Vlasta Mudríková: Som šťastná, že aj vďaka mojim piesňam ľudia obracajú svoj zrak k duchovným hodnotám

Vlasta Mudríková: Som šťastná, že aj vďaka mojim piesňam ľudia obracajú svoj zrak k duchovným hodnotám
Vlasta Mudríková (36) je úspešnou slovenskou speváčkou, heligónkarkou a interpretkou mnohých ľudových piesní. V jej repertoári však nájdeme aj piesne duchovného zamerania. Aké je to spievať o Bohu a pre Boha, aj o tom sme sa s ňou porozprávali v nasledujúcom rozhovore.

Kto vás k spevu a hudbe v detstve najviac viedol a podporoval?

Už odmalička ma moja babka spolu s mamou viedli k folklóru. Spievali mi mnohé ľudové piesne a ukázali mi ich čaro. Postupne sa folklór stal každodennou súčasťou môjho života rovnako, ako detské hry a bezstarostné potulky prírodou na Kysuciach. Našla som si cestu k heligónke a svoj spev som túžila povýšiť na profesionálnu úroveň. Preto som sa rozhodla študovať konzervatórium v Žiline a po jeho skončení moje kroky viedli na Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Tam som študovala operný spev a môj hlas sa vyprofiloval na lyrický soprán.

 

Vo vašom repertoári nájdeme okrem ľudových piesní aj tie duchovné…

 Na interpretáciu duchovných piesní musí človek dospieť. Musí prežiť vzostupy, pády, lásky, sklamania i radosti. Až vtedy pochopí, že každý jeho krok stráži sám Boh a môže do duchovných piesní vniesť jedinečnú emóciu. Piesne, ktoré spievam, sú často povzbudením, poďakovaním, oslavou, prosbou a prijímaním každého nového dňa, ktorý mi bol daný prežiť.

Spievať duchovné, náboženské piesne je pre mňa vždy veľký zážitok s hlbokým významom. Vtedy vkladám celú moju osobu do každého slova a tónu, pretože pritom si vždy spomeniem na slová sv. Augustína: „Kto spieva, dvakrát sa modlí.“ Tieto slová mi utkveli v pamäti ešte ako malej školáčke na základnej cirkevnej škole v Skalitom počas náboženstva, keď nám o tom hovoril pán farár. Nesiem ich v sebe až doteraz.

 

Vlasta Mudríková: Som šťastná, že aj vďaka mojim piesňam ľudia obracajú svoj zrak k duchovným hodnotám 

 

MODLÍM SA SPEVOM KAŽDÝ DEŇ

Rada sa modlíte spevom?

Modlím sa tak každý deň bez ohľadu na to, či spievam folklór alebo duchovné piesne. Je však pravda, že môj nový dvojalbum „Ave Mária“ je plný textov, ktoré sú venované nebu. Vďaka tomu je ľahšie rozprávať sa s Bohom a Pannou Máriou prostredníctvom tónov.

 

Často spievate na rôznych pútnických miestach a v kostoloch. Máte z týchto miest nejaké spomienky, ktoré vám špeciálne utkveli v pamäti?

Môj úplne prvý zážitok som zažila, keď som mala sedem rokov a pani učiteľka Marta Vasiľová ma naučila moju prvú mariánsku pieseň „Znej pieseň Márii“. Ja som z nej bola taká očarená, že som si ju vždy po škole po vyučovaní chodila spievať do nášho kostolíka v Skalitom a na plné hrdlo som ju spievala kľačiac pred oltárom. Bolo to vtedy také moje tajomstvo, ktoré som prezradila rodičom až v dospelosti. V tej chvíli to bol pre mňa doslova koncert pre Máriu, ktorej chcem spievať. Keď sa niesol môj spev celým kostolom, tak tá akustika dotvárala celé to čaro.

 

Vlasta Mudríková: Som šťastná, že aj vďaka mojim piesňam ľudia obracajú svoj zrak k duchovným hodnotám

 

Na čo si ešte spomínate?

