aby boli na mládencovi zjavené Božie skutky. My sme toto Slovo s manželom s vierou prijali, že toto platí aj o nás, že to, že sa moje dve maternice nespojili v jednu počas vývoja, sa stalo preto, aby Pán na mne zjavil svoju slávu. Týmito slovami sme sa povzbudzovali. Počas tohto prvého tehotenstva ma môj prvý gynekológ mnohokrát zastrašoval, že dieťatko potratím, nedonosím. Vždy som ho ubezpečovala o pravom opaku a otvorene mu hovorila o Ježišovi Kristovi.

 

Boh vás čoskoro podrobil ďalšej skúške. Po 12 týždňoch tehotenstva ste začali silno krvácať a museli ste ísť do nemocnice. Všetko však nakoniec dopadlo dobre a dieťatko bolo v poriadku. Skúste nám bližšie opísať túto vašu ďalšiu skúsenosť… 

V 12. týždni tehotenstva som začala silno krvácať a povedala som manželovi, že musíme ísť do nemocnice, pretože je možné, že som potratila. Ako sme išli autom do Bratislavy, veľmi sme kričali k Bohu v modlitbách, plakali sme a volali sme na neho, že o toto dieťatko nechceme prísť a prosili sme ho o milosť. Začali sme Pánovi spievať v aute chvály (priznávam, bola to „najťažšia“ chvála v mojom živote, pretože v tom momente som nevedela, či je dieťatko ešte vo mne alebo som potratila). Keď sme prišli do nemocnice na urgentný príjem, vzali ma na ultrazvuk a ako lekárka prechádzala ultrazvukom po mojom bruchu, bolo vidieť, že bábätko tam je, je úplne v poriadku a dokonca bolo vidieť, ako skáče! Hospitalizovali ma na týždeň, krvácanie slablo a po skončení krvácania ma prepustili domov.

V 15. týždni som znova začala krvácať, vtedy to však vyzeralo ako menštruácia. Na pohotovosti som odmietla hospitalizáciu, (keďže som zo skúsenosti spred pár týždňov vedela, že v skutočnosti lekári nedokážu urobiť nič, aby dieťatko naozaj zachovali v maternici matky) službukonajúci lekár mi odporučil teda kľudový režim doma. Krvácala som a neskôr tzv. špinila celé tri týždne, pri každom vstávaní z postele som špinila, no moja viera v to, že náš dobrý Boh už zachová naše dieťatko pri živote a dá mu narodiť sa až na termín, bola neporovnateľne väčšia.

 

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
Prvorodený syn Nathanael

 

Z Božej milosti sa vám vo februári roku 2009 narodil prvorodený, úplne zdravý syn Nathanael. Môžete dnes povedať, že je to doslova zázračné Božie dieťa? 

Či je Nathanael zázračné dieťa? Závisí to od toho, čo si pod pojmom zázračný človek predstavujete. Nathanael je mnohými modlitbami vymodlený Boží dar pre nás. Je to vzácny chlapec, teda dnes už teenager, ktorý miluje Hospodina a má bázeň pred ním, číta si jeho Slovo a chce živého Boha poslúchať vo všetkom. Keď som ešte bola tehotná s Nathanaelom, jeden misionár zo Švédska sa raz modlil na jednom stretnutí v Bratislave a prorokoval mi (nad dieťatkom v brušku), že to bude chlapec (to som vedela) a že ponesie meno Pána Ježiša Krista pred národy.

Nathanael je veľmi inteligentný chlapec, poslušný, zodpovedný, má láskavé srdce voči ľuďom i zvieratám. Požehnaná a šťastná tá žena, ktorá sa za neho raz vydá, toto myslím úplne vážne. Nathanael je dokonalým darom od dokonalého Stvoriteľa (Jak 1,17) a sme nesmierne vďační Bohu za neho. Nie je však zázračný, pretože v skutočnosti človek môže mať len nadpriemerné nadanie v nejakej oblasti od Boha, avšak žiaden človek na svete nie je zázračný.

 

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
Tabitta

 

Túžili ste po tom, aby Nathanael mal aj súrodencov a opäť ste sa za to s manželom modlili. V septembri roku 2010 sa vám narodila dcérka Tabitta a v júli roku 2014 ďalšie, tretie dieťa – zdravý synček Jozua Jedidiah. Pri troch deťoch ste zrejme nechceli skončiť? 

