Vo februári sa uskutoční jedinečná konferencia pre mužov

Vo februári sa uskutoční jedinečná konferencia pre mužov
Projekt Godzone prichádza s druhým ročníkom konferencie, ktorá je venovaná špeciálne mužom. Téma konferencie nesie názov „SKALA“ a uskutoční sa 28.-29. februára 2020 v Banskej Bystrici. Cieľom je jedinečné stretnutie mužov, ktorí chcú stáť pevne na Skale – na Bohu a kráčať v skutočnej identite Božích mužov.

Autor: Ivan Petro

Jeden z organizátorov, Dominik Štrba, odhaľuje myšlienku a posolstvo konferencie: „Téma hovorí o tom, že chceme byť pevní ako SKALA, aby sa ľudia vedeli o nás oprieť. Aby sme stáli pevne v dobrých aj v zlých časoch. A na druhej strane, aby sme nezostali spokojní sami so sebou, ale neustále rástli a okresávali náš charakter a stále viac sa pripodobňovali Kristovi. Cieľom je budovať spoločenstvo mužov, ktorí sa budú spolu modliť, povzbudzovať, rásť, budú spolu radi tráviť čas bez ohľadu na vek a nanovo si pripomínať, čo to znamená, byť mužmi, otcami, manželmi, kňazmi, synmi… Chceli by sme každoročne pokračovať v realizovaní konferencie SKALA, pretože veríme, že to nie je jednorazová záležitosť.“

 

Vo februári sa uskutoční jedinečná konferencia pre mužov

 

Súčasťou konferencie budú skvelí rečníci, ako napríklad Andrej Kmotorka, Eduard Filo alebo Július Slovák. Program začína v piatok, kedy dvojdňovú konferenciu odštartuje kapela ESPÉ prednáškou na tému „Boží synovia“. V sobotu sa účastníci môžu tešiť na ďalšie témy s názvom: „Ako rásť a nezastaviť?“ alebo „Čo chýba dnešným mužom?“. Novinkou je blok: „20 minútové skills“, ktorý sa bude venovať tomu, ako si nastaviť priority a efektívne využívať čas. Ani druhý deň nebude chýbať skvelá hudba v podaní kapely Godknows, či speváka Dominka Gabriela. Podrobný program, formulár na registráciu a ďalšie informácie o rečníkoch a hosťoch nájdete na stránke: godzone.sk/skala/

 

Vo februári sa uskutoční jedinečná konferencia pre mužov

 

Projekt Godzone je evanjelizačný projekt zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Jeho víziou je evanjelizácia mladých modernou a kreatívnou formou a budovanie generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo v každej oblasti spoločnosti. Garantmi projektu sú katolícki kňazi ThDr. PhDr. Ján Buc PhD., ThLic. Ondrej Chrvala a PaedDr. Juraj Ďurnek SchP.

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00