TOP

Vo februári sa uskutoční jedinečná konferencia pre mužov

Projekt Godzone prichádza s druhým ročníkom konferencie, ktorá je venovaná špeciálne mužom. Téma konferencie nesie názov „SKALA“ a uskutoční sa 28.-29. februára 2020 v Banskej Bystrici. Cieľom je jedinečné stretnutie mužov, ktorí chcú stáť pevne na Skale – na Bohu a kráčať v skutočnej identite Božích mužov.

Autor: Ivan Petro

Jeden z organizátorov, Dominik Štrba, odhaľuje myšlienku a posolstvo konferencie: „Téma hovorí o tom, že chceme byť pevní ako SKALA, aby sa ľudia vedeli o nás oprieť. Aby sme stáli pevne v dobrých aj v zlých časoch. A na druhej strane, aby sme nezostali spokojní sami so sebou, ale neustále rástli a okresávali náš charakter a stále viac sa pripodobňovali Kristovi. Cieľom je budovať spoločenstvo mužov, ktorí sa budú spolu modliť, povzbudzovať, rásť, budú spolu radi tráviť čas bez ohľadu na vek a nanovo si pripomínať, čo to znamená, byť mužmi, otcami, manželmi, kňazmi, synmi… Chceli by sme každoročne pokračovať v realizovaní konferencie SKALA, pretože veríme, že to nie je jednorazová záležitosť.“

 

 

Súčasťou konferencie budú skvelí rečníci, ako napríklad Andrej Kmotorka, Eduard Filo alebo Július Slovák. Program začína v piatok, kedy dvojdňovú konferenciu odštartuje kapela ESPÉ prednáškou na tému „Boží synovia“. V sobotu sa účastníci môžu tešiť na ďalšie témy s názvom: „Ako rásť a nezastaviť?“ alebo „Čo chýba dnešným mužom?“. Novinkou je blok: „20 minútové skills“, ktorý sa bude venovať tomu, ako si nastaviť priority a efektívne využívať čas. Ani druhý deň nebude chýbať skvelá hudba v podaní kapely Godknows, či speváka Dominka Gabriela. Podrobný program, formulár na registráciu a ďalšie informácie o rečníkoch a hosťoch nájdete na stránke: godzone.sk/skala/

 

 

Projekt Godzone je evanjelizačný projekt zastrešený Združením kresťanských spoločenstiev mládeže. Jeho víziou je evanjelizácia mladých modernou a kreatívnou formou a budovanie generácie, ktorej ide o Božie kráľovstvo v každej oblasti spoločnosti. Garantmi projektu sú katolícki kňazi ThDr. PhDr. Ján Buc PhD., ThLic. Ondrej Chrvala a PaedDr. Juraj Ďurnek SchP.Komentáre