Nie, nechceli sme skončiť pri troch deťoch. Milujeme Boha z celého srdca a jeho vôľa, môžeme ju v určitých prípadoch nazvať aj jeho predstava a plán pre život jeho detí, ktorí mu odovzdali svoje životy, zapísaná v Biblii, je pre nás absolútnou autoritou, vzorom a pravdou. V knihe Genezis, 1. kapitola, verš 28, prikázal Hospodin prvým ním stvoreným ľuďom: „Ploďte sa a množte sa!” Z matematického hľadiska, množiť sa znamená mať tri a viac detí, pretože dve deti svojich rodičov po ich smrti len nahradia v počte. Ďalej vidíme, že prejavom Božieho požehnania a odmeny za skutočnú poslušnosť jeho detí jemu a jeho Slovu bol nadbytok plodu života, čiže detí. V Izraeli počas obdobia Starej zmluvy bolo úplne bežné mať mnoho detí a dokonca aj v dnešnej dobe má v Izraeli klasická židovská rodina sedem a viac detí. Podľa Žalmu 127, 3 a Žalmu 128, odmenou od Hospodina je plod života (dieťa).
Ešte dôležitá vec, nikde v Božom Slove nečítame, že Izraeliti, či Božie deti – manželia v období Novej zmluvy, by sa boli dohodovali medzi sebou a rozhodovali, koľko detí chcú mať! V Biblii vidíme, že Boží národ nikdy nepovedal „dosť, už nechceme mať viac detí”. Všetci vedeli, že deti sú dobrou odmenou a prejavom Božieho požehnania od dobrého Boha, a tak prijímali každého potomka do svojej rodiny. A presne takto sa staviame k téme počtu vlastných detí aj my. Keď sa v každej oblasti života rozhodneme plniť Božiu vôľu, tak náš Boh sa o nás predivne postará, zabezpečí nás a naplní každú našu potrebu podľa svojho bohatstva (Flp 4, 19). A Božie bohatstvo je neobmedzené a nevyčerpateľné.

 

Vašim deťom ste dali naozaj netypické mená. Čo presne znamenajú?

Všetkým našim deťom sme dali biblické mená. Hebrejské meno Nathanael v doslovnom preklade znamená „Boží dar.” Význam mena Tabitta sa prekladá ako „srnka”. Hebrejské meno Jozua Jedidiah v presnom preklade znamená „Len v Hospodinovi je spása” (Jozua) a „Miláčik Hospodinov” (Jedidiah). Biblická Eunika bola starou mamou Timotea. Starogrécke meno Eunika v presnom preklade znamená „dobré, radostné víťazstvo”. Naša dcérka Eunika Viera je pre nás skutočným dôkazom dobrého, radostného víťazstva viery vo všemohúcnosť dokonalého a živého Boha. A význam mena Viera Perla, myslím, netreba vysvetľovať.

 

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
Eunika – Viera

 

VERILA SOM, ŽE ON SA OSLÁVI AJ V OČIACH NEVERIACICH LEKÁROV A PERSONÁLU

Aj napriek tomu, že vám lekár kvôli vášmu zdravotnému stavu už neodporúčal otehotnieť, na svet prišlo už v poradí štvrté dieťa, dcéra Eunika Viera…

Keď ma prepúšťali z pôrodnice, službukonajúci lekár dal zapísať do prepúšťacej správy „upozornenie“, že beriem na vedomie, že v prípade ďalšieho tehotenstva a pôrodu existuje vysoká pravdepodobnosť komplikácií, ktoré môžu ohroziť bábätko i mňa na živote. V duchu som sa pousmiala, pretože to bola len prognóza lekárov, ktorí majú len obmedzené poznanie a múdrosť. Tú skutočnú, najvyššiu, najväčšiu múdrosť a poznanie má náš Stvoriteľ, živý Boh a Pán. Len Boh vie, ako sa ktoré tkanivo či orgány v tele človeka, jeho stvorenia, budú vyvíjať či správať v akejkoľvek situácii, pretože on ich utvoril a on v konečnom dôsledku rozhodne, čo a ako sa stane po zdravotnej stránke v tele človeka a o čo viac ešte, keď mu jeho dieťa úplne verí a prosí ho o zdravie pre seba a svoje dieťatko.