Spomínam si na krásne púte v Oščadnici, na ktoré nás pozýval vtedajší pán farár Peter Brisuda. Na nich sa zúčastňoval aj náš rodák z Kysúc, terajší biskup Viliam Judák, kam sme chodievali spievať na miestnu Kalváriu so skupinou Kysucký Prameň, v ktorej som účinkovala. Taktiež si pamätám na môj úplne prvý sólový chrámový koncert, na ktorý ma pozval pán farár Stanislav Caranek a bol v Žitavanoch. Tento koncert mal veľký záujem od ľudí a ja som si postupne rozširovala repertoár duchovných piesní. Odvtedy ma začali pozývať na ďalšie a ďalšie koncerty. Aj štúdium operného spevu mi dopomohlo v sakrálnych piesňach, pretože som absolvovala nádherné chrámové koncerty a spievala som mnohé „Ave Márie“ od autorov Cacciniho, Schuberta, Bacha.

 

V roku 2020 prišiel do vášho života človek, vďaka ktorému sa vaše meno začalo viac spájať s pútnickými miestami a kostolmi. Prezradíte nám o ňom viac?

Áno, bol to človek, ktorý mi nakoniec zložil všetky piesne a naplnil v textoch a melódiách to, v čo verím, čím žijem a pochopil moje poslanie. Z úprimného srdca ďakujem pánovi Karlovi Peterkovi, vďaka ktorému vzniklo moje nové CD a DVD. Tu nájdete jedinečné piesne a taktiež videoklipy z mnohých pútnických miest a chrámov. Natočila som dvojicu videoklipov na nádhernom pútnickom mieste Butkov a v Ladcoch. Hora, na ktorej toto najmladšie pútnické miesto vzniklo, má obrovskú silu a neopakovateľnú atmosféru. Je mi vždy veľkou cťou vystupovať tam a cítim, že som naozaj blízko k nebu.

Točila som však aj v českom Velehrade, ktorý je úzko spätý s Cyrilom a Metodom. Keď kráčam týmito miestami, cítim nesmiernu vďačnosť a pokoru. Spomenúť môžem aj katedrálu sv. Emeráma v Nitre, kde vznikla ďalšia nádherná pieseň „Ty si náš Pán“. Som skutočne šťastná, že aj vďaka mojim piesňam a videoklipom si ľudia hľadajú cestu do chrámov, pútnických miest a obracajú zrak k duchovným hodnotám.

 

Vlasta Mudríková: Som šťastná, že aj vďaka mojim piesňam ľudia obracajú svoj zrak k duchovným hodnotám 

ZA SVOJ TALENT SOM BOHU VĎAČNÁ

Je nejaký chrám, kde by ste si ešte chceli zaspievať?

Pre mňa je jedinečným zážitkom spievať v každom chráme. Pretože vidím, že aj prostredníctvom týchto koncertov ľudia navštevujú chrámy a nie vždy sú to len veriaci, ale aj hľadajúci. O to viac mi robí radosť, keď si nájdu vzťah k týmto miestam, keď môžem v niekom rozhorieť svetielko nádeje a vykročia po ceste viery.

 

Akú gospelovú hudbu najradšej počúvate?

Mám veľmi rada gospelový zbor z Novej Dubnice „The Gospel Family“. Ich prevedenie a umenie ma vždy fascinuje.

 

Vlasta Mudríková: Som šťastná, že aj vďaka mojim piesňam ľudia obracajú svoj zrak k duchovným hodnotám

 

Určite ste rada za talent, ktorým vás Boh obdaril a za to, že ním môžete robiť radosť iným ľuďom…

Áno, som Bohu nesmierne vďačná, že som bola obdarená talentom, vďaka ktorému môžem rozdávať iným ľuďom radosť a vidieť úsmev na ich tvárach. Rozhodne to nevnímam ako samozrejmosť, skôr ako požehnanie. Hudba ma formuje nielen muzikantsky, ale aj ľudsky a ja len dúfam, že ešte dlho bude. Tak, aby sa naplnili slová jednej z mojich piesní „Nech som, kým mám byť“.

Rozhovory+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00