Všetky darčeky dáva Ježiško

Všetky darčeky dáva Ježiško
Odkedy som mama a sledujem intenzívnejšie tému Ježiška v súvislosti s vianočnými darčekmi, stretávam sa s viacerými pohľadmi a postojmi. Dovolím si rozdeliť rodiny do troch kategórií, podľa toho, aký postoj majú k tejto téme. Keďže kategórie sú len tri, budem samozrejme zovšeobecňovať. Hoci každý má svoj individálny postoj, skúsenosť. V zásade však vidím tri skupiny rodín:
Darčeky nosí Ježiško

Sú rodiny, u ktorých nosí darčeky Ježiško, lebo to tak bolo vždy. Chcú deťom dopriať to magické potešenie, ktoré zažili aj oni sami. Nezáleží na tom, či to sú rodiny veriace alebo nie.

// Čítajte celý text //

Slovensko+

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00