Skutočnou Božou vôľou pre človeka je, aby bol zmierený s ním, odovzdal mu svoj život, poslúchal ho a bol úplne zdravý aj po fyzickej stránke. (3 Jn, 2)  Úplne som verila Pánovi, že aj ďalšie tehotenstvo a pôrod budú bez akýchkoľvek komplikácií a on sa tým maximálne oslávi nielen v očiach svojich detí, ktorí nás poznajú, ale aj v očiach neveriacich lekárov, personálu na pôrodnici aj mnohých, ktorí na Slovensku i v zahraničí budú počuť „náš príbeh“. A tak náš drahý Pán aj urobil po úplne bezproblémovom, nádhernom tehotenstve, počas ktorého som sa opäť cítila po fyzickej i psychickej stránke omnoho lepšie, ako netehotná, a tehotenstvo som si naplno vychutnávala. Na Silvestra v roku 2017, opäť na termín a nie predčasne, absolútne bezproblémovou piatou sekciou bez akýchkoľvek komplikácií sa narodila nádherná dcérka Viera Perla, s mierami 3 330 g a 50 cm. Môj pôrodník, MUDr. R. Sysák, PhD., ktorý mi robil doteraz všetkých päť sekcií, sa po sekcii vyjadril, že „pôrod dopadol nad očakávanie veľmi dobre“ a sám poďakoval Bohu na operačnej sále. Verím môjmu Bohu a viem, že naša malá Vierinka Perla nie je naším posledným dieťatkom.

 

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
Viera-Perla

 

Ako sa vašim deťom darí dnes? 

Z Božej milosti všetky naše deti prospievajú na duchu, duši i tele a majú sa veľmi dobre. Božia priazeň je nad nimi a jeho tvár je milosťou obrátená ku nim. Hospodin ich požehnáva, chráni od všetkého zlého, dáva im úplné zdravie aj múdrosť v učení. Najstarší syn Nathanael študuje na osemročnom gymnáziu a je veľmi sčítaný, rada ho nazývam „chodiacou encyklopédiou”. Tabitta má 11 rokov a ju Boh obdaril skutočne výnimočným talentom v pohybovo-umeleckej oblasti. Tabitta už sedem rokov tancuje na ZUŠ, má za sebou viaceré vystúpenia pred rôznym publikom, takisto istý čas cvičila gymnastiku v gymnastickom klube a teraz sa venuje atletike v atletickom klube MegySport. Takisto krásne maľuje, vytvára hand-made výrobky a má úžasnú priestorovú predstavivosť. Jej snom je stať sa interiérovou dizajnérkou.

Jozua bude mať osem rokov, je bystrý a má špeciálne nadanie pre technickú oblasť. Euniku (6 r.) náš dobrý Boh obdaril skutočnou fyzickou i vnútornou krásou; má láskavé srdiečko, je veľmi milá, prináša úsmev a priateľstvo všade tam, kam vkročí.

Vierinka Perla (4 r.) je veľmi inteligentná a bystrá (často nás doslova šokuje svojou úrovňou chápania a porozumenia vecí; niekedy máme dojem, akoby už bola dospievajúcou slečnou), má šikovné a zručné ruky a je veľmi priebojná, náš malý generál.

 

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
Dcéry Tabitta, Eunika-Viera, Viera-Perla

 

Váš najstarší syn Nathanael bude mať čoskoro 13 rokov. Ako on vníma tento váš zázračný príbeh, príbeh svojich súrodencov a možno svoj vlastný, o ktorom ste mu už zrejme čo-to povedali?

Nielen Nathanael, ale všetky naše deti dobre poznajú náš príbeh, čo Boh urobil v našich životoch a ako sa oslávil. Všetky naše deti vedia, že to všetko (vyslobodenie z poviazanosti, otehotnenia, Božie uzdravenia, bezproblémové pôrody plánovanou sekciou) je zásluhou len a len Boha, ktorý má všetku moc, panuje nad všetkým a je Víťaz. Deti vedia, že my nie sme špeciálni, výnimoční ľudia, ale že to, čo Boh urobil pre nás, chce urobiť a rád urobí pre každého, kto sa mu odovzdá a naozaj mu bude absolútne veriť.

 

Viera Šulovová: Čo Boh urobil pre nás, urobí pre každého, kto sa mu odovzdá
USG fotografia dvoch materníc.

 

Mať päť detí pri dvoch materniciach a bez jediného potratu, donosiť všetky deti do termínu pôrodu a päť sekcií bez následných komplikácií a bolestí, je skutočne raritou vo svetovom meradle. Nie však v Božích očiach…

Áno, živý Boh je všemohúci a to je doslovne pravdou! On má všetku moc, on všetko stvoril a len on rozhoduje o tom, ako sa každé tkanivo, ktoré utvoril, bude správať a čo vydrží.

 

Vierka, spolu s manželom ste túžili po veľkej rodine, ktorú nakoniec aj máte. Je vo vašich srdciach túžba aj po šiestom bábätku?

Áno, táto túžba je prioritne mojou túžbou, avšak aj o mojom manželovi platí to, čo som spomenula vyššie, že aj on chce žiť Božiu vôľu v každej oblasti svojho života. A Boh už vypočul túto moju túžbu srdca i modlitby za ňu.

 

 

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00