Viktória Marcinová: Moderné technológie nikdy dokonale nenahradia vôňu papiera

Viktória Marcinová: Moderné technológie nikdy dokonale nenahradia vôňu papiera
Prečo by sme na čítanie kníh nemali zanevrieť ani dnes, v dobe, ktorej vládnu digitálne technológie? O čítaní a benefitoch, ktoré nám do života prináša, sme hovorili s Viktóriou Marcinovou, odborníčkou na detské čítanie a iniciátorkou projektu Krajina čitateľov.

Čítanie kníh prináša so sebou množstvo výhod. Je to napríklad rozvíjanie slovnej zásoby, schopnosti sústrediť sa, zníženie stresu, zlepšenie pamäte, získavanie nových vedomostí, zlepšenie kreativity, predstavivosti, schopností písania a mnohé iné.

Viktória Marcinová – odborníčka na detské čítanie – odporúča, aby rodičia začali deťom čítať knihy už v dojčenskom veku, keď dieťa prežíva radosť zo slov a zvuku, páči sa mu, keď niekto rozpráva príbeh, a objavuje radosť z toho, že sa môže dorozumievať pomocou reči. „Pri čítaní deťom netreba čakať ani jediný deň od narodenia. Mozog dieťaťa sa začína učiť dekódovať zvuky dávno predtým, než dieťa začne hovoriť. To znamená, že už v prvé dni môžeme dieťatku spievať, hovoriť mu básničky a láskavé slová. Najlepšie zo všetkého je, že čítanie je aktivita, v ktorej sa rodič sústredí iba na dieťa a na knihu. Dieťaťu sa tak dostáva pozornosť a sústredenie, ktorého dnes dospelí majú málo.“ Navyše čítanie kníh utužuje aj vzájomný vzťah rodiča a jeho dieťatka. „Aj preto vravievame, že čítanie je láska, lebo v takých chvíľach je tam iba mama, otec a ich milované dieťatko.“

A kedy by s čítaním kníh mali začať samotné deti? „To je veľmi individuálne. No nech už sa dieťa k samostatnému čítaniu dostane kedykoľvek, treba myslieť na jeho čitateľské sebavedomie a ponúkať mu skôr knižky s menším množstvom textu a množstvom ilustrácií. Najlepšie popri čítanke a šlabikári. Najdôležitejšie je myslieť na zážitok, nie na akési poučenie. Dospelí sú vždy najväčším vzorom pre dieťa,“ dodáva.

Už odmalička nás rodičia a učitelia učili čítať nahlas, aby sme si precvičili výslovnosť hlások a trénovali si schopnosť čítať. Okrem toho hovoria, že keď budeme čítať nahlas, je väčšia šanca, že lepšie porozumieme čítanému textu. Viktória Marcinová je však iného názoru. „Čo by sme potrebovali omnoho viac, je práve veľa tichého čítania kníh, ktoré je láskavé voči začínajúcemu čitateľovi a z čítania robí veľký zážitok. Na Slovensku nemáme zvyk ponúkať deťom popri čítankách aj obrázkové knihy s menším množstvom textu a bohatými ilustráciami. Takéto málostranové knižky sú nesmierne dôležité. Každé dočítanie knihy totiž v prváčikovi dáva zažiť veľký pocit úspechu, čo ho motivuje skúšať to s knihami ďalej.“

Viktória Marcinová učiteľov na školách upozorňuje na to, že čítanie toho istého textu viackrát je podľa vývinovej psychológie prehnané, zbytočné a neefektívne. „Treba povedať, že učitelia na domáce úlohy zadávajú čítanie jedného a toho istého článku v šlabikári a čítanke štyri, šesť či niekedy až desaťkrát. Toto je zbytočný zvyk a je dosť neefektívny, lebo už po druhom čítaní sa začína zapájať pamäť a dieťa prestáva trénovať čítanie.“

Podľa odborníčky na detské čítanie by sme sa v dnešnej dobe nemali báť zoznámiť naše deti i s modernejšou formou čítania – takzvanými čítačkami kníh. „Čítačky veľmi odporúčam – hlavne pre deti, ktorým zatiaľ čítanie ešte nejde hladko. Čítačka nie je mobilný telefón, čo znamená, že nepípa a nevyrušuje, dá sa na nej naozaj iba čítať. Na rozdiel od knihy je veľmi tenká, ľahká a deti nemajú mentálny obraz veľkej hrubej a ťažkej knihy s malými písmenami a hustým textom. Dokážu sa tak omnoho lepšie sústrediť na text. Na čítačke sa dá nastaviť veľkosť písma, vďaka tomu vedia deti čítať aj náročnejšie texty. To je dobré aj pre staršie deti, ktoré stále s čítaním zápasia. Čítačka pôsobí aktuálne a moderne, samotný príbeh ich vie uspokojiť aj intelektuálne, aj keď je rozložený do väčších písmen.“

Aj keď stále viac ľudí v dnešnej modernej technickej dobe vlastní prevažne e-knihy, nič to nemení na tom, že skutočné knihy sú oveľa lepšie a krajšie. S čítačkou kníh si síce do vrecka so sebou môžete vziať tucet kníh a čítať kdekoľvek a kedykoľvek, ale nič sa nevyrovná pocitu a vôni skutočnej knihy, ktorej stránky vám ľahko kĺžu pod prstami. „Mnohé zahraničné prieskumy ukazujú, že i keď deti stále radšej prichádzajú ku knihám aj cez čítačky, až necelých sedemdesiat percent z nich po čase začína uprednostňovať práve papierovú knihu. Jednoducho, moderné technológie nemôžu nikdy dokonale nahradiť vôňu papiera, ktorú nám knihy dávajú.“

Viera+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00